Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Culturele & maatschappelijke vorming

Samen op de wereld

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Culturele en maatschappelijke vorming
  • Social work

In grote steden lijkt het soms of mensen volstrekt langs elkaar heen leven: ouderen en jongeren, christenen, moslims en atheïsten, studenten en gezinnetjes; iedere groep alleen op de wereld. Al die mensen kennis te laten maken als buren, wijkbewoners en stadsgenoten is een uitdaging voor CMV’ers. Heb jij creatieve ideeën om werelden samen te brengen, dan is CMV iets voor jou!

Arbeidsmarkt

Als cultureel werker kan je op papier overal aan de slag: in buurthuizen, ziekenhuizen, vluchtelingenwerk of in de kunst- en cultuursector. Toch ziet de praktijk er anders uit. De meeste afgestudeerden hebben wel een baan of baantje, maar vaak is dat parttime en flexwerk dat amper aansluit op hun studie. Het gemiddelde inkomen van CMV’ers is dan ook laag. Daarom zijn weinig afgestudeerden tevreden over hun startpositie.

Locaties en toelating

De afgelopen jaren zijn er verschillende opleidingen CMV gesloten en in Eindhoven en Sittard is de opleiding opgenomen in de bredere opleiding sociale studies of social work. Daarbinnen kies je dan voor de richting maatschappelijk agoog of maatschappelijk werker. Er zijn nog negen locaties over om een aparte opleiding CMW te volgen. Met ieder havo- of vwo-diploma kun je worden toegelaten en ook met een mbo-diploma op niveau 4 kun je starten.

Een aantal hogescholen biedt de opleiding ook in deeltijd en/of duaal aan. Hiervoor is in de meeste gevallen een relevante baan vanaf het eerste contact met de opleiding vereist. Voor de duale variant van de Hogeschool van Amsterdam is een betaalde baan niet vereist: je kunt ook vrijwilligerswerk of een stage gebruiken als leerwerkplek.

De opleiding

Van de sociale opleidingen is CMV het minst gericht op hulpverlening. Je kunt werken met typische probleemgroepen als verslaafden, randgroepjongeren of vereenzamende ouderen, maar het kan gaan om mensen in allerlei groepsverbanden. Zeker in de multiculturele samenleving is het bij elkaar brengen van groepen mensen een uitdaging.

Basisvakken die je tegenkomt zijn onder andere psychologie en sociologie. Je leert het nodige over methodiek. Belangrijk is het leren projecten te plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren. Analyseren en rapporteren komt ook aan de orde. Natuurlijk staan creatieve vakken als muziek, kunst, drama en/of bewegen op het programma.

Tijdens stages leer je hoe allerlei plannen in de praktijk werken. Vaak al vanaf het eerste jaar vormen ze een deel van je opleiding. In het derde jaar volgt een stage van minstens een half jaar. De stages bepalen samen met de minoren die je kiest of het uitstroomprofiel dat je volgt welke specialisatie je eindelijk ontwikkelt. Geestelijke gezondheidszorg en jeugdwerk komen veel voor, maar je kunt ook kiezen voor verslavingszorg of werken met gevangenen.

Na het behalen van je hbo-diploma kun je doorstuderen, bijvoorbeeld in de algemene sociale wetenschappen, psychologie of pedagogiek. Zowel hogescholen als universiteiten bieden geschikte masters aan. In Amsterdam kun je bijvoorbeeld al tijdens je bachelor een academische route volgen, die meteen aansluit op verschillende universitaire masters.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Culturele & maatschappelijke vorming
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Culturele en maatschappelijke vorming
Den Bosch Avans - 1984 36 - - - + + + + + o ++ 68 +
Nijmegen HAN - 1984 55 + + o - - - + - o o 58 o
Rotterdam HR - 1984 92 + - - o o o o o - o 56 o
Breda Avans - 1984 23 - - - - o - o o + o 52 -
Utrecht HU dt 1984 101 o + - - o o o - - - o 52 -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

In de kwaliteitsvergelijking komt CMV als geheel niet bijster positief naar voren. De meeste opleidingen lijken zowel organisatorisch als ook inhoudelijk problemen te hebben. Voor we naar de individuele opleidingen kijken, schetsen we enkele hoofdlijnen.

Zoals bij meer van de sociale hbo-opleidingen, ligt ook bij CMV het aantal contacturen laag. Meer colleges of werkgroepen zouden welkom zijn. Ook de onvrede die studenten rapporteren over de communicatie met hun opleiding geeft te denken. Het grootste probleem is echter de inhoud van de opleidingen: liefst negen van de elf opleidingen komen hier onder het hbo-gemiddelde uit. Studenten klagen met name over het niveau van de stof, de onduidelijke toetscriteria en de matige aansluiting van tentamens op de bestudeerde materie.

Den Bosch onttrekt zich als enige aan het leeuwendeel van deze kritiek en oogst complimenten van zowel studenten als deskundigen. De studenten prijzen hun docenten, maar vinden ook dat ze goed voorbereid worden op hun professionele toekomst. Ook leren ze vaardig te handelen. De experts zijn vol lof over de leeromgeving: ze vinden het programma, de docenten en de specifieke voorzieningen voor CMV-studenten excellent.

Nijmegen houdt kritiek en lof in balans door goede doorstroomcijfers. Dat wil zeggen dat het relatief veel studenten lukt om vlot de opleiding te doorlopen. Ook de loopbaanvoorbereiding krijgt applaus. Bij de overige opleidingen is er incidenteel nog wel een compliment, maar is er ook fors wat kritiek. Vooral de studenten van Rotterdam InHolland en de NHL in Leeuwarden mopperen wat af.

Verwante studies

Ons advies

Wie kiest voor CMV neemt een zeker risico. Houd er rekening mee dat afstuderen niet overal soepel gaat, en dat vervolgens het vinden van werk niet eenvoudig is. Wees je er ook van bewust dat je studie veel discipline vergt en niet altijd de (creatieve) voldoening geeft die je misschien verwacht. De Bossche opleiding is niet de eenvoudigste om te doorlopen, maar onderscheidt zich verder wel positief van de rest.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org