Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

Helpen waar nodig

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen om te functioneren in de maatschappij. Als gezinsvoogd helpen ze gezinnen die niet goed functioneren. In de reclassering geven ze veroordeelden uitzicht op een nieuw bestaan.  Ze werken met ouderen en verslaafden. Je moet sterk in je schoenen staan en goed communiceren,  zowel met instanties als met je cliënten.

Arbeidsmarkt

Als maatschappelijk werker neem je een begeleidende rol aan, die je kunt vervullen op uiteenlopende plekken. Denk bijvoorbeeld aan de reclassering, in asielzoekerscentra, op scholen of in bejaardentehuizen. Fulltime banen met een vast contract vind je weinig bij MWD’ers. En ook de zoektocht naar een baan kan lang duren.

Locaties en toelating

Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) kun je overal in het land studeren. Aan de van oudsher protestantse of katholieke hogescholen vind je ook de studie godsdienst en pastoraal werk. En de Islamitische Universiteit in Rotterdam heeft, anders dan de naam doet vermoeden, een hbo-bachelor islamitische theologie. Als je je wilt bezighouden met ouderen in de maatschappij, kun je kiezen voor toegepaste gerontologie.

Voor de opleidingen gelden geen specifieke toelatingseisen, je kunt er met elk profiel terecht. Alleen de opleiding aan de Hanzehogeschool kent een numerus fixus van 240 plaatsen: een deel van de plekken wordt verloot, maar je kunt ook meedoen aan de selectieprocedure voor een plekje.

De opleiding

Het eerste jaar van MWD lijkt veel op dat van sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en, in mindere mate, op dat van culturele en maatschappelijke vorming (CMV). Hogeschool Zuyd en Fontys hebben de opleidingen dan ook samengevoegd in de brede bachelor social work. In Zeeland zijn SPH en MWD gecombineerd. In Leiden kun je de de propedeuse Jeugd volgen, waarna je kiest voor MWD, SPH of de pabo. Meestal kies je halverwege de studie met minoren en keuzevakken een specialisatie in jouw toekomstige vakgebied.

Tijdens de opleiding kun je vooral veel sociale vakken als psychologie, sociologie, filosofie en pedagogiek verwachten. Met vakken als geschiedenis en recht krijg je een theoretische achtergrond. Je oefent gesprekstechnieken en ontwikkelt behandelplannen. Je doet casussen voor praktijktentamens en loopt veel stage. Wat betreft specialisaties is er veel mogelijk: probleemgezinnen, gehandicapten en gedwongen kaders (gevangenissen) zijn slechts enkele van de vele richtingen. Als MWD’er werk je meestal ambulant (je gaat vanuit een kantoor bij clienten langs) SPH’ers zitten vaak meer bij de client (residentieel).

De opleiding godsdienst en pastoraal werk leidt je op tot maatschappelijk werker vanuit een pastorale functie. Je helpt mensen die worstelen met geloofsvragen, of jongeren die een pastorale helpende hand nodig hebben. Je leert van alles over verschillende religies en levensvisies, ethiek, godsdienstpsychologie en wijsbegeerte.

Toegepaste gerontologie

Alle profielen bieden toegang tot de studie toegepaste gerontologie. Je houdt je bezig met het leven van ouderen binnen de maatschappij. De opleidingen vind je in Eindhoven en Zwolle en als je afgestudeerd bent, kun je aan de slag bij gemeentes, in een verpleeghuis of als deskundige bij een bedrijf. In kwaliteit ontlopen de opleidingen elkaar niet veel.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Eén ding wordt direct duidelijk met een blik op de ranglijst: MWD is geen intensieve studie. Het aantal contacturen is op veel plekken laag en studenten zijn daar ook niet erg tevreden over. Het goede nieuws is dat de opleidingen veelal wel veel aandacht besteden aan vaardigheden die je straks in je carrière nodig hebt.

De lijst wordt aangevoerd door de brede bachelor social work in Vlissingen en de MWD-opleiding in Ede. Studenten zijn daar erg enthousiast over hun studie. Dat geldt overigens ook voor de studenten in Zwolle (van Viaa, voorheen Gereformeerde Hogeschool) en Den Bosch. Het grote verschil: de experts hebben meer lof voor de top twee van de ranking.

Na die eerste vier volgt een flinke groep hogescholen met een gemiddeld eindoordeel. De prestatiecijfers zijn niet overal even goed, maar ook studenten bij deze opleidingen hebben weinig te klagen. Wel wijzen ze wisselende sterke punten aan. Volgens de experts zijn Hanze, Windhesheim en Saxion de moeite waard.

Onderaan vinden we studies waar wel veel mis gaat. Zo zijn de faciliteiten van de Utrecht HU, NHL en Inholland Amsterdam niet omover naar huis te schrijven. In Den Haag, Rotterdam (HR) en Amsterdam (Inholland) valt de docentkwaliteit erg tegen, en bij de laatste twee is ook het onderwijs niet van hoog niveau of stimulerend, vinden studenten.

Niet alle godsdienstopleidingen zijn groot genoeg voor een betrouwbaar oordeel. De drie studies die wel beoordeeld zijn, scoren goed. Viaa blijkt de beste keuze, met name vanwege het (door studenten en experts) zeer gewaardeerde programma, waarin loopbaanvoorbereiding ook een grote rol speelt.

Verwante studies

Ons advies

Vlissingen en de christelijke hogescholen in Ede en Zwolle blijven de MWD-lijst aanvoeren en Breda Avans volgt op korte afstand. In de Randstad zijn Leiden en Amersfoort de koplopers. Houd er rekening mee dat de eerstejaarsuitval bij veel MWD-studies fors is.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org