Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Bedrijfseconomie & FSM

Op de kosten letten

De financiële gezondheid van een bedrijf valt of staat met goede bedrijfseconomen. Hoeveel kost het om een bepaald product te produceren? En wat moet dat product dan gaan kosten als het in de winkel ligt? Zonder betrouwbare gegevens gaan bedrijven al gauw het schip in. Niet voor niets worden bedrijfseconomen vaak de rechterhand van de manager genoemd.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde bedrijfseconomen kunnen aan de slag als consultant, accountmanager of bedrijfsanalist. Financieel service managers worden bijvoorbeeld ingehuurd door bedrijven voor financieel advies, of door banken en verzekeraars. De arbeidsmarktperspectieven zijn voor beide opleidingen vergelijkbaar, al verdienen financieel service managers iets meer ten opzichte van bedrijfseconomen. De andere arbeidsmarktcijfers zien er op dit moment goed uit, al zijn de vooruitzichten voor komende jaren minder rooskleurig.

Locaties en toelating

Bedrijfseconomie is een populaire opleiding die je op veel plaatsen in Nederland kunt volgen. Soms zijn de studies behoorlijk groot, maar er zijn ook kleine tot zeer kleine opleidingen. De toelatingseisen verschillen per instelling, maar ga ervan uit dat je bij de natuurprofielen en C&M ook economie of m&o en wiskunde a of b in je pakket moet hebben gehad. Aan de HU geldt een numerus fixus: je moet hier loten om binnen te komen.
De opleiding van twee particulieren, NTI en LOI, vind je achterin dit boek.

Enkele hogescholen die bedrijfseconomie aanbieden hebben ook een aparte opleiding financial services management (FSM) in hun aanbod. Ook hier heeft de HU een loting om toegelaten te worden. Aan de HvA geldt voor deze studie een selectieprocedure.

Inholland is inmiddels gestart met een brede bachelor business studies, waarin ook FSM is ondergebracht. Kijk voor die opleiding bij het artikel over bedrijfskunde MER. De toelatingseisen zijn in grote lijnen hetzelfde als bij bedrijfseconomie. Het Tilburgse Oysterwyck heeft tot slot de opleiding pensions and life assurance, maar hiervoor moet je al twee jaar werkzaam zijn in de pensioenadvisering.

De opleiding

De opleidingen bedrijfseconomie gaan in het eerste jaar vaak samen met andere financiële studies. Daarom krijg je een breed vakkenpakket aangeboden. De propedeuse bestaat uit vakken met cijfertjes, zoals economie, bedrijfskunde en belastingrecht enerzijds, en algemene vakken als onderzoekvaardig­heden, communicatie en Engels anderzijds. In de hoofdfase kun je je specialiseren in een bepaalde tak, bijvoorbeeld verzekeringen of logistiek. Sommige instellingen, bijvoorbeeld Zuyd, Stenden en Hanze, hebben ook een afstudeerrichting of minor in FSM.

Financial Services Management richt zich meer dan bedrijfseconomie op hypotheken, verzekeren, beleggen en pensioenen. Ook van deze studie is het propedeusejaar breed. Omdat FSM sterker gericht is op de financiële dienstverlening krijg je zowel te maken met de financiële advisering voor particulieren als voor bedrijven. Dat uit zich in vakken als financieel recht, verzekeringsleer en financiële dienstverlening. Je traint daarnaast je communicatieve en commerciële vaardigheden.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Als het aan de studenten ligt, zijn er grote kwaliteitsverschillen te ontdekken binnen zowel de bedrijfseconomie- als FSM-opleidingen. Er zijn enkele hoogvliegers, een behoorlijke middenmoot en een redelijk aantal mindere opleidingen.

Bedrijfseconomie

De bedrijfseconomische opleidingen scoren op een aantal punten consequent aan de lage kant. Ten eerste zijn dat de slagingscijfers. Het afstudeerpercentage na vijf jaar is meestal gemiddeld, maar het aantal studenten dat het eerste jaar doorkomt is laag. De enige uitschieter is wat dat betreft Stenden.

Het vaardighedenonderwijs is niet slecht, maar ook niet om over naar huis te schrijven. Bij veel opleidingen klagen de studenten vooral dat ze onvoldoende worden getraind een kritische houding aan te nemen, problemen op te lossen en conclusies te onderbouwen.

Het minst zijn de studenten te spreken over de voorbereiding op hun loopbaan. Alleen Avans in Den Bosch krijgt de handen op elkaar en enkele andere instellingen scoren gemiddeld, maar de ondergemiddelde scores overheersen. Het grootste kritiekpunt is de praktijkgerichtheid. Ook zouden de studenten graag meer beroepsvaardigheden opdoen voordat ze de arbeidsmarkt betreden.

Gelukkig is er ook genoeg positiefs te melden. Op drie instellingen na is het aantal contacturen overal in orde. Ook inhoudelijk hebben studenten weinig te klagen en zijn ze overwegend positief over de docenten, de communicatie en de studiefaciliteiten. Uitblinker is Avans in Den Bosch, die zowel bij de studenten als de deskundigen een goede beurt maakt.

Financial services management

Binnen de FSM-opleidingen zijn er twee toppers: Fontys in Eindhoven en de Hogeschool Utrecht. De laatste instelling krijgt betere kritieken van de studenten dan Eindhoven, maar die heeft weer betere prestatiecijfers. De slagingspercentages zijn sowieso niet al te best, en alleen Groningen kan zich nog enigszins meten met Eindhoven. Het minst tevreden zijn de studenten aan de HvA, die hun opleiding op alle punten een ondergemiddelde score toekennen. De HAN doet het wat dat betreft iets beter, al komen weinig studenten zonder kleerscheuren het eerste jaar door.

Verwante studies

Ons advies

Wie bedrijfseconomie in de Randstad wil studeren heeft weinig goede opties. Alleen de HU en de Haagse zijn gemiddeld scorende instellingen. Meer kwaliteit vind je zonder meer in Brabant (Avans), Zeeland (HZ) of in het oosten van het land (Saxion, Windesheim, Stenden). Bij FSM is de spreiding beter, alleen Arnhem en Amsterdam weten niet te overtuigen.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org