Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Human Resource Management

Menselijk kapitaal

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Human Resource Management
  • Business studies

Als HRM-manager moet je het personeelsbeleid in goede banen leiden. In opdracht van de directie zet je bijvoorbeeld sollicitatieprocedures uit en begeleid je collega’s bij hun loopbaanontwikkeling. Je doet hier weer verslag van aan het managementteam. Je bent echt een spin in het web die de kortste lijntjes tussen de werkgever en werknemers weet te leggen en het beste uit het personeel kan halen.

Arbeidsmarkt

Je begint vaak als P&O-medewerker en je kunt doorgroeien naar een adviesfunctie. Allround personeelsadviseur worden is een optie, of je richt je op een bepaald HRM-gedeelte, zoals opleiding, werving en selectie. Daarnaast kan je aan de slag als arbeidsbemiddelaar of jobcoach bij bijvoorbeeld uitzendbureaus. Je sollicitatiekunsten komen goed van pas in een arbeidsmarkt die nu redelijk is, maar de komende jaren waarschijnlijk niet aantrekt. De meesten gaan fulltime aan de slag voor een redelijk salaris.

Locaties en toelating

De opleiding human resources management was eerder bekend als personeel & arbeid. Bij Hogeschool Zuyd kies je niet voor HRM, maar voor people & business management (PBM). Dit is een brede managementopleiding waarbinnen ook bedrijfskunde-MER en management in de zorg vallen. Ook Inholland heeft een brede opleiding met zes economische opleidingen die samen de opleiding business studies vormen, waaronder HRM.

Met minimaal een havo-diploma mag je HRM studeren en ook mbo’ers met een diploma op niveau 4 zijn welkom. Maar let op: met een mbo-opleiding in de techniek of de gezondheidszorg word je niet zomaar toegelaten. Het is verstandig om dat goed uit te zoeken voordat je je aanmeldt. Dat geldt ook voor de profielkeuze op havo- en vwo-niveau. Bij sommige instellingen ben je alleen toelaatbaar met een profiel in de richting NT, NG, EM of CM, zoals bij Saxion. Daarnaast kan het zijn dat je een entreetoets moet doen voor Nederlands en rekenen, zoals bij de Haagse. Vraag jezelf ook af of je sociaal vaardig bent. Want als personeelsmanager moet je dagelijks met mensen communiceren, ze motiveren en adviseren.

De opleiding

Als HRM-manager weet je veel over de organisatie en het personeel, maar ook over wat beide beweegt in hun doen en laten en wat hun rechten en plichten zijn. Daarom krijg je tijdens de opleiding zowel economische als sociale vakken. Sommige opleidingen leggen de nadruk op één van beide. Zo behandelen de hogescholen Fontys en Saxion arbeid vooral vanuit het individu en de maatschappij. Daarentegen richten Nijmegen HAN en Avans zich meer op de organisatorische aspecten van arbeid.

Overal leer je over diverse thema’s, zoals loopbaanontwikkeling, nieuwe arbeidsvoorwaarden, de afwikkeling van dienstverbanden.

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om sollicitatiebrieven en cv’s te screenen en medewerkers te motiveren. Om het geleerde in de praktijk te brengen, loop je veel stage.

Vind je een speciaal onderwerp interessant, dan kun je je vaak specialiseren. De richtingen HRM, recruitment en loopbaanadvies zijn enkele mogelijkheden, maar je kunt ook denken aan een minor. De HAN heeft bijvoorbeeld neurolinguïstisch programmeren en de HU duurzame organisatieontwikkeling. Aan die laatste hogeschool kun je trouwens ook een pre-master als minor volgen, die je voorbereidt op een universitaire master op het gebied van strategisch HR-beleid.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Human Resource Management
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Human Resource Management
 Ede CHE - 1984 56 ++ ++ o + + + ++ + o o 80 ++
 Leeuwarden Stenden dt 1984 46 + + - + + + o + ++ + 76 ++
Groningen Hanze dt 1984 187 - o o + + o + + + + 70 +
Tilburg Fontys dt 1984 119 + + o o o o o + o o 66 +
Zwolle Windesheim - 1984 114 o + o + o o o + o o 66 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De Christelijke Hogeschool Ede staat bovenaan de ranking en krijgt waardering op alle vlakken. De studenten zijn enthousiast over de praktijkgerichte mogelijkheden in het lesprogramma. Daarmee worden ze goed voorbereid op hun loopbaan. Deskundige en pro-actieve docenten spelen daarbij waarschijnlijk een positieve rol. Dat betaalt zich uit in een goede doorstroom van de eerstejaars die binnen vijf jaar hun diploma behalen.

Maar waar CHE vorig jaar nog een pluim kreeg van de experts, is Leeuwarden Stenden dit jaar de gelukkige. Deze hogeschool biedt uitzonderlijk goede faciliteiten, zowel op locatie als thuis vanaf je pc. Verder zijn de studenten blij met het niveau van de stof, de samenhang tussen de vakken en dat ze goed leren om problemen op te lossen. Toch zijn de Friese studenten iets minder tevreden over het aantal contacturen, maar ze behalen wel goede resultaten. De buren in Groningen (Hanze) zitten weliswaar niet bij de topopleidingen, maar krijgen goede studentenoordelen met name voor de toetsing en het contact met docenten.

In de grote middenmoot zien we veel opleidingen die gemiddeld scoren. Ze krijgen geen bijzondere complimenten, maar er is ook niet veel kritiek. We zien alleen bij Fontys Eindhoven teleurstelling op het gebied van alle faciliteiten. De studenten in Vlissingen zouden wel meer contacturen willen. In deze middelste groep, en in de onderste groep, zien we meer uitval van eerstejaarsstudenten. Het aantal studenten dat binnen vijf jaar afzwaait, is bij alle instellingen redelijk tot goed, behalve bij Inholland.

Echte ontevredenheid zien we bij de onderste vijf opleidingen, en in mindere mate bij Inholland. Net als vorig jaar zijn de studenten van de HvA, NHL en HU slecht te spreken over de faciliteiten. Ook inhoudelijk kunnen de opleidingen nog verbeteren, maar dat geldt vooral voor de NHL die op alle punten klachten krijgt.

Verwante studies

Ons advies

De beste HRM-opleiding is ook dit jaar weer de Christelijke Hogeschool Ede. Zowel de prestaties van de studenten als hun mening over de inhoud zijn top. Maar vind je het te ver of spreekt de christelijke identiteit je niet aan, dan kan je ook in het hoge Noorden goed terecht, in Leeuwarden óf in Groningen. De HvA, de NHL en In Holland hebben nog al wat verbeterpuntjes voor de toekomst.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org