Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Handicap & studie

Zonder drempels

Een studie kiezen is al een veeleisend proces, maar voor studenten met een ‘functiebeperking’ is dat proces nog lastiger. Ook in een rolstoel of met dyslexie, blindheid of ADHD moet je immers kunnen studeren op een voor jou geschikte plek met de juiste ondersteuning. Voor deze studenten is expertisecentrum Handicap + Studie een uitkomst.

Studeren met een functiebeperking

Ongeveer vijftien procent van alle eerstejaarsstudenten geeft aan last te hebben van een functiebeperking of handicap. Met zo’n functiebeperking, lichamelijk of geestelijk, kun je veel problemen tegenkomen tijdens je opleiding. Denk aan moeite met het schrijven van een artikel of het zoeken van een geschikte stage. Om ervoor te zorgen dat je zoals elk ander kunt studeren, is goede begeleiding belangrijk. Trek dus vroegtijdig aan de bel en vraag om hulp.

Expertisecentrum Handicap + Studie

Handicap + Studie biedt hulp aan studenten met een handicap. Op de website www.handicap-studie.nl en op Twitter, LinkedIn en Facebook vind je tips voor jouw handicap of beperking. Je kunt er zelf mee aan de slag, maar je kunt ook samen met de studentendecaan kijken wat de opleiding voor jou kan doen. Handicap + Studie geeft niet alleen tips voor studenten, maar ook trainingen en workshops aan instellingen in het hoger onderwijs.

Hulp bij functiebeperkingen

Hieronder vind je uitleg over veelvoorkomende functiebeperkingen in welke hulp je mag verwachten:

  • Dyslexie: Als je last hebt van dyslexie kan het zijn dat je moeite hebt met het opnemen, verwerken en opschrijven van informatie. Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd bij toetsen en bijvoorbeeld een vergroting van je toets.
  • ADHD: ADHD kenmerkt zich door bijvoorbeeld een verlaagd concentratievermogen, slecht kunnen plannen en moeite met details. Ook met ADHD moet je extra examentijd krijgen.
  • Ziektes: Onder studenten komt geregeld Pfeiffer voor. Je bent dan, voor korte of erg lange tijd, heel erg moe en kunt je slecht concentreren. De instelling kan voor jou uitzonderingen maken, zodat er bijvoorbeeld minder strikte regels gelden voor het halen van je bindend studieadvies.
  • Slechtziendheid: Als je blind of slechtziend bent zijn er tegenwoordig braille-laptops met bepaalde software zodat je net zo snel kunt werken als je medestudenten. Deze laptops mag je gebruiken tijdens tentamens en het maken van opdrachten.

Hogescholen in de ranking

Heb je een beperking, dan wil je wel een school die daar goed mee om kan gaan. Dat lukt de ene school beter dan de andere. De grotere hogescholen NHTV, CHE, Avans en Windesheim slagen er goed in studenten met een beperking te ondersteunen. De kleinere hogescholen Tio, IvA, GH en Driestar (bijna allen met een christelijke grondslag), hebben op dit punt ook een streepje voor. Er zijn ook hogescholen die er juist minder goed in zijn studenten met een handicap te helpen: de HvA, NHL, Inholland en Saxion Next.

Sinds 2011 worden hogescholen en universiteiten door de officiële accreditatie-organisatie NVAO ook beoordeeld op studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking. Als het goed is zullen alle hogescholen er dus steeds meer aan doen om het ook voor studenten met een beperking makkelijk te maken om te gaan studeren.

Keuzegids Hbo 2015 Online | www.keuzegids.org