Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo International Business and Management Studies

Grenzeloze handel

Economie, management, marketing:  bij international business & management studies komen die bedrijfskunde-achtige vakken allemaal langs. Maar niet voor niets staat er ‘international’ in de naam: je beziet die theorie en praktijk met een internationale blik, leert uitstekend Engels en liefst nóg een taal.

Arbeidsmarkt

Met je diploma op zak kun je op zoek naar een leuke baan in het internationale bedrijfsleven. Lastig is wel dat de werkloosheid wat aan de hoge kant is en dat meer dan de helft van de afgestudeerden aangeeft dat de aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt tegenviel. Daarnaast zijn de prognoses ook niet om over naar huis te schrijven. Wel ligt het startsalaris rond het hbo-gemiddelde.

Locaties en toelating

International business & management studies (IBMS) kun je aan heel wat reguliere hogescholen studeren. Met E&M ben je direct toelaatbaar. Een N&G- of N&T-profiel vereist ook economie, m&o of een tweede moderne vreemde taal. Als vwo’er is ook een C&M-diploma voldoende, als havist met dat profiel geldt economie of m&o als extra eis. De Hogeschool van Amsterdam heeft een numerus fixus van 360 plekken en daarom moet je daar aan een selectie meedoen voor toelating.

Ook Zuyd en Inholland hebben een opleiding internationale bedrijfskunde, maar dan net met een andere insteek. Zuyd heeft IBMS gecombineerd met international business and languages in de bredere studie international business. Inholland is gestopt met IBMS, maar je kunt er nu wel voor international business and innovation studies kiezen. De opleiding in Leeuwarden is overigens een samenwerking van Stenden, NHL en Van Hall Larenstein.

Tot slot kun je terecht bij de particuliere hogescholen Tio, Europort en Wittenborg. Bij Tio en Wittenborg ben je met ieder havo- of vwo-diploma welkom, Europort vereist economie in je pakket.

Een minder brede, maar specifiekere opleiding, verwant aan IBMS, is Trade management Asia. Hiervoor moet je naar Amsterdam of Rotterdam. Je wordt toegelaten met een E&M-profiel, of een van de andere profielen plus economie of m&o. Ook hier heeft de HvA een selectieprocedure ingesteld.

De opleiding

In de eerste twee jaar volg je basisvakken als marketing, statistiek, projectmanagement, financieel management en logistiek. Je krijgt veel les in het Engels, maar vaak kun of moet je je ook in andere talen bekwamen. Je leert bovendien vaardigheden als presenteren en vergaderingen voorzitten. Later ga je naar het buitenland, ofwel om stage te lopen bij een internationaal bedrijf, of om te studeren bij een partnerinstelling van de hogeschool.

Afstudeerrichtingen van IBMS zijn vaak nogal algemeen van aard. Denk aan marketing, finance, of business analysis. Soms zijn er ook specifiek bedrijfskundige keuzevakken mogelijk, zoals consultancy of ondernemerschap. De HvA biedt de optie om je zowel in thema als in een regio in de wereld te specialiseren. Latijns-Amerika is ook een van de opties aan Zuyd. Bij de HU ligt de focus niet op geografische ligging, maar op economische ontwikkeling: je kiest voor emerging markets of developing areas. In Rotterdam (HR) kun je onder meer kiezen voor duurzaamheid en logistiek. De opleiding in Leeuwarden biedt onder andere food and agri business. Ook een andere taal kan: de Hanzehogeschool heeft een Duitstalige specialisatie.

Trademanagement Asia

Naast IBMS vind je ook twee specifiekere opleidingen in de tabel, die de focus op handel in en met Azië leggen. De Amsterdamse opleiding is geheel Engelstalig, in Rotterdam kun je daarvoor kiezen. Bij beide krijg je bovendien les in een Aziatische taal: Japans of Mandarijn (of Indonesisch bij het Nederlandstalige traject in Rotterdam). De verplichte minor in Rotterdam is gericht op export, in Amsterdam op logistiek. Je studeert een semester in het buitenland en ook je stage kun je over de grens lopen.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

In de tabel vergelijken we alle opleidingen op kwaliteit: succescijfers, enquêteresultaten onder studenten en een deskundigenoordeel. Het beeld van de prestaties is gemengd. Op veel plekken zijn studenten erg tevreden over het grote aantal contacturen. Toch kan dat niet voorkomen dat bij sommige opleidingen de eerstejaarsuitval groot is en er relatief weinig studenten binnen vijf jaar een diploma halen. Positieve uitzonderingen op dit vlak zijn HZ en de Hanze. Dat brengt deze opleidingen dan ook in de top 7 van de lijst.

Daarin zitten verder hogescholen die zich onderscheiden met mooie scores op inhoud. Zo is er binnen het stimulerende onderwijs van Tio in Amsterdam volgens de studenten veel aandacht voor vaardigheden als het ontwikkelen van een kritische houding en analytisch vermogen – en dat is een van de redenen dat deze hogeschool bovenaan eindigt. Maar ook bij de anderen zijn studenten enthousiast over het hoge niveau. Tio (Amsterdam), Avans, HAN en de Haagse hebben bovendien deskundige docenten, die uitstekend kunnen uitleggen en goede begeleiding bieden.

De experts waren het meest te spreken over de IBMS-studies aan Avans en de Haagse, maar prijzen ook de HAN, Hanze en de HvA. Laatstgenoemde kampt echter wel met ontevreden studenten. Zij vinden het vaardighedenonderwijs en de loopbaanvoorbereiding voor verbetering vatbaar, en klagen verder over de communicatie vanuit de opleiding. Een gezamenlijk zwak punt van de onderste drie opleidingen is de docentkwaliteit. Van zware kritiek is geen sprake, maar didactisch kan het beter en ook de kwaliteit van de feedback mag omhoog.

De opleidingen trade management blijken geen hoogvliegers, al weet de HvA de tegenvallende scores van de afgelopen jaren iets op te krikken. De studenten waarderen er het relatief hoge aantal contacturen. Maar de opleiding blinkt niet uit in praktijkgerichtheid of het aanleren van algemene vaardigheden. In Rotterdam leeft op dat laatste punt geen onvrede, maar daar zetten de studenten wel vraagtekens bij de inhoud van het programma en de manier waarop er getoetst wordt.

Verwante studies

Ons advies

Breda en Arnhem huisvesten al jaren de beste IBMS-opleidingen. Dit jaar komt Tio in Amsterdam daar bij. De zuinige arbeidsmarktperspectieven wijzen er op dat een bijzondere stage of afstudeerproject wellicht een goede investering is.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org