Keuzegids Universiteiten 2015: ook matige baankansen wo-studies

28 oktober 2014 - Een aanzienlijke meerderheid van de universitaire afgestudeerden heeft de eerstkomende jaren matige tot slechte kansen op passend werk. Dat geldt vooral voor de economen, juristen en bedrijfskundigen, die samen al één derde van alle eerstejaars vormen. Bij de weinige studies met gunstige baankansen vinden we naast tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. In dat vakgebied hebben wo-afgestudeerden duidelijk betere kansen dan hun hbo-collega’s.

online versie


Het boek:

bestellen
direct leverbaar

Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2015. Deze gids bevat naast opleidingsbeschrijvingen en kwaliteitsoordelen ook arbeidsmarktgegevens. Een prominent onderdeel zijn de prognoses voor de baankansen per studie tot 2018. Begin deze maand bleek uit de Keuzegids HBO 2015 dat de perspectieven voor driekwart van de huidige HBO-eerstejaars de komende jaren matig tot slecht zijn; de Keuzegids Universiteiten laat nu zien dat de perspectieven voor academici net zo somber zijn.

Prognoses

Ook in het WO volgt driekwart van de eerstejaars een opleiding met matige of slechte perspectieven. Dat betekent dat er de komende jaren aanzienlijk meer afgestudeerden naar passend werk zullen zoeken dan er vacatures zijn.

De vakgebieden met het grootste verwachte overschot aan afgestudeerden zijn bedrijfskunde, economie en rechten. Bij een reeks andere studies – van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde – is de situatie iets minder ongunstig, maar nog steeds matig. Al deze prognoses zijn gebaseerd op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht, dat zich baseert op zowel economische als demografische trends en op aantallen studenten per studierichting.

Slechts enkele WO-studies hebben de komende jaren gunstige of zeer gunstige perspectieven. Naast elektrotechniek en werktuigbouwkunde zijn dit de studies tandheelkunde en theologie – plus de WO-opleidingen informatica en informatiekunde.

Dit laatste is een opvallend verschil met de perspectieven voor HBO-informatici, waarover wij eerder berichtten dat de perspectieven juist ongunstig zijn. Het verschil is dat WO-informatici veel kleiner in aantal zijn, terwijl er op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan. WO-informatici zijn voor een baan dus niet afhankelijk van doorgaande groei van het aantal ICT-banen. HBO’ers zijn dat de komende jaren wel – tenzij ze doorstuderen in een universitaire master.

Ook de prognoses voor andere studierichtingen bevatten verrassende contrasten. Zo is er bij theologie sprake van een krimpend aantal banen, maar zorgt een golf pensioneringen toch dat afgestudeerden de komende jaren goede kansen hebben. Voor economen en bedrijfskundigen geldt het omgekeerde: de beroepsgroep is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot. Samen met een stagnerende economie verklaart dit de ongunstige verwachtingen.

Ranglijsten en profielen

In deze gids staan uiteraard ook de bekende beschrijvingen en ranglijsten per studie, en de samenvattende lijst van beste klassieke en beste overige universiteiten. Bij het voltijd-onderwijs blijkt Wageningen opnieuw het hoogst te scoren, maar deze ‘groene’ universiteit wordt nog met een kleine marge overtroffen door de Open Universiteit – de specialist in afstandsonderwijs.

Bij de brede klassieke universiteiten scoort Nijmegen weer het hoogst, maar de voorsprong op andere universiteiten is kleiner dan voorheen. Bovendien doen drie kleinere algemene universiteiten het dit keer net wat beter.

Bij de technische universiteiten houdt Eindhoven de koppositie vast. Tweede is dit keer niet Twente maar Delft, waar de toegenomen aandacht voor het bacheloronderwijs enig effect lijkt te krijgen. Dat de Universiteit Twente dit keer lager scoort, komt overigens niet zozeer door kritiek op haar technische studies, maar door de dalende waardering voor bedrijfskunde, bestuurskunde  en andere studis in de maatschappijvakken.

Een nieuw element in deze gids zijn dertien profielen van even zo veel universiteiten en de bijbehorende stad. Want volgens de redactie is er ook op dat niveau behoefte aan echte vergelijkende informatie voor studiekiezers – om ze ertoe aan te zetten meer over de schutting van hun eigen regio te kijken.

De gids

De Keuzegids Universiteiten 2015 is vanaf dinsdagochtend 28 oktober beschikbaar. De gids is geschreven voor aanstaande studenten en wordt ook veel gebruikt door scholen, adviesbureaus en door de beoordeelde opleidingen zelf. Hij bevat per vakgebied een beschrijving en vergelijking van alle universitaire bacheloropleidingen1, plus een beoordeling van de onderwijskwaliteit.

De best beoordeelde opleidingen krijgen van de Keuzegids een ‘kwaliteitszegel’ toegekend, dat ze in hun voorlichting kunnen gebruiken. Dit jaar betreft dit 61 opleidingen, die alle een totaalscore van 76 punten of hoger hebben behaald. Details over de beoordelingsmethodiek zijn te vinden op www.keuzegids.nl onder de rubriek ‘Methodiek’.

Deze Keuzegids is in boekvorm voor 27 euro te bestellen in de boekhandel of in de webwinkel www.keuzegids.nl. Daarnaast is de gids ook tegen betaling online toegankelijk. Een groeiend aantal scholen en instellingen beschikt over een netwerklicentie.

1 Voor de masteropleidingen in hbo en wo bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt steeds in het voorjaar. Dit jaar wordt de nieuwe editie begin februari verwacht. 

De Keuzegids online voor scholen, instellingen en adviesbureaus


Meer nieuws

16-01-2018 Lancering Keuzegids Masters: 8 maart 2018
14-12-2017 Nieuwe mbo-gids: grote verschillen in baankans
06-12-2017 Laatste nieuws selectiestudies hbo
05-12-2017 Nieuwe prognoses baankansen in Keuzegids 2018
22-11-2017 Steenkolenengels bij universiteiten?
15-11-2017 Keuzegids Universiteiten 2018 is uit!
13-11-2017 Vacature data-analist
16-10-2017 Studenten met functiebeperking: het kan beter
06-10-2017 Een ranglijst zonder studentenoordelen?
04-10-2017 Half punt extra voor Hs Rotterdam
25-09-2017 Advies aan studiekiezer: “Eis meer dan basiskwaliteit”
12-09-2017 Samenwerking Keuzegids en DeDecaan.net
02-05-2017 Online Keuzegids bij veel universiteiten gratis
05-04-2017 Vernieuwing Keuzegids Online
31-03-2017 Eigen studenten eerst? Masterselectie in 2017
26-02-2017 Nieuw: Keuzegids Masters 2017
13-01-2017 Brandbrief aan Bussemaker
13-12-2016 Nieuwe toppers in Keuzegids Mbo 2017
06-12-2016 Nog 6 hbo-studies schrappen numerus fixus
23-11-2016 University Colleges: alle negen ‘top’

     Archief

Winkelwagentje: geen artikelen

Bestellen

Webwinkel

Betaal met factuur of
Voor scholen

Keuzegids Online

Belangrijke informatie
Laatste nieuws

  • Lancering Keuzegids Masters: 8 m...

    Meerdere mensen hebben er al naar geïnformeerd en op dit moment wordt er hard aan gewerkt om deze datum te halen: de Keuzegids Masters 2018 komt uit op 8 maart. De gids is uiteraard volledig vernieuwd en geactualiseerd.

  • Nieuwe mbo-gids: grote verschill...

    14 december 2017 – aanstaande mbo-studenten kunnen veel voordeel hebben van een bewustere studiekeuze. De kansen op werk verschillen sterk: juist in populaire richtingen zoals verkoop en administratie ziet het er de komende jaren niet goed uit. Veel beter zijn de kansen in de techniek, waar relatief weinig leerlingen voor kiezen. Deze verschillen in baankans én de verschillen in onderwijskwaliteit staan centraal in de nieuwe Keuzegids Mbo 2018 die vandaag verschenen is.

  • Laatste nieuws selectiestudies hbo

    De lijst opleidingen met een numerus fixus voor komend studiejaar is definitief. Op het laatst zijn er nog enkele wijzigingen bij de zorgopleidingen in het hbo. Fontys schrapte de fixus bij drie studies. Tegelijk krijgen alle verloskunde-opleidingen juist wél een studentenstop. Dit is allemaal verwerkt in onze nieuwe selectieposter.


Meer nieuws

 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Kwaliteitszegel

Werkt u bij een opleiding die positief in de Keuzegids is beoordeeld? Dan mag u het Keuzegids kwaliteitszegel gebruiken »


Webhosting door bHosted.nl