Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Bedrijfskunde [MER] & Management

Bedrijfsrecepten

Wat hebben bedrijfseconomie, marketing, recht, psychologie en ondernemerschap met elkaar gemeen? Het zijn allemaal ingrediënten in het recept van een bedrijf, en zonder een van de benodigdheden smaakt het toch echt anders. Als bedrijfskundige moet je daarom van alle markten thuis zijn. Je volgt dan ook een breed opgezette opleiding, waarin je je eigen weg zoekt met specialisaties of stages.

Arbeidsmarkt

Hbo-bedrijfskundigen zijn breed inzetbaar en werken als marketing manager, productontwikkelaar, bedrijfsleider of consultant. Ze nemen een gemiddelde positie in op de arbeidsmarkt. Het salaris is redelijk, iets meer dan de helft van de afgestudeerden werkt op niveau en de werkloosheid is ook niet wereldschokkend. Maar reken je nog niet rijk, want de prognoses voor komende jaren zijn slecht.

Locaties en toelating

Dit artikel behandelt voornamelijk opleidingen waarmee je de titel ‘bachelor of business administration’ krijgt. De meeste heten bedrijfskunde MER (management, economie en recht), maar een tiental opleidingen heeft een andere naam en kent ook een iets andere insteek.

Er zijn ook managementopleidingen die zich richten op een specifieke branche (bijvoorbeeld de gezondheidszorg), die vind je in de hoofdstukken over dat vakgebied. Twee sectorgerichte opleidingen vind je wel in dit artikel: automotive businessmanagement en TMO Fashion Business School. Internationale bedrijfskundige opleidingen vind je in het artikel International business and management studies (IBMS) in hoofdstuk E.

Inholland heeft haar opleiding bedrijfskunde MER met andere gerelateerde opleidingen samengevoegd tot business studies. In het derde jaar kun je alsnog voor de afstudeerrichting bedrijfskunde-MER kiezen. Naast reguliere opleidingen, die bekostigd worden door de overheid, vinden we vooral in dit hoofdstuk veel particulieren. Het grootste verschil met de reguliere aanbieders is het collegegeld: dat kan oplopen tot zo’n 17.000 euro. Veel particulieren nemen geen deel aan de Nationale Studenten Enquête, waardoor we er geen oordelen over hebben.

Om te kunnen beginnen aan een van de reguliere opleidingen moet je meestal economie of m&o gevolgd hebben. Aan de Hogeschool Utrecht geldt een lotingprocedure voor Bedrijfskunde MER en voor Business Management.
Voor toegepaste bedrijfskunde gelden geen eisen aan je vakkenpakket. Tot het Honours College van Windesheim word je toegelaten als je eindexamen in Engels en wiskunde gedaan hebt.

De opleiding

Als bedrijfskundige-in-opleiding krijg je met allerlei kanten van het bedrijfsleven te maken. Niet alleen theoretische vakken, zoals bedrijfseconomie en financiën staan op het programma, maar ook meer praktische vakken. Je leert hoe organisaties in elkaar zitten, verdiept je in marketingstrategieën en werkt aan je talenkennis. Daarnaast volg je een inleiding in recht, omdat ook dat in het bedrijfsleven naar voren zal komen. Ten slotte doe je basisvaardigheden op die je als bedrijfskundige of ondernemer hard nodig hebt: personeel managen, zaken doen en communiceren. Hoewel minder dan bij de opleidingen in het artikel IBMS, krijg je ook hier een kleine basis in internationaal ondernemen. Je zult tijdens de opleiding dan ook veel met Engels in aanraking komen.

Elke opleiding kent zijn eigen invalshoek en legt zijn eigen accenten. Soms door middel van minors of keuzevakken, soms door uitstroomprofielen.

Grofweg zijn er drie: financiën, marketing en innovatie. Aan de Christelijke Hogeschool Ede kun je ook kiezen voor bestuurlijke bedrijfskunde en aan de Hanze kun je je specialiseren in risicomanagement of veranderingen binnen een organisatie. Om te zorgen dat jij straks goed voorbereid in het bedrijfsleven stapt, krijg je tijdens de opleiding veel met de praktijk te maken. Je voert in opdracht van een bedrijf bijvoorbeeld een analyse uit, en wordt door datzelfde bedrijf beoordeeld. Veel opdrachten gebeuren in groepsverband, samenwerken is immers een belangrijke pijler in bedrijven. Vaak ga je in het laatste jaar stagelopen, bij toegepaste bedrijfskunde duurt zo’n stage zelfs tien maanden. Ook internationale stages behoren tot de mogelijkheden.

Specifiek gericht op een bepaalde sector van het bedrijfsleven zijn IVA in Driebergen en TMO in Doorn. De eerste verzorgt een managementopleiding voor de mobiliteitsbranche: bij binnenkomst kies je voor automotive of de nautische richting. TMO stoomt managers klaar voor de modebranche.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Bedrijfskunde MER

Er zijn veel opleidingen bedrijfskunde, maar relatief weinig weten boven het hbo-gemiddelde uit te steken. De praktijkopdrachten en stages waar de opleidingen zich mee willen profileren, blijken vaker niet dan wel naar wens. Dat uit zich in een niet al te positief oordeel over de loopbaanvoorbereiding, met name bij studies onderaan de ranglijst. Misschien is het daaraan te wijten dat ook op die plekken het aantal diploma’s binnen vijf jaar relatief klein is.

De toppers in deze categorie opleidingen zijn volgens studenten de Christelijke Hogeschool Ede en Avans in Den Bosch. De docenten weten de studenten goed door een programma van hoog niveau te loodsen en zorgen met het vaardighedenonderwijs voor een stevige basis. Daarnaast hebben deze opleidingen als enige een bovengemiddelde score op loopbaanvoorbereiding. Geen wonder dus dat beide instellingen aan een groot aantal studenten binnen vijf jaar een diploma kunnen uitdelen.

Windesheim in Almere gooit weliswaar net wat minder hoge ogen, maar blijft wel vrij van kritiek. En dat is, gezien de overige opleidingen, nogal een prestatie. In vergelijking met de locatie van Avans in Den Bosch zijn studenten over Breda minder enthousiast, maar behalve de loopbaanvoorbereiding heeft deze opleiding geen pijnpunten. Die loopbaanvoorbereiding is ook in de middenmoot een probleem: veel studenten zouden graag meer in contact komen met de beroepspraktijk. Hanze krijgt lof van de experts, maar steekt wat studenten betreft niet boven de rest uit.

Iets onder het gemiddelde vinden we de NHL en de Hogeschool Rotterdam, waar studenten onder andere ontevreden zijn over de communicatie met studenten en bijvoorbeeld de omgang met klachten. Alle locaties van Inholland moeten wat studenten betreft de docentkwaliteit opkrikken, en dat geldt ook voor de Haagse en de Hogeschool van Amsterdam. Deze scholen krijgen ook de zwaarste kritiek op de praktijkgerichtheid en de mate van contact met het werkveld. Studenten aan de HvA willen bovendien beter verzorgde faciliteiten: de ICT-mogelijkheden zijn beperkt en de online leeromgeving laat te wensen over.

Andere managementopleidingen

Het honours college van Windesheim valt behoorlijk in de smaak bij studenten, ze vinden het hoge aantal contacturen dan ook geen enkel probleem. De docenten zijn didactisch vaardig en altijd bereikbaar voor vragen, wat ook bijdraagt aan een ijzersterke communicatie. Voor het aanleren van vaardigheden moet je trouwens ook hier zijn: studenten vinden dat ze een kritische houding en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. Het particuliere Nyenrode steekt ook met kop en schouders boven het landelijk gemiddelde uit - maar dat mag ook wel met zo’n prijskaartje.

De studies business management van de HU doen het redelijk tot goed. ER zijn (te) weinig contacturen en afstuderen binnen vijf jaar lukt lang niet altijd, maar onvrede onder studenten is er nauwelijks. Alleen van de docenten wordt in Utrecht wat meer verwacht. Echt zware kritiek is er ook niet voor Stenden, maar daar leeft wel op verschillende vlakken ontevredenheid - bijvoorbeeld over het programma.

Over de specifieke mobiliteitsopleiding van Driebergen kunnen we kort zijn: hier vind je zeker een goede opleiding. Je zult veel binnen de schoolmuren te vinden zijn, maar krijgt dan wel een programma op hoog niveau en kunt erop rekenen dat de opleiding je goed op de hoogte houdt over je studievoortgang, roosterwijzigingen en toetsuitslagen. De tevens unieke modeopleiding van TMO Fashion Business School mag de ICT-faciliteiten wat verbeteren, maar verder biedt deze instelling een degelijke opleiding.

Verwante studies

Ons advies

Een hoogvlieger onder de opleidingen bedrijfskunde MER is die aan de CHE in Ede. Zoek je een alternatief in het zuiden, dan is Avans in Den Bosch een aanrader. Aan sommige van de overige opleidingen kun je je geen buil vallen, maar in de Randstad is het wel goed zoeken naar positieve studenten. Een goede managementopleiding is verder ook het honours college van Windesheim, en als je verder wilt in de mobiliteitsbranche, kijk dan zeker eens bij IVA in Driebergen.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org