Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Landbouw

Voeten in de aarde

Werken in de agrarische sector betekent niet automatisch boer worden: de bedrijfstak is veel breder. Heb je groene vingers? Tijdens een opleiding in de tuin- en akkerbouw leer je alles over gewasbescherming en bemesting. Maar ook als je passie bij dieren, duurzame groene steden, bedrijfskunde of onderwijs ligt, zit je in deze sector goed.

Arbeidsmarkt

In deze tijd van crisis is een carrière in de landbouw niet een van de slechtere die je kan kiezen. Op alle aspecten zitten afgestudeerden rond het gemiddelde. Niet te hoge werkloosheid, vaak een fulltime baan, netjes op niveau en voor een redelijk loon.

Locaties en toelating

Vilentum in Dronten, de VHL in Leeuwarden en de HAS in Den Bosch zijn hofleverancier van agrarische opleidingen. Voor dier-& veehouderij kun je ook bij deze drie instellingen terecht, maar ook Inholland in Delft heeft een dierkundige opleiding. Voor plattelandsvernieuwing kun je terecht op vijf locaties en voor bedrijfskunde & agribusiness zelfs op zeven. Lerarenopleidingen vind je aan Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool.

Met tuin-& akkerbouw en dier-&veehouderij mag je behalve met N&T of N&G ook starten met een E&M-profiel met scheikunde. Aan plattelandsvernieuwing en bedrijfskunde & agribusiness mag je ook beginnen met C&M, maar met een havo-diploma heb je ook wiskunde A of B nodig. Bij de lerarenopleidingen ben je met alle profielen welkom.

De opleidingen

De opleidingen in deze sector lopen sterk uiteen in programma’s. Bij tuin- en akkerbouw leer je alles over de verzorging, ontwikkeling en kwaliteit van gewassen. Je specialiseert je aan de hand van minoren in een bepaalde tak van de plantenteelt. Met dier- en veehouderij verdiep je je in de gezondheid en het functionele gebruik van dieren. Inholland richt zich op de verbinding tussen ‘boer en burger’ in de Randstad, en aan de HAS staat duurzaam ondernemen centraal. Vilentum heeft ook de richtingen (majors genoemd) intensieve veehouderij, dier & gezondheidszorg en agrarisch ondernemerschap. Diermanagement in Leeuwarden leidt op tot adviseur of manager bij een bedrijf of instelling dat zich bezighoudt met dieren, in de breedste zin van het woord.

Plattelandsvernieuwing is misschien wel de breedste opleiding: je leert je kennis van natuur, landbouw en cultuur in te zetten om te bepalen hoe de ruimte van een land effectief gebruikt kan worden. De hogescholen hanteren verschillende namen: de HAS heeft stad- & streekontwikkeling, de VHL toegepaste aardrijkskunde en Vilentum groene stedelijke ontwikkeling. Bij Inholland Delft is plattelandsvernieuwing ondergebracht bij landscape & environment management, zie het artikel milieu & ruimtelijke ordening in deze gids.

Bedrijfskunde & agribusiness richt zich op management en de zakelijke en logistieke kant van het houden van dieren en het produceren van gewassen. Verschillende hogescholen bieden majors gericht op de voedingsindustrie, maar bij Vilentum kun je ook kiezen voor financiële dienstverlening of voor de paardensector. Inholland Delft heeft zijn agrarische bedrijfskunde, tuin- & akkerbouw en logistiek & technische vervoerskunde samengebracht in de brede opleiding greenport, business & retail (GBR).

De lerarenopleidingen zijn breed van opzet en dekken uiteenlopende vakken: van bloemschikken tot paardenhouderij en van voeding tot tuin & landschap.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

De meeste ‘groene’ studenten zijn best tevreden, al hoor je hier en daar wel een kritische noot. Veel eerstejaarsuitval is er niet, en binnen vijf jaar een diploma halen is bij de meeste instellingen geen probleem.

Tuinen & akkers en dieren

De drie tuin-& akkerbouwopleidingen bieden degelijke kwaliteit. Studenten zijn tevreden over het relatief hoge aantal contacturen. Kritiek is er niet en de experts geven een extra compliment aan de VHL. Sterk punt van de HAS is loopbaanvoorbereiding.

Bij dier- & veehouderij zien we wel een duidelijke uitschieter naar boven. De HAS onderscheidt zich met goede begeleiding door docenten en prettige communicatie. Qua succescijfers doet Vilentum niet voor de nummer één onder, maar studenten zijn hier niet uitgesproken enthousiast. Aan de VHL kan het bekendmaken van roosterwijzigingen en toetsuitslagen efficiënter, maar verder is er geen kritiek. Dat is er wel op de drie volgende opleidingen: in Delft zijn vooral de ICT-faciliteiten en de werkplekken niet om over naar huis te schrijven, en hoewel de experts over diermanagement in Leeuwarden juist tevreden zijn, kunnen we dat van de studenten niet zeggen. Studenten aan de VHL wensen docenten die meer weten én beter kunnen uitleggen.

Plattelandsvernieuwing

De meest tevreden studenten in dit artikel volgen een opleiding plattelandsvernieuwing in Leeuwarden. Het programma is stimulerend en wordt gegeven door bevlogen en deskundige docenten. Daarnaast is er veel contact met de beroepspraktijk en heeft de opleiding ook haar organisatorische zaken goed op orde. Bij de anderen liggen er pijnpuntjes op het gebied van faciliteiten (HAS) en inhoud (Vilentum), maar als geheel is de kwaliteit redelijk.

Agribusiness & educatief

Bij de agrarische bedrijfskundeopleidingen valt een ding meteen op: het aantal diploma’s dat binnen vijf jaar wordt behaald is erg groot. Dat is bij de HAS niet zo verwonderlijk, gezien de vele pluimen die hier worden uitgedeeld. Ook in de middenmoot zijn de succescijfers hoog, maar de studentenoordelen zijn niet altijd even positief. Studenten in Wageningen zijn bijvoorbeeld kritisch over het programma en het aanleren van algemene vaardigheden. In Almere krijgen studenten weinig contacturen.

De groene lerarenopleiding van Stoas Vilentum is opgeklommen tot het landelijk gemiddelde. Hoewel het programma nog niet helemaal op niveau is en de toetsen niet zo goed aansluiten, lukt het de instelling toch om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

Verwante studies

Ons advies

In een vakgebied met zoveel specialistische opleidingen is het belangrijk dat je je goed oriënteert. De HAS is een goede keuze voor dier-& veehouderij en bedrijfskunde & agribusiness. Ben je geïnteresseerd in plattelandsvernieuwing, dan is de VHL in Leeuwarden zeker een aanrader.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org