Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Veiligheidskunde

Risico's wegnemen

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Veiligheidskunde
  • Security management
  • Policing

Leuk, een groot popfestival! Maar hoeveel beveiligers zijn er nodig? Waar komen de dranghekken en nooduitgangen? Hoe komt een ambulance bij het podium als iemand onwel wordt? En wat te doen als er een vechtpartijtje uitbreekt? Veiligheidsrisico’s zijn er altijd en overal. Veiligheidskundigen zoeken oplossingen en helpen problemen voorkomen, vaak in nauwe samenwerking met gemeente, hulpdiensten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Arbeidsmarkt

Met een diploma op zak kun je straks aan het werk als beleidsmedewerker, preventiemanager of coördinator, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profitsector. Lang niet iedereen heeft 1,5 jaar na afstuderen een baan, maar de werkloosheid is ook niet hoog: het lijkt erop dat veel mensen doorstuderen. En gezien de matige prognoses lijkt dat een goed keuze. Vind je wel werk, dan kan dat onder je niveau zijn, terwijl je wel goed verdient.

Locaties en toelating

Je kunt bij zes reguliere hogescholen terecht voor veiligheidskunde. Avans, de NHL en Inholland noemen de opleiding ‘integrale veiligheid’ (IV) en ieder profiel geeft toegang, zonder extra vakken. Saxion en de HU bieden ‘integrale veiligheidskunde’ (IVK). Daar kun je met E&M zo beginnen, met andere profielen is economie vereist. De meeste hogescholen hebben ook een deeltijdvariant van de opleiding, om hieraan te mogen beginnen heb je een relevante baan nodig. In Den Haag is de opleiding vanaf het derde jaar duaal en vind je een Engelstalige voltijdvariant. Vorig jaar was er bij de HU en Avans sprake van een selectieprocedure. Check dus goed of je daar rekening mee moet houden.

Saxion biedt naast veiligheidskunde het verwante ‘security management’ aan, op locatie Apeldoorn. De LOI heeft deze opleiding onder Engelse naam in afstandsonderwijs. De NTI heeft zo’n afstandsvariant voor veiligheidskunde, die je overigens ook klassikaal kunt volgen. Voor beide particuliere hogescholen geldt een hoger collegegeld, en bij NTI is het tarief voor de klassikale opleiding hoger dan voor afstandsonderwijs. Security management in Apeldoorn is toegankelijk met ieder profiel en richt zich op de praktische beveiliging van objecten. De Haagse Hogeschool biedt nog information security management aan, een afstudeerrichting over ict-beveiliging. Zie het artikel HBO-ICT.

De opleiding

De opleiding veiligheidskunde (zowel IV als IVK) verbindt verschillende vakgebieden: recht, bestuurskunde, economie en bedrijfskunde, maar ook sociologie, psychologie en criminologie. Je past deze kennis toe op veiligheidsvraagstukken. Soms gaat het om wet- en regelgeving, dan weer om methoden om een evenement of gebouw te beveiligen. Je werkt preventief door risicoanalyses te maken, praktisch als zich een crisis of ramp voordoet of analytisch, als je na afloop van een incident kijkt wat er beter kan. Je moet in al die gevallen weten welke instanties een rol spelen: gemeente, brandweer, politie, ambulancediensten, bedrijven, etc. Ook kijk je hoe pers, publiek en politiek geïnformeerd moeten worden.

Aan sommige hogescholen kies je in het derde jaar een specialisatie. Bij Saxion kun je kiezen tussen fysieke of sociale veiligheid (of voor een algemene route). De opleiding aan de Haagse hogeschool heeft meer aandacht voor publieke veiligheid. En bij Avans kun je je primair richten op overheden of juist op bedrijven. Andere hogescholen bieden geen vaste richtingen, maar daar kun je je specialiseren met minoren, keuzevakken of je stage. Zo doe je bij de NHL een op Europa gericht project. Vrijwel overal loop je minimaal een half jaar stage in het derde jaar.

Tijdens de opleiding security management richt je je onder andere op veiligheid binnen bedrijven. Je volgt vakken als risico-, crowd- en crisismanagement, maar ook criminologie staat op het programma.

Petten en helmen

Wil je het thema veiligheid actiever beleven, dan kun je het opleidingsaanbod van de politie en de krijgsmacht overwegen. Voor aanvang doorloop je voor al deze opleidingen een pittige selectieprocedure om je capaciteiten, fitheid en persoonlijkheid te keuren. Het zijn duale programma’s, waarbij je eerst moet worden aangenomen bij een politiekorps of krijgsmachtsonderdeel. Je krijgt dus meteen een salaris en wisselt werken af met leren. De politie biedt in Apeldoorn de bachelor opleiding policing aan. Daar blijken studenten inhoudelijk niet helemaal aan hun trekken te komen. Bovendien zien ze beroepsvoorbereiding als verbeterpunt, wat opvallend is voor een duale opleiding.
De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda verzorgt officiersopleidingen voor de landmacht, luchtmacht en marechaussee. Heb je zeebenen, dan kun je naar het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. Met een havo- of vwo diploma kun je anderhalf jaar durende verkorte officiersopleiding doen aan de Nederlandse Defensie Academie. Voor de volledige officiersopleiding heb je een vwo-diploma nodig. Zie defensie.nl/nlda

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Veiligheidskunde
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Veiligheidskunde
Enschede Saxion - 1984 51 o - + + o + o o + + 68 +
Den Bosch Avans dt 1984 S 189 o o + o o o o o o o 62 o
Breda Avans - 1984 S 181 o o + o o + o - - o 60 o
Deventer Saxion dt 1984 40 o - + o o o - o o + 60 o
Leeuwarden NHL dt 1984 129 o o - - - - o - - - o 46 -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De opleidingen in de veiligheidskunde kennen twee kwaliteitsklassen. De hogescholen Saxion en Avans hebben beide twee locaties en gaan aan kop. Dan valt er een flink gat en volgen de andere vier. Dit beeld komt overeen met hetgeen we de afgelopen jaren zagen.

Van het viertal krijgt Enschede de meeste complimenten van de studenten: het niveau van de lesstof is hoog en de toetsing sluit goed aan. Ook het vaardighedenonderwijs en de faciliteiten krijgen applaus.

Van de twee Avansopleidingen haalt Den Bosch op bijna alle punten een gemiddelde score, terwijl Breda complimenten voor het aanleren van een kritische houding afwisselt met lager gewaardeerde voorzieningen.

De vier opleidingen die onder het gemiddelde uitkomen tonen enige overeenkomsten in de beoordeling door de studenten. Zowel de inhoud als de docenten krijgen kritiek en soms zelfs stevige kritiek. In Den Haag twijfelen studenten aan de didactische kwaliteiten van de staf. Voor alle vier de opleidingen geldt dat ze in de ogen van de studenten te weinig doen om goed contact te houden, hoewel Den Haag wel goed met klachten omgaat. Inholland in Rotterdam krijgt een complimentje voor de voorzieningen, terwijl Utrecht, met name vanwege een weinig populaire bibliotheek, fors onder het gemiddelde scoort op dit kwaliteitsaspect.

Bij de opleiding security management zijn het eveneens de (bibliotheek) voorzieningen die veel kritiek krijgen en ook de docenten zorgen voor onvrede. De opleiding kan ter compensatie wel een uitstekend contact met de beroepspraktijk aanvoeren.

Verwante studies

Ons advies

Saxion en Avans blijven de hogescholen met de hoger gewaardeerde veiligheidskunde-opleidingen, hoewel geen sprake is van een complimentenregen zoals die we soms elders zien. Denk ook na of je liever een kleinschalige opleiding volgt (Saxion) of juist een grotere groep prefereert (Avans). Voor wie security management wil gaan studeren biedt de Apeldoornse opleiding een redelijk niveau.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org