Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Accountancy en Fiscaal Recht & Economie

Kwestie van controle

Heb jij feeling voor cijfers en ben je communicatief vaardig? Om accountant te worden heb je die eigenschappen zeker nodig. Je controleert de financiële gegevens van een bedrijf en ondezrsteunt de manager bij het opstellen van de jaarrekening. Als fiscalist ben je de specialist op het gebied van belastingen. Bedrijven willen logischerwijs zo min mogelijk belasting betalen en nemen daarvoor soms risico’s. Jij analyseert die risico’s, verzorgt de aangiftes en geeft advies.

Arbeidsmarkt

Met een diploma hbo accountancy mag je nog niet als zelfstandig accountant aan het werk. Daarvoor moet je eerst verder studeren om zo registeraccountant of accountant-administratieconsulent te worden. In mindere mate geldt ook voor fiscaal economen dat zij hun mogelijkheden vergroten door een master te volgen. Toch studeren niet veel hbo’ers door na hun bachelor, is de werkloosheid laag en zijn de meeste banen op niveau.

Toelating en locaties

De opleidingen accountancy vind je verspreid door het hele land. Zes instellingen bieden ook een opleiding fiscaal recht en economie aan. Daarnaast zijn er nog enkele particulieren die deeltijd- of afstandsonderwijs aanbieden: zie daarvoor het katern achterin het boek.

Bijna overal word je met een vwo-diploma zonder meer toegelaten tot accountancy of fiscaal recht en economie. Als havist ben je welkom met E&M of een ander profiel met economie of m&o, bij Windesheim en aan de HAN geldt die eis overigens ook voor vwo. Een havo-diploma met C&M-profiel is alleen voldoende als je naast economie of m&o ook wiskunde A of B hebt gedaan.

De HU en de HvA hebben dit jaar bij Accountancy (en de HvA ook bij Fiscaal recht & economie) een numerus fixus ingesteld. In Utrecht moet je loten, Amsterdam heeft een selectieprocedure.

De opleiding

Het eerste jaar staat in het teken van basisvakken. Je volgt vakken als fiscale economie, bedrijfseconomie en financieel management, vaak samen met studenten van die studies. Vaak begin je al in het eerste jaar met projectwerken: samen met een groep studenten analyseer je de bedrijfsprocessen binnen een bestaand bedrijf. Sommige hogescholen hebben connecties met accountantskantoren, zodat je direct uit het bedrijfsleven gegrepen opdrachten krijgt. Omdat je vaak in het Engels moet communiceren, krijg je ook een bredere basis in economisch Engels.

Na het eerste (half)jaar kies je definitief voor een van de hoofdrichtingen uit de propedeuse. Nu komen de specifiekere vakken voor jouw gebied aan bod. Bij accountancy zijn dat bijvoorbeeld administratieve organisatie, verslaglegging, jaarrekeningen maken, ethische dilemma’s en bezwaarschriften schrijven. De opleiding is nauw verwant aan fiscaal recht en economie: als accountant-in-opleiding krijg je ook een inleiding in het fiscaal recht, terwijl je als toekomstig fiscalist ook kennis van algemene accountancy opdoet. Verder krijg je als student fiscaal recht ook belastingtechnische vakken voor je kiezen: denk aan accijnzen, omzetbelasting en invoerrechten.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

De opleidingen accountancy en fiscaal recht en economie kennen een gemeenschappelijk knelpunt: weinig studenten weten binnen vijf jaar hun diploma te behalen. Vaak hangt dat samen met een matige loopbaanvoorbereiding, vaker nog met een behoorlijk hoge eerstejaarsuitval.

Hoewel die eerstejaarsuitval zelfs bij de nummer 1 van accountancy vrij hoog is, lijken studenten daar weinig last van te ondervinden. Degenen die Avans (Den Bosch) weet te behouden, slagen er binnen vijf jaar meestal wel in een diploma in de wacht te slepen. Daarnaast is er waardering voor alle aspecten van de opleiding. De voorbereiding op de toekomstige loopbaan verloopt hier opvallend goed: studenten waarderen de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de beroepspraktijk. Zoveel tevredenheid over de voorbereiding op het beroep zien we elders niet terug.

In de lijst zien we verder veel degelijke opleidingen, met elk hun kwaliteiten en pijnpunten. Saxion communiceert helder en snel naar haar studenten, en dat geldt ook voor Windesheim en Inholland in Alkmaar. Laatstgenoemde krijgt wel wat kritiek op de ICT-faciliteiten. Bovendien zijn de prestatiecijfers hier niet om over naar huis te schrijven: alle vestigingen van Inholland kampen met hoge eerstejaarsuitval en een moeizame weg naar het diploma. Ze zijn niet de enige: ook de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool kennen dit probleem. Beide instellingen kunnen volgens hun studenten flink wat verbeteringen gebruiken. Dat geldt ook voor Inholland in Diemen, waar het vooral schort aan het contact met de beroepspraktijk. De experts zijn over een groot deel van deze opleidingen overigens erg enthousiast, vooral over de Hanze.

Ook de opleidingen fiscaal recht en economie kennen uitblinkers en minder gewaardeerde opleidingen. De Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten een programma van hoog niveau, met toetsen die daar goed op aansluiten. Daarnaast komen studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt terecht en is er een uitstekende studiebegeleiding (onderdeel van communicatie). Fontys valt op met de slagingscijfers, die als enige in de reeks opleidingen het gemiddelde halen. Ook in deze categorie behoort de HvA tot de hekkensluiters: vooral de kwaliteit van de docenten, bijvoorbeeld in de vorm van feedback geven, is hier echt onder de maat.

Verwante studies

Ons advies

Volgens studenten accountancy is Avans in Den Bosch de beste keuze. Ook elders vind je degelijke alternatieven met elk hun sterke en zwakke punten, al krijgen de HvA, de Haagse en Inholland in Diemen vooral kritiek. Voor fiscaal recht en economie zit je goed in Rotterdam, en ook hier wordt Amsterdam je door je voorgangers niet aangeraden.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org