Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Culturele & Maatschappelijke Vorming

Bij elkaar brengen

Hoe breng je mensen met compleet verschillende achtergronden bij elkaar in een woonwijk? Wat voor activiteiten kun je organiseren voor jongeren die zich in hun buurt stierlijk vervelen? Als je ideëen hebt om dit soort vraagstukken op projectmatige wijze aan te pakken, dan is CMV iets voor jou. Je organiseert en communiceert, komt met creatieve plannen en voert ze samen met anderen uit.

Arbeidsmarkt

Een CMV’er kan op papier overal aan de slag, bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen, vluchtelingenwerk, in de kunst- en cultuursector of bij ziekenhuizen. Toch ziet de praktijk er een stuk anders uit. De studie heeft, samen met toegepaste psychologie, de minst goede arbeidsmarktperspectieven en zelfs de hoogste werkloosheid van het hbo. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zal dit de komende jaren nog wel zo blijven.

Locaties en toelating

Het aantal CMV-opleidingen daalt de afgelopen jaren. Zwolle Windesheim stopte vorig jaar, Amersfoort HU gaat dit jaar waarschijnlijk niet meer van start. In Eindhoven en Sittard is de opleiding CMV opgenomen in de brede opleiding social work (zie ook artikelen MWD, SPH). Er zijn nog negen locaties over om een aparte opleiding CMW te volgen. Met ieder havo- of vwo-diploma kun je worden toegelaten en ook met een mbo-diploma op niveau 4 kun je starten.

De opleiding

Als CMV’er organiseer je culturele evenementen of recreatieve activiteiten. Je kunt je daarbij richten op kwetsbare groepen als verslaafden, probleemjongeren of geïsoleerde ouderen, maar het kan ook gaan om burgers in het algemeen. Anders dan MWD en SPH is CMV minder gericht op hulpverlening.

Op het programma staan creatieve vakken als muziek, kunst, drama en/of bewegen. Daarnaast leer je organiseren. Je leert hoe je plannen maakt, uitvoert en evalueert. Je analyseert welke behoefte er bestaat bij bepaalde doelgroepen. Meer theoretische vakken als psychologie en sociologie helpen je te doorzien wat mensen beweegt en hoe samenlevingen en groepsverbanden werken.

Stages vormen een wezenlijk deel van je opleiding, vaak al vanaf het eerste jaar. Je slaat dus meteen een brug met de praktijk. In het derde jaar volgt een stage van minstens een half jaar. Met die stages, maar ook met minoren of uitstroomprofielen die je kiest, bepaal je je uiteindelijke specialisatie. De richtingen jeugdzorg en ggz-agoog komen op veel plekken voor, maar er zijn veel meer opties. Aan de Hogeschool Rotterdam kun je zelfs kiezen voor een theatervariant, waarbij je naast CMV ook een opleiding tot acteur en theatermaker krijgt.

Er zijn ruimschoots mogelijkheden om na het behalen van je hbo-diploma door te studeren, bijvoorbeeld in de algemene sociale wetenschappen, psychologie of pedagogiek. Zowel hogescholen als universiteiten bieden geschikte masters aan. Zie hiervoor de Keuzegids Masters.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Hoewel de totaalscores van de CMV-opleidingen niet heel ver uit elkaar liggen zijn er interessante onderlinge verschillen. Voor we daar naar kijken, richten we de blik op enkele overeenkomsten.

Zoals bij meer opleidingen in dit hoofdstuk is het eerste jaar nogal een struikelblok. Nijmegen is de uitzondering. Misschien dat de snelle kennismaking met de praktijk relatief veel studenten het inzicht geeft dat ze toch beter bij een andere opleiding passen. Het behalen van een diploma binnen vijf jaar lukt in Utrecht goed, maar is bij veel andere opleidingen aanzienlijk lastiger. Ook het aantal contacturen is vaak aan de lage kant, mede door de stages, die niet als contacturen meetellen.

Kijken we naar de verschillen, dan zien we twee groepen opleidingen. De bovenste zes ontlopen elkaar niet veel en hebben gemeen dat de loopbaanvoorbereiding een compliment krijgt. Alleen Sittard breekt met die regel. Utrecht scoort met zijn docenten en vaardighedenonderwijs en Den Bosch met docenten. De Brabanders krijgen ook veel lof toegezwaaid door de experts, die de leeromgeving excellent vinden.

Nijmegen, Rotterdam (HR) en Den Haag vormen de achterban van het vijftal, met enige kritiek van de studenten op respectievelijk de docenten, het vaardighedenonderwijs en de voorzieningen.

De tweede groep opleidingen komt wat minder positief uit de kwaliteitsvergelijking. In Eindhoven haal je je diploma vlot, maar studenten hebben flink wat inhoudelijke klachten. Rotterdam InHolland en Breda krijgen weliswaar complimenten van de deskundigen, maar de studenten uiten nogal wat kritiek. Ze vinden de inhoud onder de maat en ook het vaardighedenonderwijs schiet in hun ogen tekort. Diezelfde klachten komen we tegen bij de studenten in Leeuwarden. Amsterdam maakt deel uit van de lager gewaardeerde groep door het lage afstudeerpercentage en de ontevredenheid over de voorzieningen en de communicatie, klachten die vaak samenhangen met grootschaligheid van een opleiding.

Verwante studies

Ons advies

Een duidelijke topper is er niet bij CMV. De top zes voldoet (net) aan onze eisen. Houd hoe dan ook rekening met relatief veel stages en dus minder tijd op school. Je moet snel zelfstandig aan de bak. En schrik niet van het eerste jaar, dat is niet makkelijk om door te komen.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org