Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Communicatie

Functioneel leuteren

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Communicatie
  • Media, informatie en communicatie
  • Andere communicatie-opleidingen

Goed voor de dag komen als organisatie? Dat doe je echt niet meer alleen met een simpel persbericht. De inzet van filmpjes, reclamecampagnes en social media moet je goed coördineren voor het beste effect. En vergeet niet dat ook alle medewerkers binnen een bedrijf willen of moeten weten hoe het reilt en zeilt. Werk aan de winkel voor een communicatiedeskundige.

Arbeidsmarkt

Alle grote organisaties gebruiken communicatie­professionals: voor de presentatie naar buiten, maar ook voor interne communicatiestromen. Advies op social media-gebied is in opkomst. Interessant werk, maar je bent niet de enige. Hogescholen en universiteiten leveren massa’s jonge communicators af en dat betekent veel concurrentie om de beste banen. Het salaris is gemiddeld, maar veel afgestudeerden blijken teleurgesteld over het nut van hun opleiding.

Locaties en toelating

Communicatie kun je aan de meeste reguliere hogescholen studeren, soms onder de naam communicatie­management. Voor vwo’ers is deze opleiding met alle profielen toegankelijk. Voor havisten ook, maar als je C&M hebt moet je wel wiskunde A of B erbij hebben gedaan. Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam hebben een numerus fixus: ze laten een vooraf gesteld aantal studenten toe. De HU bepaalt dat met een loting, in Amsterdam is er een selectieprocedure.

Saxion heeft geen communicatie, maar wel de verwante opleiding media, informatie en communicatie, ook te volgen aan de HvA. Hiervoor moet je (zowel op de havo als op het vwo) wel eindexamen gedaan hebben in economie of m&o. In Amsterdam werd vorig jaar geloot voor deze opleiding.

Aan de twee particuliere hogescholen Schoevers (6 locaties) en The New School (Amsterdam) kun je terecht voor de verwante opleidingen communicatie & organisatie en marketingcommunicatie.

De opleiding

Als je voor communicatie kiest, kun je verschillende soorten vakken verwachten. Heel praktisch zijn de vakken waarin je leert mediaproducten te maken. Denk aan nieuwsbrieven, filmpjes, websites of persberichten. Ook leer je een communicatieplan op te stellen: een reclamecampagne voor de buitenwereld, of een manier om werknemers binnen een groot bedrijf op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Veel opleidingen laten een bestaand bedrijf op school langskomen om zo’n opdracht uit te zetten. Verder kun je denken aan vakken als brand management, massamedia en communicatieonderzoek, en zul je algemene kennis opdoen van economie, recht en psychologie. Je ontwikkelt vaardigheden als doelgroepgericht schrijven, presenteren, gespreksvoering en projectmanagement.

Verschillen tussen de opleidingen zijn er ook. Kijk in elk geval naar de stage: het aantal stages en de lengte ervan kan flink verschillen. En bekijk de mogelijkheden om je te specialiseren. Dat kan bijvoorbeeld via een minor, die je vaak uit het hele aanbod van de hogeschool mag kiezen. Of via vastgestelde uitstroomprofielen. Dan kies je bijvoorbeeld voor een sector waarin je gaat werken (overheid, bedrijfsleven), voor een uitingsvorm (creatieve richting, digitaal, visueel, tekst) of juist voor beleid en strategie. Andere hogescholen hebben aparte richtingen voor interne communicatie of juist voor reclame en reputatie.

De opleidingen media, informatie, communicatie (MIC) kennen beide ook een marketing-richting, maar bieden daarnaast de optie om een meer journalistieke kant te kiezen. Nieuws, audiovisueel, tekst en redactie zijn enkele opties. Saxion biedt bovendien de richting ‘media & educatie’. Binnen communicatie & organisatie bij Schoevers kies je voor een uitstroomprofiel: marketingcommunicatie of officemanagement. Het programma van The New School lijkt in grote lijnen op dat van de reguliere communicatiestudies.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Communicatie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Communicatie
Zwolle Windesheim - 1984 130 o + + o o o o o o o 64 o
Breda Avans dt 1984 139 + nb o o - + - - o ++ 62 o
Leiden HL - 1984 135 o + o o o o o - - o 58 o
Nijmegen HAN - 1984 149 o o + o o o - o - o 58 o
Tilburg Fontys - 1984 589 o o o o o - o o o o 58 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Een opleiding communicatie is goed te doen, zo blijkt uit de kwaliteitsvergelijking. Veel studenten overleven het eerste jaar en een groot aantal weet binnen vijf studiejaren een diploma te behalen. Alleen bij de Hogeschool van Amsterdam liggen deze slaagcijfers lager dan het hbo-gemiddelde.

Minder gunstig is het beeld als je naar de oordelen van studenten kijkt. Zo klagen studenten nota bene over de communicatie van opleidingen: de studiebegeleiding laat bijvoorbeeld te wensen over, vinden ze. En ook over feedback of betrokkenheid van docenten zijn ze lang niet altijd tevreden. Inhoud van het programma en de rol van loopbaanvoorbereiding daarin, zijn te vaak bron van ergernis.

Zwolle voert de lijst aan omdat het op alle onderdelen redelijk scoort en wat betreft contacturen zelfs meer dan dat. Het oordeel over Breda is wisselender. Studenten zijn er niet onder de indruk van de voorbereiding op het beroep, maar geven wel complimenten voor de lessen in algemene vaardigheden, zoals het ontwikkelen van een kritische houding en conclusies onderbouwen. Ook de experts zijn positief over de Avans-opleiding, net als over de Hanze en Hogeschool Rotterdam.

Diezelfde experts constateerden bij de Haagse een probleem: afstudeerwerken bleken onder de maat. De opleiding krijgt twee jaar om onderzoeksvaardigheden meer aandacht te geven. Andere waarschuwingen geven de deskundigen niet, maar de studenten laten zich daar niet door weerhouden. Bij de HvA en drie vestigingen van Inholland is zoveel onvrede, dat die opleidingen bepaald geen aanraders te noemen zijn.

Tevreden MIC-studenten zijn er ook dit jaar meer te vinden in Enschede dan in Amsterdam. Met name de faciliteiten (zoals ict en werkplekken) zijn aan de HvA niet naar wens. Bij de twee particuliere instellingen laat met name The New School een positieve indruk achter. Helaas zijn er geen slaagcijfers, wel is duidelijk dat de studenten zeer enthousiast zijn – net als de experts. Verbeterpunt voor Schoevers in Utrecht zijn duidelijk de faciliteiten, aldus de studenten, maar verder zijn zij best enthousiast.

Verwante studies

Ons advies

De kans dat je soepel door je studie communicatie rolt, is groot. Dat je ook nog stimulerend onderwijs krijgt van bevlogen docenten van een betrokken opleiding – dat is minder zeker. Gezien de baankansen is het zaak je te onderscheiden met een stevige stage.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org