Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Bouwkunde

Bouwlust

Ideeën voor het renoveren van een hotel in een oud grachtenpand? Of de ambitie om een duurzaam kantoorpand te bouwen met de nieuwste technologische snufjes? Van idee tot 3D-getekend ontwerp, en van planning tot de echte uitvoering: bij bouwkunde leer je de basis van al die stadia, en kies je vervolgens waar je in wilt specialiseren. Ben je ook geïnteresseerd in het bouwen van bruggen en viaducten, overweeg dan built environment: een combinatie van bouwkunde en civiele techniek.

Arbeidsmarkt

Met een diploma bouwkunde kun je werk vinden als tekenaar, werkvoorbereider, projectontwikkelaar of constructeur. Van alle technici zijn bouwkundigen echter het vaakst werkloos. Inmiddels heeft dat ook effect op het type werk dat zij doen: in meerderheid werken pas afgestudeerden onder hun niveau.

Locaties en toelating

De technische opleidingen in het hbo hebben het afgelopen jaar een herindeling gekregen, en ook bij de opleidingen bouwkunde zijn dingen veranderd. Sommige hogescholen kiezen voor een relatief kleine aanpassing: bouwtechnische bedrijfskunde verdwijnt als zelfstandige studie, maar wordt ondergebracht bij bouwkunde. Andere pakken het drastischer aan en hebben gekozen voor een echt brede studie, waarvan de nieuwe naam built environment. Maar pas op: het verschilt per hogeschool welke oude opleidingen daarin samengevoegd worden. Zie het aparte tabelletje.

In de overgangsperiode van de komende jaren gelden minder strenge toelatingseisen, zowel voor bouwkunde als voor built environment. Met alle profielen ben je toelaatbaar (zonder extra eisen aan je vakkenpakket), behalve met C&M.

De opleiding

Voor je een diploma bouwkunde tegemoet kunt zien, moet je je op een aantal terreinen bekwamen. Het begint met een ontwerp – van een nieuw gebouw, of van een nieuwe bestemming van een oud(er) gebouw. Daarbij houd je rekening met de functie, de omgeving, de kosten en hoe het eruit komt te zien. Denk aan vakken als constructieleer, materiaalkunde, architectuur, ontwerpen – ook met 3D-computermodellen – technisch tekenen, samenwerken, uitvoering en management. Bij sommige hogescholen krijg je die vakken gewoon op het rooster, anderen verwerken ze in projecten die draaien om de rollen bij een bouwproces (van tekenaar tot bouwplantoetser) of om een bepaald type bouwwerk (van strandtent tot kantoortoren).

Bijna overal kun je je vervolgens met een afstudeerrichting of minor specialiseren in architectuur/ontwerp, bouwtechniek, constructies of uitvoering en management. Je past wat je geleerd hebt toe in praktijkopdrachten. Let ook op hoeveel stage je kunt lopen, want dat varieert: van enkel de afstudeerstage in het vierde jaar, tot twee keer een half jaar voordat het afstuderen begint.

Built environment is breder. Vaak omvat dit ook civiele techniek, waar je leert wegen, waterwerken en viaducten te ontwerpen. En soms bouwtechnische bedrijfskunde, dat zich richt op het hele bouwproces: van ontwerp tot beheer. In Utrecht vind je de meest brede invulling, inclusief ruimtelijke ordening & planologie (ROP) en geodesie. Daarmee kun je je dus ook specialiseren in het ontwerpen van gebieden (een recreatiegebied, een stadswijk, een bedrijventerrein). Of in het meten, analyseren, verwerken en afbeelden van geografische informatie. De NHTV heeft een afwijkende invulling van built environment: daar vallen ROP en mobiliteit onder.

Kwaliteit

Bekijk volledige afbeelding

In vergelijking met andere hbo-opleidingen kennen de studies bouwkunde weinig uitval: relatief veel studenten ‘overleven’ het eerste jaar en studeren vervolgens binnen vijf jaar af. Over het aantal contacturen hebben de studenten bovendien weinig te klagen.

Als het gaat over inhoud en loopbaanvoorbereiding, zijn de verschillen groter. De HAN weet zich op deze punten te onderscheiden. De stages zijn er, anders dan bij de meeste andere opleidingen, verspreid over alle studiejaren, en studenten oordelen erg positief over het contact met de beroepspraktijk. Net als in Zwolle zijn zij bovendien blij met het inhoudelijke niveau. Samen met kundige docenten maakt dat van deze twee opleidingen koplopers.

Die docentkwaliteit is bij de onderste opleidingen uit de ranglijst juist een probleem. Vorig jaar behaalde Inholland in Haarlem nog een degelijke score, maar door onder meer klachten over docenten is dat dit jaar niet meer het geval. De studenten wensen betere begeleiding en feedback. Ook onder de studenten van de Haagse zijn dat belangrijke zwakke punten. Die zijn bovendien teleurgesteld op inhoudelijk vlak en balen van onduidelijke toetsen.

De opleidingen built environment bestaan als gezegd niet overal uit dezelfde samengevoegde opleidingen, wat vergelijken lastig maakt. In de tabel zie je alle oordelen samengenomen, maar we zullen hieronder ook over de afzonderlijke studies iets kunnen zeggen.

De NHTV-studie, bestaande uit mobiliteit en ruimtelijke ordening, voert de lijst aan. Er is waardering voor het leren van vaardigheden, zowel algemene als beroepsgerichte. Docenten worden gewaardeerd om hun begeleiding en feedback. Verbeterpunten zijn de faciliteiten: bijvoorbeeld de werkplekken en de digitale leeromgeving.

Veel waardering van de experts is er voor Zuyd en de HvA. De studenten hebben er ook nauwelijks iets te klagen. Zuyd komt hoger uit vanwege betere prestatiecijfers.

Aan de vijf voormalige opleidingen aan de HU is wel wat onvrede te horen, met name bij bouwkunde. Op alle deelaspecten gaven studenten daar een ondergemiddelde waardering. Bouwtechnische bedrijfskunde kent daarentegen redelijk tevreden studenten. Aan de Hanze zijn studenten positiever over civiele techniek dan over bouwkunde, dat echter meer studenten kent en dus zwaarder weegt in de cijfers.

Verwante studies

Ons advies

In het oosten van het land vind je de beste opties voor bouwkunde: Arnhem heeft een topopleiding, Zwolle blijkt een goede keuze en ook Enschede is van zeer redelijke kwaliteit. Built environment in Heerlen, een combinatie met civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde, kun je ook met een gerust hart kiezen. Net als de studie aan de NHTV met dezelfde naam – al is de inhoud daarvan wel echt anders.
Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org