Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Voeding

An apple a day

Gezond en verantwoord eten is in deze maatschappij een trending topic. Werd mensen die af wilden vallen eerst nog geadviseerd lightproducten te kopen, nu is er juist veel kritiek op precies diezelfde lightproducten. Want zijn al die suiker- en vetvrije producten eigenlijk wel zoveel gezonder? Als diëtist kun je mensen adviseren over hun voedingspatroon, voedingsmiddeltechnologen ontwikkelen en promoten nieuwe en betere voedingsmiddelen.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde voedingsdeskundige kun je voor jezelf beginnen, of in dienst van bijvoorbeeld een ziekenhuis of specialistische praktijk. Het werk is echter lang niet altijd op hbo-niveau en het startsalaris matig in vergelijking met andere hbo-opleidingen. De arbeidsmarktpositie voor voedingstechnologen is beter.

Locaties en toelating

Voeding en diëtetiek kun je studeren in Nijmegen, Den Haag, Groningen en Amsterdam. De Haagse Hogeschool heeft ook een deeltijdvariant, die je vindt in het deeltijdkatern achterin de gids. Je kunt er met alle profielen terecht, maar kennis van scheikunde en biologie komt wel van pas. In Amsterdam en Nijmegen was al sprake van een numerus fixus, en in 2015-2016 geldt dat ook voor de Haagse en de Hanze. Alle vier de opleidingen hebben een selectieprocedure waarmee zij bepalen welke studenten zij toelaten.

Voedingsmiddelentechnologie bestaat in vele varianten. Food design & innovation in Den Bosch is bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten terwijl food & business in Nijmegen meer economisch en marketinggericht is. Food commerce & technology van Inholland is eigenlijk een combinatie van die twee opleidingen. In Utrecht kun je terecht voor het aan voeding verwante farmakunde, zie het kader voor meer informatie over deze opleiding.

Voor voedingsmiddelentechnologie moet je een exact profiel of E&M met scheikunde en wiskunde hebben afgerond. Als je niet voldoende voorkennis hebt, kun je je scheikundige of wiskundige achterstand bij de meeste instellingen wegwerken met deficiëntie­cursussen. Bovendien heeft de HAS voor Food Design and Innovation een selectieprocedure ingesteld.

Met een mbo-diploma op niveau 4 mag je ook starten met een van deze opleidingen. Maar let op: je mag binnenkort niet meer met elk mbo-diploma doorstromen naar de sector gezondheidzorg in het hbo, waar deze opleidingen onder vallen. Check dus goed welke toelatingseisen op jou van toepassing zijn.

De opleiding

Om een goede voedingspecialist te worden heb je kennis nodig van verschillende vakgebieden. Je kunt vakken als voedings- en levensmiddelenleer verwachten, waarin je de samenstelling en eigenschappen van voedingsmiddelen verkent en leert welke processen er bij de verwerking van voedsel in het menselijk lichaam komen kijken. Verder ontwikkel je je op het gebied van communicatie en onderzoek. Om meer te leren over het gedrag van consumenten, verbreed je ook je sociaal-psychologische kennis. Er zijn grofweg drie soorten specialisaties binnen de opleiding voeding en diëtetiek: het paramedische beroep van diëtist met cliënten of in het bedrijfsleven, de promotie van een gezonde levensstijl en de marketing van gezonde producten.

De opleidingen in de categorie voedingsmiddelentechnologie houden zich bezig met de ontwikkeling en innovatie van nieuwe voedingsmiddelen. Deze opleidingen combineren technologie met marketing. Tijdens de opleiding leer je onder andere alles over voedselkwaliteit en –veiligheid, producttechnologie en strategische marketing. Je kunt veelal kiezen voor een afstudeerrichting gericht op voeding, of juist op consumentgedrag.

Farmakunde

De opleiding farmakunde is niet direct te linken aan voeding, maar past wel enigszins in de sector. Je leert tijdens de opleiding geneesmiddelengebruik analyseren, managen en kwaliteit waarborgen. Je kunt farmakunde met alle profielen studeren aan de Hogeschool Utrecht. Studenten zijn niet bijster enthousiast over de opleiding. Ze zouden graag een meer praktische opleiding zien, met betere werkplekken voor zelfstudie en ICT-faciliteiten.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

De kleinste diëtistenopleiding kent nog steeds meer studenten dan de grootste opleiding voedingsmiddelentechnologie. Wat betreft de tevredenheid zijn er binnen beide categorieën net zulke grote verschillen te ontdekken.

Voeding en diëtetiek

Voor opleidingen waar de praktijkvoorbereiding zo belangrijk is, wordt deze opvallend negatief beoordeeld door studenten. Er is weinig contact met de beroepspraktijk, waardoor het opdoen van beroepsvaardigheden ook niet soepel verloopt. In het algemeen zijn studenten over de HAN het meest positief, maar van juichend enthousiasme is geen sprake. Toch weten de meeste studenten daar binnen vijf jaar een diploma binnen te slepen. De Hanze heeft een totaalscore rond het landelijk gemiddelde, hier vallen juist wel relatief veel studenten uit in het eerste jaar. Over de communicatievoorzieningen zijn de studenten tevreden, dat is aan de Haagse juist niet het geval. De Hogeschool van Amsterdam krijgt zowel inhoudelijk als organisatorisch kritiek: er is te weinig contact met de beroepspraktijk en het melden van roosterwijzigingen, onderdeel van de communicatie, gaat ook niet naar wens.

Voedingsmiddelentechnologie

De meeste opleidingen in deze sector bieden degelijk onderwijs. Sommige zelfs meer dan dat, zoals de HAS Hogeschool. Op alle aspecten heeft deze hogeschool tevreden studenten, vooral het aanleren van algemene vaardigheden, zoals probleemoplossend en analytisch denken, gebeurt hier op een goede manier. Daarnaast is de opleiding erg praktijkgericht en zijn de experts extra enthousiast. Het is dan ook niet gek dat het aantal studenten dat na vijf jaar een diploma in ontvangst heeft mogen nemen, hier het hoogst ligt.

Die succescijfers liggen bij de HAN een stuk lager, maar de studenten die de opleiding weet te behouden, zijn wel enthousiast. Bij de gemiddelde opleidingen zijn er hier en daar wat pijnpuntjes te bespeuren. Er is bijvoorbeeld lichte kritiek op de docentkwaliteit, en ook de faciliteiten ontkomen niet aan het kritische oog van studenten. Hoewel de experts over de food design and innovation net zo enthousiast zijn als over de topopleiding voedingsmiddelentechnologie, tonen de studenten lang niet zoveel tevredenheid. De twee locaties van food commerce and technology (Inholland) liggen wat kwaliteit betreft dicht bij elkaar: Amsterdam weet net een gemiddelde score te behalen en Delft net niet.

Verwante studies

Ons advies

Voor voeding en diëtetiek is de HAN in Nijmegen de beste optie, maar de Hanze is een degelijk alternatief. Bedenk dat je zelf initiatief zult moeten nemen om je goed voor te bereiden op je loopbaan. Een goede opleiding voedingsmiddelentechnologie vind je zonder twijfel aan de HAS in Den Bosch, en de specialistische opleiding van de HAN valt ook in de smaak.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org