Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Medisch-Technisch

Sleutelzorg

Echo’s, MRI-scans, röntgenfoto’s, bestralingen, oogmetingen en protheses. De gezondheidszorg is mensenwerk, maar er komt ook een hoop techniek bij kijken. Met medisch-technische studies, van radiotherapeutische technieken tot biometrie, leer je alles over techniek in samenhang met de gezondheidszorg.

Arbeidsmarkt

De meeste MBRT’ers gaan als laborant aan de slag in een ziekenhuis, op de afdeling radiotherapie, radiologie, echografie of nucleaire geneeskunde. Optometristen werken doorgaans in een brillenzaak, waar ze oogmetingen doen. De technologen werken ook in het bedrijfsleven waar ze hulpmiddelen en apparaten ontwikkelen of advies geven over ict. De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is, net als die van de meeste zorgwerkers, goed. Het verschil is: de prognoses voor medisch-technisch personeel lijken gunstig te blijven.

Locaties en toelating

MBRT kun je op drie plekken in Nederland volgen. Mens en techniek is vanaf september 2015 de nieuwe opleidingsnaam voor de oude studies biometrie, bewegingstechnologie, gezondheidszorgtechnologie en orthopedische technieken. De hogescholen behouden voor deze opleiding de insteek die de oude studies ook hadden. Omdat ook de slaagcijfers en enquêteresultaten over de oude opleidingen gaan, zie je die namen in de tabel ook genoemd. Op het gebied van oogmeetkunde en oogheelkunde vind je tot slot twee opleidingen aan de Hogeschool Utrecht.

De instroomeisen zijn voor al deze opleidingen gelijk: met een havo C&M-profiel moet je wiskunde A of B gevolgd hebben, verder ben je met alle profielen zonder extra eisen aan je vakkenpakket welkom. De MBRT-opleidingen selecteren hun studenten op basis van motivatie en kennis. Die selectie geldt in collegejaar 2015-2016 voor het eerst ook voor de opleidingen Optometrie en Orthoptie van de HU. 

De opleidingen

Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technici (MBRT’ers) maken scans en echo’s in ziekenhuizen met apparaten die ontwikkeld en verbeterd worden door gezondheidszorgtechnologen.

MBRT is gericht op werken in de zorg en het stellen van diagnoses. Omgang met patiënten is dus heel belangrijk, zeker omdat je nogal eens te maken krijgt met ernstig zieke en onzekere mensen.

Ook voor de oogopleidingen geldt die nadruk op patiëntenzorg. Als oogdeskundige moet je bovendien met kleine kinderen kunnen omgaan, omdat de behandeling vaak al op jonge leeftijd start. Een optometrist doet net als een opticien oogmetingen en helpt mensen aan een bril of contactlenzen, maar weet ook medisch van wanten, spoort afwijkingen op en verwijst zo nodig door. Een orthoptist behandelt in het ziekenhuis of in een eigen praktijk oogafwijkingen die vroeger door de oogarts werden behandeld, zoals een lui oog of scheelzien.

Bij biometrie leer je alle mogelijke apparaten bedienen en ontwikkelen die metingen verrichten aan het lichaam, van bloeddrukmeter tot echografie. Werken in de kliniek met patiënten is een van de afstudeerrichtingen. Je kunt in Heerlen ook de richting van sport opgaan in plaats van de gezondheidszorg.

Dat laatste is ook een optie als je bewegingstechnologie in Den Haag gaat studeren. Bewegingstechnologen werken aan beweeghulpmiddelen voor het gezonde en zieke lichaam, van rolstoelen tot loopschoenen. Een orthopedisch technoloog doet iets soortgelijks, maar dan puur gericht op hulpmiddelen voor het bewegingsapparaat, zoals speciaal schoeisel en braces, en hij meet die ook aan. De technologen leren de wensen van artsen en ander medisch personeel te vertalen naar nieuwe apparaten of verbeteringen. Je krijgt veel technische vakken en informatica.

Meer diagnostisch

Hart- en longfuncties onderzoeken of stoornissen in het zenuwstelsel vaststellen, kun je leren met een van de driejarige deeltijdopleidingen van de LOI. Als hart- of longfunctielaborant ondersteun je de cardioloog of longarts. Ook als neurofysiologisch laborant ben je bezig met medische onderzoeken als hersenscans. Deze drie opleidingen zijn in werken-leren vorm. Je moet eerst een baan vinden als leerling-laborant in een ziekenhuis.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

MBRT leidt je volgens de studenten overal goed op voor een duidelijk beroep. Groningen krijgt de hoogste cijfers. Studenten oordelen louter in superlatieven over hun docenten, of het nou gaat om hun vakkennis, hun betrokkenheid of de feedback die ze geven. In Eindhoven worden de studenten minder aangezet tot analytisch denken en zelfstandig problemen oplossen, vaardigheden die je in je professionele leven hard nodig hebt. Maar buiten dat vallen er geen wanklanken te beluisteren.

Veel van de gezondheidszorgopleidingen van de Hogeschool Zuyd in Heerlen eindigen in de bovenste regionen en biometrie is er weer zo een. Niets dan tevreden geluiden. Het eerste jaar is pittig, met veel afvallers, maar daarna stomen de meesten goed door naar het diploma. Nog zo’n goede opleiding vinden we in Den Haag. Bewegingstechnologie biedt volgens z’n studenten uitdagend onderwijs en de docenten zijn er betrokken.

Gezondheidszorgtechnologie is breed en je kunt er veel kanten mee op. Dat heeft ook nadelen; het is lastiger om een heel duidelijk beeld van je latere beroep te krijgen. Toch scoren Tilburg en Rotterdam niet ondergemiddeld op dit punt en leven er ook verder weinig klachten. Rotterdam komt dankzij een voller lesrooster, een hoger gewaardeerd programma en betere voorzieningen boven Tilburg uit.

Misschien denken studenten dat ze bij orthopedische technologie iets ambachtelijks worden als instrumentmaker of schoentechnicus. Maar voor de werkbank moet je naar het mbo. Bij deze opleiding ligt het accent duidelijk niet op de praktische vaardigheden. Wat je er dan wel wordt, is de studenten niet helemaal duidelijk. Verder missen ze samenhang in het programma. De deskundigen zagen die bezwaren overigens helemaal niet, die vonden dit een degelijke opleiding.

De twee oogopleidingen in Utrecht scoren beide vrij gemiddeld. Minpunten zijn de voorzieningen. De lesruimtes en zelfwerkplekken, maar ook de ict, het is er allemaal vrij magertjes. Verder vinden de studenten dit geen schoolvoorbeeld van hoogstaand onderwijs. Maar de slaagcijfers zijn keurig en studenten zijn zeker tevreden met het redelijke aantal contacturen.

Verwante studies

Ons advies

Voor MBRT is Groningen een uitstekende keus, maar aan de andere opleidingen zal je je ook zeker geen buil vallen. Van de overige medisch-technische opleidingen is biometrie een studentenfavoriet.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org