Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Maatschappelijk werk & dienstverlening

Zoek je problemen?

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Maatschappelijk werk & dienstverlening
  • Social work
  • Toegepaste gerontologie
  • Godsdienst pastoraal werk
  • Islamitische theologie

Op een zomerdag lijkt iedereen gelukkig, maar als je wat beter kijkt kom je veel problemen tegen: een verstandelijk gehandicapte leeft een geïsoleerd bestaan, een vader glijdt na een echtscheiding af door drankmisbruik en een verveelde tiener komt in aanraking met justitie. Als maatschappelijk werker zoek je zulke probleemgevallen op, maar je zoekt vooral ook oplossingen.

Arbeidsmarkt

Als maatschappelijk werker neem je een begeleidende rol aan, die je kunt vervullen op uiteenlopende plekken. Denk aan de reclassering, asielzoekerscentra, scholen of bejaardentehuizen. Je werk is belangrijk, maar de kans op een fulltime banen met een vast contract is de eerste jaren klein. Je hebt veel concurrentie van mbo'ers en het werk is dan ook vaak onder hbo-niveau en tegen een relatief laag salaris.

Locaties en toelating

Opleidingen maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) vind je in alle provincies behalve Drenthe, maar ook daar is aanbod in de buurt in omliggende provincies. In Eindhoven en Zwolle kun je de opleiding gerontologie volgen, geheel gericht op ouderen. Diverse hogescholen bieden ook godsdienst en pastoraal werk aan, een opleiding gericht op hulpverlening vanuit een katholieke dan wel protestantse invalshoek. In Rotterdam kun je een hbo-opleiding islamitische theologie volgen.

Voor de opleidingen gelden geen specifieke toelatingseisen, je kunt er met elk profiel terecht. In Groningen is het aantal lesplaatsen beperkt en moet je via loting of een selectieprocedure een plek bemachtigen.

De opleiding

Maatschappelijk werk en dienstverlening is een brede opleiding. Pas vrij laat in de studie leg je een accent door de minors en keuzevakken die je volgt. Natuurlijk hebben ook de stageplekkern die je kiest of waar je terecht komt fors invloed op het profiel waarmee je de opleiding verlaat. Richtingen zijn onder andere geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicapten, ouderen, gedwongen kader (gevangenissen) en sociaal ondernemen.

De basis die je nodig hebt krijg je in de eerste jaren van de studie, met vakken als sociologie, psychologie, filosofie, ethiek en recht. Er is aandacht voor onderzoeksmethoden en voor communicatie, want gespreken voeren en rapporteren met zeer verschillende soorten cliënten, deskundigen en instanties is een belangrijk deel van je toekomstige werk.

Omdat de basisvakken van MWD sterk overeenkomen met die van sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en ook niet zoveel verschillen van die van culturele en maatschappelijke vorming (CMV), hebben een paar instellingen die opleidingen samengevoegd. HZ en Saxion hebben MWD samengebracht met SPH tot de bachelor social work. Fontys en Hogeschool Zuyd hebben CMV daar ook nog bij gevoegd. Leiden heeft een brede propedeuse Jeugd, waarna je kiest voor MWD, SPH of de pabo.

Bij godsdienst pastoraal werk bereid je je voor op een loopbaan als maatschappelijk werker die geloof centraal stelt in de benadering van problemen. Zo kun je mensen helpen die met geloofsvragen zitten, maar kun je ook adviseren en helpen bij andere problemen. Kennis van religie en levensbeschouwing hebben een belangrijke plek in de opleiding.

De opleiding toegepaste gerontologie richt zich op ouderen en ouderenbeleid. Huisvesting, zorg, arbeid en vrijetijdsbesteding komen aan de orde. Je kunt praktisch aan de slag met ouderen, maar kunt ook in beleidsfuncties terecht komen. In de hbo-bachelor islamitische theologie leer je ten slotte Arabisch en bestudeer je de Koran en andere geschriften. Ook leer je reciteren uit de Koran.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Maatschappelijk werk & dienstverlening
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Maatschappelijk werk & dienstverlening
Zwolle Windesheim dt,du 1984 230 - o o + + o + + + + 70 +
Ede CHE dt 1984 145 + + o + + o o + o o 70 +
Den Bosch Avans dt 1984 240 o + - + + o o + o + 68 +
Zwolle Viaa dt 1984 86 - o - + + + o + o + 66 +
Leiden HL - 1984 157 o o o + + + o o o o 66 +

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

In ons kwaliteitsonderzoek vinden we grote verschillen tussen de opleidingen. Om te beginnen kijken we echter naar enkele overeenkomsten. Opvallend is dat studenten op veel plekken ontevreden zijn over het aantal contacturen. Bij de opleiding van de NHL maakten ook experts hier een punt van. MWD’ers krijgen, kortom, relatief weinig colleges en werkgroepen. Ook het contact dat de student heeft met de opleiding krijgt overwegend kritiek. En dan zijn er nog de laag gewaardeerde voorzieningen. Bij sommige studies worden dit soort problemen vooral veroorzaakt door de schaalgrootte, maar van grootschaligheid is binnen MWD lang niet altijd sprake.

Kijken we naar de verschillen tussen de opleidingen, dan zien we dat de brede bachelor social work in Vlissingen van experts maar vooral van de studenten een staande ovatie krijgt. Vijf opleidingen die apart MWD aanbieden, volgen op afstand, maar met goed gewaardeerde inhoud en docenten: Ede, Den Bosch, tweemaal Zwolle en Leiden. Experts geven ook Almere een pluim, maar de studenten zijn iets minder enthousiast.

Na een grote middenmoot volgt een aantal opleidingen waar de kritiek duidelijk het applaus overstemt. Onderaan treffen we Amsterdam en Haarlem InHolland aan, met daar tussenin de Leeuwardense opleiding die onder druk van de experts een verbeterplan aan het doorvoeren is.

De opleidingen godsdienst pastoraal werk verschillen minder van elkaar. De docenten zijn overal het sterke punt, maar het aantal contacturen ligt ook bij deze studie laag. Zwolle Viaa steekt fors boven de rest uit, hoewel Fontys Utrecht in de buurt zou komen als de voorzieningen beter waren. Zwakke broeders zijn er niet. Dat geldt ook voor de beide opleidingen gerontologie, die vooral op organisatorisch gebied waardering krijgen.

Verwante studies

Ons advies

Kies je voor de opleidingen uit dit artikel, dan kies je voor veel zelfstudie. Houd daar rekening mee. Met name voor MWD kun je altijd in de buurt terecht, maar de grote kwaliteitsverschillen maken het wel de moeite waard iets langer te reizen of eventueel op kamers te gaan.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org