Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Sociaal-juridische dienstverlening

Tussen de regels door

’Ik sleep je voor de rechter!’ is een veelgehoord dreigement als de gemoederen tussen twee partijen hoog op beginnen te lopen. Maar zo ver hoeft het lang niet altijd te komen.  Vaak scheelt het al een hele hoop als iedereen precies weet waar hij wel en niet recht op heeft. Sociaal-juridische dienstverleners weten waar ze dat kunnen vinden en proberen door advisering en bemiddeling een alternatief voor een rechtszaak te bieden.

Arbeidsmarkt

Als SJD’er kun je terecht op allerlei plekken waar juridische kennis gekoppeld moet worden aan hulp. Denk aan een juridisch loket, de sociale dienst, de reclassering, kinderbescherming, bureau Halt, of vluchtelingenwerk. Hoewel de prognoses er niet goed uitzien, vinden SJD'ers tot nu toe makkelijker en beter werk dan anderen in de sociale sector. Het betreft vaak een fulltime baan, maar in veel gevallen wel tijdelijk. Ook krijgen ze een heel behoorlijk salaris.

Locaties en toelating

Voor sociaal-juridische dienstverlening (SJD) kun je terecht op acht verschillende hogescholen. Het particuliere Capabel biedt de enigszins verwante, maar minder juridische studie tot professional in de sociale zekerheid voor mensen die al werken. De toelatingseisen zijn overal dezelfde: met alle havo- of vwo-profielen of een mbo-diploma op niveau 4 ben je direct toelaatbaar. Let goed op, mogelijk hanteren de HU en de HvA een numerus fixus.

De opleiding

Het eerste jaar van SJD staat overal in het teken van verkenning: je leert belangrijke rechtsgebieden als privaatrecht, publiekrecht en strafrecht kennen. Ook het aanleren van vaardigheden als communicatie, juridisch schrijven, dossieronderhoud en bemiddeling staat op het programma.

Het tweede jaar loopt iets meer uiteen. In Groningen, Leiden en bij Inholland houd je je bezig met onderwerpen als vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, familierecht en schuldhulpverlening. Je krijgt fictieve zaken die je bemiddelend op moet zien te lossen. Saxion en de HvA zitten meer in de publiekrechtelijke hoek met strafrechtelijke en bestuursrechtelijke thema’s. Denk hierbij ook aan criminologie, reclassering en omgaan met agressie. Utrecht valt op door aandacht voor psychologische, sociologische en ethische aspecten.

De laatste twee jaar van SJD geven je de mogelijkheid geheel je eigen weg te kiezen. Je loopt stage, kiest een specialisatie, en vaak is er nog de mogelijkheid om minors te volgen die je studie verbreden.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Sociaal-juridische dienstverlening
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Sociaal-Juridische Dienstverlening
Groningen Hanze dt 1984 240 + o + + o o o o o o 66 +
Deventer Saxion dt 1984 136 + o o o o o o o - o 60 o
Amsterdam HvA dt 1984 466 o o - o o o o o - o 56 o
Leiden HL - 1984 146 - - - o + o o o o o o 56 o
Den Haag Inholland - 1984 53 - - - o o o - - - + o 50 -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

In Leiden zijn de studenten even tevreden als in Groningen. Toch zit er een behoorlijk gat tussen de twee. Dat is te verklaren door het verschil in rendementscijfers: in Leiden is de eerstejaarsuitval groter, en het aantal studenten dat na vijf jaar een diploma op zak heeft zelfs flink ondergemiddeld. In Groningen zijn deze cijfers een stuk gunstiger. Ertussenin zit nog Saxion, waar de studenten niet uitgesproken lovend zijn, maar ook weinig kritiek hebben. Alleen de studiefaciliteiten kunnen een opknapbeurt gebruiken.

Vier opleidingen scoren onder het hbo-gemiddelde. De prestatiecijfers zijn matig en de communicatie laat volgens de studenten te wensen over. Bij Inholland komt daar nog bij dat de studenten niet tevreden zijn over de voorbereiding die zij krijgen op hun toekomstige loopbaan. De studiefaciliteiten in Den Haag en Rotterdam stijgen overigens wel boven de rest uit.

Verwante studies

Ons advies

Groningen, Deventer en Leiden zijn alle drie vei­lige keuzes, als je het de studenten vraagt. Wel moet je in Leiden uitkijken dat je niet langer dan nodig over je studie doet. De opleidingen in de grote steden van de Randstad zijn geen aanraders.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org