Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De weg wijzen

Een man raakt door een vechtscheiding en het verlies van zijn baan steeds dieper in de problemen.  Een meisje met een verstandelijke handicap betrekt met een vriendin een speciale woning. Een gevangene probeert plannen te maken voor een betere toekomst. Alledrie hebben ze hulp nodig. Soms een hand die de weg wijst, soms een schouder om op te huilen. Met je diploma SPH kan dat jouw hand zijn, of jouw schouder.

Arbeidsmarkt

SPH’ers werken meestal als therapeut, casemanager of groepsbegeleider. In dag- of nachtopvang, bij activiteitencentra, in de psychiatrie of in de ouderenzorg: je kunt zelf kiezen met welke doelgroep je het liefst wilt werken en naar aanleiding daarvan een geschikte werkplek zoeken. Hou er wel rekening mee dat de banen vaak niet fulltime zijn en je een grote kans hebt om onder je niveau te beginnen.

Locaties en toelating

Je kunt met elk havo- of vwo-profiel aan de opleiding SPH beginnen, en ook met een mbo-diploma van niveau 4. HL en Hanze kennen een numerus fixus. In Leiden zijn 196 plekken en moet je meedoen aan een selectieprocedure voor toelating. Groningen kan de kans bieden aan 240 studenten. Tweederde daarvan komt via loting binnen, eenderde wordt geselecteerd.

De opleiding

Aan veel hogescholen is er veel samenwerking tussen de verschillende sociale studies. Je volgt bijvoorbeeld colleges met studenten van MWD. In Sittard, Vlissingen en Eindhoven zijn de opleidingen zelfs geheel samengegaan tot social work en kies je later in je studie voor een afstudeerrichting, zoals SPH, MWD of CMV.

In Leiden kun je behalve voor de gewone MWD-studie ook kiezen voor een brede propedeuse in twee varianten: zorg, samen met verpleegkundestudenten, of jeugd, samen met MWD en de pabo. Na het eerste jaar kun je dan overstapppen naar een van deze opleidingen.

In het eerste jaar volg je vakken die je een basis geven in sociologie, psychologie en pedagogiek. Om in de praktijk overeind te blijven leer je analyseren en diagnosticeren. Je leert rapporteren en behandelplannen schrijven. Sommige hogescholen hebben creatieve vakken op het programma, zoals muziek of drama. Je loopt erg veel stage, soms zelfs al korte tijd in het eerste jaar.

Je kunt je specialiseren met een minor of uitstroomprofiel. Bijna overal vind je de richtingen ggz-agoog (ggz betekent geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgwerker. Daarnaast bieden veel opleidingen richtingen aan in het werken met gehandicapten of gevangenen (het gedwongen kader). Andere specialisaties zijn bijvoorbeeld ouderenzorg, huiselijk geweld of werken in de wijk.

kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

Er zijn flink wat opleidingen SPH en je vindt ze in alle provincies van het land. De resultaten van het kwaliteitsonderzoek laten zien dat er forse verschillen bestaan tussen de opleidingen, maar een paar overeenkomsten zijn er ook.

Ten eerste valt op dat de afstudeercijfers na vijf jaar over het algemeen goed zijn. Het lukt de meeste studenten dus om vlot het diploma te bemachtigen. Wat ook opvalt is dat het aantal contacturen lager ligt bij andere studies. Waarschijnlijk is dat deels te verklaren door de grote hoeveelheid stage-uren, die niet meetellen als contacturen. Je zou verwachten dat zoveel praktijkwerk zou leiden tot uitzonderlijke scores op het vlak van de loopbaanvoorbereiding of het aanleren van praktische vaardigheden, maar dat zien we niet terug in de studentenoordelen.

Als we kijken naar individuele opleidingen, dan springen een paar hogescholen direct in het oog. De Hogeschool Zeeland vormt samen met Viaa in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede de top drie. De brede opleiding van de HZ weet veel eerstejaars te behouden, mede door een sterke studiebegeleiding en een goede communicatie met de studenten. De experts geven zelfs een extra compliment voor deze opleiding. Viaa doet het eigenlijk even goed, het niveau van de stof ligt zelfs nog wat hoger en de docenten worden hier geroemd om hun deskundigheid. Aan de CHE behalen veel studenten binnen vijf jaar een diploma, en met dat diploma voelen ze zich zeer goed voorbereid op hun toekomstige loopbaan.

Den Bosch, Almere en Leiden vormen met complimenten voor de docenten en de inhoud van het programma een groepje achtervolgers. Nijmegen maakt deel uit van die groep vanwege het eerste jaar, dat erg goed te doen is. De studenten prijzen daarnaast de loopbaanvoorbereiding. In de grote middenmoot handhaven weten Leeuwarden en Amersfoort zich ondanks de weinige contacturen te handhaven. Studenten maken deze twee opleidingen complimenten voor de voorzieningen.

Bij het achttal opleidingen in de achterhoede treffen we vier vestigingen van Inholland aan. Een deel van de kritiek op die opleidingen komt van de deskundigen. Zij hebben aangegeven dat de eindwerkstukken van onvoldoende niveau zijn. InHolland heeft een verbeterplan opgesteld, dat nu wordt uitgevoerd. Ook de studenten zijn kritisch, bijvoorbeeld over hun docenten en over de communicatie. In Den Haag (Inholland) zijn studenten het meest ontevreden: hoewel de faciliteiten boven het gemiddelde uitsteken, geldt dat niet voor de andere onderdelen. Vooral inhoudelijk, maar ook communicatief is er behoorlijk wat werk aan de winkel.

Verwante studies

Ons advies

Vlissingen, Ede en Zwolle (Viaa) bieden al langer hooggewaardeerde programma’s aan. Ook in Den Bosch, Almere, Nijmegen en Leiden hebben ze de zaken goed voor elkaar. Vraag overal op een open dag eens wat de opleiding aan stagebegeleiding doet, want stages vormen een heel substantieel deel van je studie.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org