Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Sport

In beweging blijven

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Lerarenopleiding sport (ALO)
  • Sport-& bewegingseducatie (SBE)
  • Sport, management & ondernemen (SMO)
  • Sport, gezondheid & management (SGM)

Een kantoorbaan, of een baan waarvoor je veel onderweg bent, gaat niet altijd vanzelf samen met een gezonde levensstijl. Als je een sportopleiding gaat volgen, heb je dus dubbel voordeel: je bent zelf actief bezig en geeft anderen tips en advies om meer te bewegen. Je kunt leraar worden, maar ook als adviseur of manager gaan werken.

Arbeidsmarkt

Apenkooien kan je als sportleraar ook op de arbeidsmarkt; je kan terecht in het basis- of voortgezet onderwijs, sportclubs, beleidsmaker bij de overheid of als begeleider in revalidatiecentrum. Je hebt een redelijke kans om betaald werk te vinden, maar dat is bijna altijd op tijdelijke basis en parttime. Dat laatste verklaart ook het vrij lage gemiddelde maandsalaris.

Locaties en toelating

Zes hogescholen hebben een academie voor lichamelijke opvoeding (ALO), ofwel sportopleiding. Bijna al deze locaties bieden ook een opleiding in sport- en bewegingseducatie (SBE). Als je meer geïnteresseerd bent in sportmanagement biedt Amsterdam de opleiding sport, management en ondernemen (SMO), en in Groningen en Nijmegen kun je de opleiding sport, gezondheid en management (SGM) volgen. Ben je geïnteresseerd in sportmarketing, dan is de specialisatie SPECO van de opleiding communicatie (Fontys) misschien wat voor jou. Kijk hiervoor in het artikel communicatie in hoofdstuk B .

Voor de meeste sportopleidingen maakt het niet uit welk profiel of welke vakken je hebt gevolgd. Wel moet je eigen motoriek en lichamelijke gesteldheid goed genoeg zijn om aan de opleiding te mogen beginnen. De ALO- en SBE-opleidingen toetsen dit door middel van een bindende toelatingstest op sportieve vaardigheden. De ALO in Den Haag heeft een selectieprocedure voor waarin ook motivatie, analytische en sociale vaardigheden tellen. Ook SBE van HAN en Fontys doen zo’n selectie, net als SGM aan HAN en Hanze.

De meeste opleidingen vragen naast de verplichte test of intake ook nog een medische keuring, die je zelf moet aanvragen bij een sportmedisch adviescentrum. Voor SMO heb je met een C&M-profiel van de havo wiskunde A of B nodig.

De opleiding

Om iemand anders goed en veilig te kunnen leren bewegen, moet je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn zelf ook beheersen. Het eerste jaar van de sportopleidingen staat daarom vooral in het teken van het trainen van je eigen beweging. Bij de lerarenopleidingen krijg je ook pedagogische vakken en loop je stages. Na afronding van de opleiding ben je eerstegraads docent.

Tijdens de SBE-opleidingen leer je bewegingsactiviteiten opzetten en mensen tot bewegen aanzetten, maar tegelijkertijd ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten. Bij deze opleiding ligt de focus op het bevorderen van de gezondheid door middel van beweging. De HZ biedt twee richtingen binnen SBE: gezondheid en vrije tijd. Bij Fontys kun je kiezen voor wellness (gezondheid), urban (sportieve recreatie) of adventure (outdoor sport).

Bij de SMO-opleiding in Amsterdam verdiep je je in de maatschappelijke en zakelijke elementen van sport. Je leert sportevenementen uitvoeren, maar ook beleidsnotities uitwerken en marktonderzoek doen. Je loopt stage bij bijvoorbeeld gemeentes, sportclubs en non-profitorganisaties. De opleiding kent ook een internationale variant: international sports, management and business.

Ook de SGM-opleidingen in Groningen en Nijmegen focussen zich op leefstijlbegeleiding enerzijds en marketing en beleid anderzijds. Je kunt je verdiepen in sport en voeding, maar ook een specialisatie in de richting van toerisme en recreatie of management en ondernemen behoort tot de mogelijkheden.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Sport
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Lerarenopleiding sport (ALO)
Zwolle Windesheim dt 1984 L 177 + o + o + o ++ + o + 74 +
Den Haag Haagse - 1984 S 210 o + ++ o + o + o o o 70 +
Nijmegen HAN dt 1984 A 176 o o o o + o + + + o 68 +
Eindhoven Fontys - 1984 A 215 + o + o + o + o o o 68 +
Amsterdam HvA - 1984 A 278 - - o + o + o ++ o o + 66 +

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De sportopleidingen hebben een gezamenlijke kracht: de voorbereiding op de toekomstige loopbaan wordt bij bijna alle opleidingen door studenten erg gewaardeerd. Praktijkgericht onderwijs is ook wel nodig, als je later een goede sportbegeleider of -manager wilt worden.

Lerarenopleiding sport (ALO)

De studenten zijn het erover eens: bij de lerarenopleidingen werken deskundige docenten en word je goed voorbereid op een baan als sportleraar. Door extra complimenten voor deze praktijkgerichtheid en voor de communicatie, staat Windesheim bovenaan de ranglijst. Aan de Haagse zijn de toekomstige sportleraren erg tevreden over het relatief hoge aantal contacturen en de HAN oogst lof met de faciliteiten. Ondanks de sterke loopbaanvoorbereiding in Amsterdam, weten niet veel studenten daar het eerste jaar zonder kleerscheuren door te komen. Aan de Hanze, vorig jaar nummer één, is er lichte kritiek op de samenhang van het programma.

Sport- en bewegingseducatie (SBE)

De opleidingen sport- en bewegingseducatie verschillen kwalitatief gezien sterk van elkaar. Wat studenten betreft heeft de HAN zowel inhoudelijk als organisatorisch een topopleiding in huis. Extra enthousiast zijn ze over de werkplekken voor zelfstudie en de ICT-­faciliteiten (beide onderdeel van faciliteiten). In Haarlem zijn studenten niet ontevreden, maar lijkt het eerste jaar moeilijker door te komen dan elders. Dat geldt overigens ook voor Fontys in Eindhoven, waar de ­diplomacijfers ook iets lager liggen dan gemiddeld. Daar noemen studenten verder onder meer het niveau van de stof en de beperkte aandacht voor algemene vaardigheden als verbeterpunten.

SMO en SGM

Over sport, management en ondernemen in Amsterdam zijn studenten en experts behoorlijk tevreden. Het programma vinden ze van hoog niveau, de toetsen hebben duidelijke criteria en de docenten zijn deskundig. Sport, gezondheid en management aan de Hanze blijft vrij van kritiek: studenten hebben iets meer moeite met het eerste jaar dan elders, maar zijn over alle aspecten van de opleiding tevreden. De HAN in Nijmegen eindigt net onder de streep: er is vooral onvrede over het niveau van het programma (inhoud) en het contact met de beroepspraktijk (voorbereiding loopbaan).

Verwante studies

Ons advies

Als je sportleraar wilt worden, kun je nauwelijks een verkeerde keuze maken. In Zwolle vind je een goede en praktische opleiding, maar de andere opleidingen vormen degelijke alternatieven. Voor sport- & bewegingseducatie kun je net als vorig jaar het beste aan de HAN terecht, en voor managementopleidingen zijn Amsterdam en Groningen volgens huidige studenten de aanraders.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org