Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Creatieve therapie

Kunst als medicijn

Een autistische jongen kan zijn situatie niet onder woorden brengen, maar communiceert door zijn tekeningen. Een verslaafde vindt in muziek een manier om de leegte zinvol in te vullen. En een verstandelijk gehandicapte kijkt uit naar de wekelijkse handwerkklas. Als creatief therapeut gebruik je toneel, zang, dans, schilderij of tekening om mensen die maatschappelijk moeilijk mee kunnen, bij te staan: creativiteit als hulpverlening.

Arbeidsmarkt

Creatief therapeuten kunnen een belangrijke rol spelen in de bejaardenzorg, de psychiatrie of het vluchtelingenwerk. Maar mede door recente bezuinigingen is er te weinig betaald werk voor ze. Bijna niemand vindt direct fulltime werk en zeker niet op hbo-niveau. Daardoor ligt het gemiddelde salaris ook laag. Je zult dus hard moeten werken om je plaats te veroveren op een moeilijke arbeidsmarkt.

Locaties en toelating

Voor creatieve therapie kun je terecht aan hogescholen in Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen en Amersfoort (ook deeltijd). Leiden biedt het vergelijkbare kunstzinnige therapie aan. Je kiest overal meteen al voor een richting. Beeldende vorming en drama kun je overal doen behalve in Enschede, muziek overal behalve in Leeuwarden.

Een andere optie is om je te richten op bewegen. Heerlen heeft daarvoor de specialisatie dans/beweging, in Nijmegen bestaat de specialisatie psychomotorische therapie. Een aparte opleiding daarin bestaat overigens ook, aan Windesheim in Zwolle (zie hoofdstuk G, fysio- & ergotherapie).

Alle profielen geven toegang tot de opleiding. Om toegelaten te worden moet je bijna altijd meedoen aan een selectieprocedure. In Leiden gaat het om niet meer dan een adviesgesprek, maar elders zijn er selectiedagen waarop je eigen werk moet laten zien of horen en individueel en in groepsverband aan opdrachten werkt.

De opleiding

Kunst en creativiteit vormen vanzelfsprekend hoekstenen van de hier beschreven opleidingen, maar ook de therapeutische kant is belangrijk. Je moet tenslotte ook leren jouw creativiteit in te zetten in therapie: je leert omgaan met cliënten, maar ook met andere hulpverleners. Je leert indiceren en diagnosticeren. Ook moet je behandelplannen kunnen opstellen, ze vervolgens uitvoeren en er dan adequaat over rapporteren. Je krijgt een basis in sociologie en psychologie. Praktijkstages zijn prominent onderdeel van je studie. Met minoren kun je je opleiding verder verdiepen of juist verbreden. In Amersfoort zitten in het eerste jaar de studenten creatieve therapie samen met andere studenten ‘social work’: SPH, MWD en CMV.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Creatieve therapie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Creatieve therapie
 Enschede Artez muziektherapie - 1984 A 17 ++ ++ o o + o ++ o + ++ 80 ++
 Heerlen Zuyd - 1984 A 48 + ++ o + ++ + + + o o 78 ++
Amersfoort HU - 1984 A 83 o + - o o - + o + o 62 o
Leiden HL kunstzinnige therapie - 1984 101 o o - o + - + o o o 60 o
Leeuwarden Stenden - 1984 A 78 o o - o o o o o o o 58 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De opleidingen in de creatieve therapie vallen uiteen in twee kwaliteitscategorieën. In de eerste categorie vallen de opleidingen in Enschede en Heerlen. De Twentse studenten zijn zeer enthousiast over de beroepsvoorbereiding en dan vooral over het contact met de praktijk. Experts prijzen de docenten, inhoud en voorzieningen en vinden het behaalde eindniveau hoog. Studenten zouden overigens nog wel meer samenhang en aandacht voor vaardigheden willen zien in het programma. De studenten aan Zuyd zien dat vaardighedenonderwijs juist als een pluspunt van hun opleiding, maar zijn ook erg tevreden met hun docenten. Zowel in Enschede als Heerlen lukt het veel studenten vlot af te studeren.

De andere opleidingen krijgen weliswaar geen zware kritiek, maar oogsten ook niet erg veel lof. In Nijmegen, Leiden en Amersfoort zouden studenten graag iets meer gestimuleerd worden om kritisch te denken. In die laatste twee plaatsen en in Leeuwarden is het aantal contacturen niet optimaal.

Nijmegen krijgt nog wel een pluim van de deskundigen, maar de studenten zouden graag zien dat de toets­criteria verduidelijkt worden, en de wachttijd voor toets­uitslagen verkort.

Verwante studies

Ons advies

Heerlen is onveranderd een koploper en voor wie zeker weet met muziektherapie aan de slag te willen is Enschede een uitstekende optie. Dit zijn ook de twee meest kleinschalige opleidingen. De andere opleidingen zijn degelijk, met allemaal hun eigen sterke en zwakke punten. Kijk dus ook waar je je prettig voelt.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org