KRITISCHE OORDELEN IN KEUZEGIDS DEELTIJDSTUDIES 2010

Meer studenten kiezen deeltijdstudie,
Aanbod opleidingen blijft mager

1 april 2010 – De belangstelling voor deeltijdopleidingen groeit, maar het aanbod van deze opleidingen blijft mager. Dat constateert de redactie van de Keuzegids Deeltijdstudies bij het verschijnen van haar editie 2010. Wie naast werk of gezin een degelijke opleiding zoekt, die toegesneden is op de behoeften van de parttimer, kan haast niet zonder deze gids. Want ook de kwaliteitsverschillen blijven aanzienlijk.

 

boek

 


 

Vraag en aanbod

Nu “een leven lang leren” steeds belangrijker wordt genoemd, is het natuurlijk vreemd als er een tekort is aan goede opleidingen voor mensen die al een baan of gezin hebben. Toch is dat de laatste jaren de realiteit. Vorig jaar, in de eerste Keuzegids Deeltijdstudies, noemde de redactie het aanbod van deeltijdopleidingen ook een ‘gatenkaas’ (HBO) en een ‘slagveld’ (WO). Want in veel vakgebieden bleek het moeilijk of zelfs onmogelijk om een opleiding in deeltijd te volgen. De Onderwijsraad, een adviesorgaan van de regering, pikte de boodschap op en stelde voor extra geld te geven aan instellingen die hun deeltijdaanbod zouden uitbreiden. Maar tot uitvoering van dit plan is het nog niet gekomen. In sommige vakgebieden is het aanbod van deelstudies zelfs verder gedaald. Een voorbeeld is HBO fiscale economie, dat nu alleen nog in Eindhoven door een reguliere hogeschool wordt verzorgd.

“Maar er is helemaal geen vraag naar deeltijdstudies”, zeggen onderwijsbestuurders nogal eens. Ze wijzen dan op het dalende aantal eerstejaars bij deeltijdopleidingen. Maar achter die daling kan me zich niet meer verschuilen. Want uit de nieuwste cijfers blijkt dat het aantal studenten in deeltijdopleidingen sinds 2007 duidelijk gegroeid is. Dat geldt vooral voor pedagogiek en de lerarenopleidingen in het HBO. In andere sectoren, zoals economie en gezondheid, is de instroom gelijk gebleven. Hoog tijd dus voor universiteiten en hogescholen om de deeltijdstudent weer serieus te gaan nemen – en dus te zorgen dat er in elke regio een degelijk aanbod van parttime opleidingen in stand wordt gehouden.

 

Kwaliteitsverschillen

Die degelijkheid loopt nog steeds flink uiteen, zo blijkt uit de gedetailleerde kwaliteitsoordelen die in de gids zijn opgenomen. De hoogste beoordeling, met 94 van de maximaal 100 punten, is weggelegd voor de opleiding Maatschappelijk werk (MWD) van de Christelijke hogeschool in Ede. De laagste score (42) wordt behaald door de opleidingen communicatie in Utrecht en accountancy bij afstandsopleider NTI. De andere ruim vierhonderd beoordeelde opleidingen bevinden zich tussen deze uitersten.
Voor aanstaande deeltijdstudenten loont het de moeite om naar deze kwaliteitsoordelen te kijken – en dan juist in het vakgebied van hun eigen voorkeur. Want als een hogeschool zijn deeltijdstudie verpleegkunde goed voor elkaar heeft, zegt dat niet veel over de leraren-opleiding of economie.
Toch worden in de inleiding van de gids de kwaliteitsverschillen dwars op de studies samengevat. Dan blijkt dat enkele zelfstandige pabo’s met hun deeltijdstudies zeer hoog scoren. Dat geldt ook voor de christelijke hogescholen in Gouda en Ede. Zij bieden prima, kleinschalig en intensief onderwijs waarover studenten ronduit positief zijn. Bij de grote hogescholen is er een flinke kopgroep, aangevoerd door drie noordelijke instellingen en die in Den Haag. Zij hebben hun deeltijdopleidingen degelijk georganiseerd. In het zuiden scoort Avans gemiddeld het beste.
Bij de universiteiten maakt de Open Universiteit haar reputatie waar als specialist in onderwijs voor volwassenen. Daarnaast laten ook Tilburg en Groningen nette scores zien. Maar dit betreft wel heel kleine opleidingen: de lof in Groningen betreft vooral theologie, godsdienst-wetenschap en geschiedenis. De universiteit met het breedste aanbod – de Universiteit van Amsterdam – krijgt de laagste lage beoordeling. Het ‘aanschuifonderwijs’, waar een deeltijdstudent zich overdag moet aansluiten bij colleges voor voltijdstudenten, wreekt zich hier.

 

Praktisch

De Keuzegids Deeltijdstudies 2010 is uitgebracht als boek, en op CD-rom. Beide versies kosten 25 euro. Ze zijn vanaf NU te bestellen in de boekhandel, of op de website www.keuzegids.org. Hier is vanaf begin april ook meer toelichting te vinden, plus een voorbeeldartikel uit de gids.

 

NB: Eerder is deze gids aangekondigd als "Hbo Deeltijd", maar ook het WO wordt erin behandeld. Het deeltijdaanbod op de universiteit blijft mager; des te belangrijker is het dat die weinige opleidingen in the picture staan - ook in de Keuzegids.

 

Naar voorbeeldartikel

Naar bestellen

Naar methodiek

Winkelwagentje: geen artikelen
Boek bestellen » Online versie aanvragen » Benchmarking van opleidingen »
Goed deeltijdonderwijs bestaat op steeds minder plekken

De daling van het aantal deeltijdopleidingen in het door de overheid bekostigde hoger onderwijs zet door. Toch weten enkele instellingen een breed aanbod van degelijk deeltijdonderwijs in stand te houden. De beste voorbeelden zijn de Hanzehogeschool in Groningen en de Avans Hogeschool in Brabant. Verder blijft een aantal kleine hogescholen opvallen met uitstekende deeltijdstudies. Lees verder »


Researchmaster RU alsnog erkend als topper

De researchmaster “Molecular Mechanisms of Disease” van de Radboud Universiteit in Nijmegen is door de Keuzegids erkend als topopleiding. Met een totaalscore van 82 punten uit 100 is het de best beoordeelde master in het vakgebied life sciences. Dat staat in een correctie bij de in februari verschenen Keuzegids Masters 2014 Lees verder »


April: maand van de docent!

De Keuzegids heeft hart voor onderwijs, dus zeker ook voor docenten. Voor ons zijn docenten zowel 'makers' van onderwijs als 'adviseurs' van de studiekiezer. En als ze doorstuderen zijn ze zelf ook nog studiekiezer. In al die rollen heb je wat aan de Keuzegids-reeks.     Lees verder »


Mbo 2014, vind de kansrijke studies!

Veel jongeren twijfelen over hun studiekeuze. Wordt het iets in de zorg, de handel of de techniek? De Keuzegids Mbo-Studies 2014 helpt scholieren een verstandige keus te maken. Baankansen per vakgebied zijn daarbij één van de bouwstenen. Net zo belangrijk is dat een opleiding je ook echt skills bijbrengt, en: dat je die opleiding afmaakt. Daarom beoordeelt de vandaag verschenen Keuzegids alle mbo-scholen weer per vakgebied op onderwijskwaliteit en studiesucces. Lees verder »


Keuzegids Masters 2014: Voorlichting masters schiet tekort

De voorlichting van universiteiten en hogescholen over hun masteropleidingen vertoont ernstige tekortkomingen. Essentiële informatie over toelatingseisen, uitvalpercentages, kosten en zelfs over de al of niet zelfstandige status van opleidingen, blijkt vaak onvindbaar. En als de informatie er wel is, is hij in veel gevallen achterhaald. Zo wordt een werkelijk vrije keuze belemmerd. Lees verder »


meer nieuws »   
Webhosting door bHosted.nl