Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Bedrijfskunde (MER) & management

Bedreven in bedrijven

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Bedrijfskunde (MER) en management
  • Business studies
  • Bedrijfskunde & business management
  • Management specifiek
  • Deeltijd bedrijfskunde (MER)

De dienst uitmaken in de boardroom? Dan moet je weten wat financieel goed is voor een bedrijf, maar ook wat er speelt op de werkvloer, aan welke wetten en regels je je moet houden, en hoe je producten of diensten aan de man brengt. Geen wonder dus dat bedrijfskunde een brede opleiding is. De nodige verdieping breng je zelf aan door specialisaties of stages.

Arbeidsmarkt

Hbo-bedrijfskundigen zijn breed inzetbaar en werken als marketing manager, productontwikkelaar, bedrijfsleider of consultant. Omdat er erg veel bedrijfskundigen rondlopen op de arbeidsmarkt, zal het vaak best even zoeken zijn naar een baan. Een behoorlijk deel van de starters werkt op hbo-niveau en is tevreden over zijn startpositie. Maar reken je nog niet rijk: twee jaar geleden waren de prognoses voor deze sector niet rooskleurig.

Locaties en toelating

Dit artikel behandelt voornamelijk opleidingen waarmee je de titel ‘bachelor of business administration’ krijgt. De meeste heten bedrijfskunde MER (management, economie en recht), maar er is ook een aantal opleidingen met een andere naam en een iets andere insteek.

Inholland heeft haar opleiding bedrijfskunde MER met andere gerelateerde opleidingen samengevoegd tot de brede bachelor business studies. Er zijn ook managementopleidingen die zich richten op een specifieke branche (bijvoorbeeld de gezondheidszorg), die vind je in de hoofdstukken over dat vakgebied. Twee sectorgerichte opleidingen vind je wel in dit artikel: automotive businessmanagement en TMO Fashion Business School. Internationale bedrijfskundige opleidingen vind je in het artikel International business and management studies (IBMS) in hoofdstuk E.

Naast reguliere opleidingen, die bekostigd worden door de overheid, vinden we vooral in dit hoofdstuk veel particulieren. Het grootste verschil met de reguliere aanbieders is het collegegeld: dat kan oplopen tot zo’n 18.000 euro. Veel particulieren nemen geen deel aan de Nationale Studenten Enquête, waardoor we er geen oordelen over hebben.

Om te kunnen beginnen aan een van de reguliere opleidingen moet je meestal economie of m&o gevolgd hebben. Bij de drie opleidingen van de HU gold vorig jaar een loting. Voor toegepaste bedrijfskunde gelden geen eisen aan je vakkenpakket. Het Honours ­College (global project & change management) van Windesheim heeft een selectieprocedure.

De opleiding

Als bedrijfskundige-in-opleiding krijg je met allerlei kanten van het bedrijfsleven te maken. Niet alleen theoretische vakken, zoals bedrijfseconomie en financiën staan op het programma, maar ook meer praktische vakken. Je leert hoe organisaties in elkaar zitten, verdiept je in marketingstrategieën en werkt aan je talenkennis. Daarnaast volg je een inleiding in recht, omdat ook dat in het bedrijfsleven naar voren zal komen. Tenslotte doe je basisvaardigheden op die je als bedrijfskundige of ondernemer hard nodig hebt: personeel managen, zaken doen en communiceren. Hoewel minder dan bij de opleidingen in het artikel IBMS, krijg je ook hier een kleine basis in internationaal ondernemen. Je zult tijdens de opleiding dan ook veel met Engels in aanraking komen.

Elke opleiding kent zijn eigen invalshoek en legt zijn eigen accenten. Soms door middel van minors of keuzevakken, soms door uitstroomprofielen.

Grofweg zijn er drie profielen: financiën, marketing en innovatie. Aan de Christelijke Hogeschool Ede kun je ook kiezen voor bestuurlijke bedrijfskunde en aan de Hanze kun je je specialiseren in risicomanagement of veranderingen binnen een organisatie.

Om te zorgen dat jij straks goed voorbereid het bedrijfsleven instapt, krijg je tijdens de opleiding veel met de praktijk te maken. Je voert in opdracht van een bedrijf bijvoorbeeld een analyse uit, en wordt door datzelfde bedrijf beoordeeld. Veel opdrachten gebeuren in groepsverband, samenwerken is immers een belangrijke pijler in bedrijven. Vaak ga je in het laatste jaar stagelopen. Ook internationale stages behoren tot de mogelijkheden.

Specifiek gericht op een bepaalde sector van het bedrijfsleven zijn IVA in Driebergen en TMO in Doorn. De eerste verzorgt een managementopleiding voor de ­mobiliteitsbranche: bij binnenkomst kies je voor automotive of de nautische richting. TMO stoomt managers klaar voor de modebranche.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bedrijfskunde (MER) & management
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bedrijfskunde (MER) en management
 Den Bosch Avans dt 1984 302 + + o + + + o + o ++ 76 ++
Ede CHE - 1984 119 o o o + + + ++ + o o 72 +
Eindhoven Notenboom (part.) - 11950 14 nb nb + + + + + + o o 72 +
Hilversum Notenboom (part.) - 11950 13 nb nb + + + + + + - o 70 +
Almere Windesheim - 1984 52 o o o + + + o + o o 68 +

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De helft van de ‘algemene’ bedrijfskundeopleidingen scoort op of boven het hbo-gemiddelde. Met de prestatiecijfers van de studenten aan deze opleidingen zit het wel goed, het aantal contacturen stemt tevreden, en de studenten kunnen nauwelijks verbeterpunten aan hun studie noemen. Avans en Windesheim scoren op elk twee vestigingen bovengemiddeld, en CHE en het particuliere Notenboom voegen zich bij dat rijtje.  Bij Avans zijn het de experts die de opleiding loven.  Het enthousiasme van studenten aan Windesheim en Notenboom geldt voor verschillende inhoudelijke aspecten. Meer dan elders zijn de studenten in Ede te spreken over de loopbaanvoorbereiding. 

Dat is anders in Breda, waar de loopbaanvoorbereiding juist het enige punt van kritiek is. Er is volgens de studenten vooral te weinig contact met de beroepspraktijk. Bij de meeste andere instellingen laat de loopbaanvoorbereiding overigens ook te wensen over. Vooral bij InHolland in Haarlem en Alkmaar (zie business studies) moet er volgens de studenten op dit punt nog flink wat gebeuren. De slagingscijfers zijn hier trouwens ook niet om over naar huis te schrijven. Daarnaast krijgen relatief veel instellingen kritiek op hun docenten. De Rotterdamse studenten zijn hierover nog het minst tevreden: zij geven aan te weinig begeleiding te krijgen van hun docenten. De laagste score van de tabel is voor de faciliteiten aan de HvA, waar vooral de bibliotheek en de ict-voorzieningen volgens de studenten echt onder de maat zijn.

Andere managementopleidingen

Net als de algemene bedrijfskundeopleiding valt ook het honours college van Windesheim in de smaak. Het niveau is hoog, de studenten krijgen een kritische houding aangemeten en de docenten zijn betrokken en goed bereikbaar. Ook de docenten van Nyenrode zorgen voor blijdschap onder de studenten, vooral vanwege hun deskundigheid en goede begeleiding. Studenten in Leeuwarden zijn erg te spreken over de studiefaciliteiten. In Utrecht en vooral in Amersfoort (HU) klinken tot slot stevige klachten over de begeleiding door docenten.

Bij de specifieke managementopleidingen gooit IVA Driebergen hoge ogen met een uitstekende score voor de communicatie. De hoge waarderingen voor het studieprogramma, de docenten en het vaardighedenonderwijs dit tot een echte topopleiding. Maar ook de fashionstudie in Doorn kan de goedkeuring van haar studenten dragen. De kwaliteit van de bibliotheek is het enige verbeterpunt.

Verwante studies

Ons advies

Windesheim biedt enkele goede bedrijfskunde- en managementopleidingen aan. Daarnaast kun je voor een algemene bedrijfskundeopleiding kijken bij Avans, CHE of het particuliere instituut Notenboom. Voor een meer specifieke managementopleiding is Nyenrode, naast Windesheim, een goede optie. En ben je geïnteresseerd in de autobranche of in mode, dan zijn IVA Driebergen en TMO volgens je voorgangers echte aanraders.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org