Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Bestuurskunde & Overheidsmanagement

Stad en land

De samenleving verandert constant en dat levert problemen op. De centrale overheid en gemeentes houden zich voortdurend bezig met lastige vragen over bijvoorbeeld werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid. Wil jij daar je steentje aan bijdragen en heb je belangstelling voor politiek, management en beleid, dan is een opleiding bestuurskunde/overheidsmanagement wellicht iets voor jou. Daarna kun je aan de slag bij de overheid, maar bijvoorbeeld ook bij zorginstellingen of woningcorporaties.

Arbeidsmarkt

Een baan vinden is niet altijd makkelijk voor bestuurskundigen, zeker door de concurrentie met universitair afgestudeerden. Wie wel betaald werk vindt, doet dat meestal fulltime en tegen een goed salaris. Anderen kiezen een vervolgstudie. Of dat helpt, is niet zo zeker. Volgens de prognoses blijft de behoefte van de overheid aan jong talent de komende jaren beperkt.

Locaties en toelating

Voor bestuurskunde/overheidsmanagement kun je op vijf plekken terecht. De Hogeschool van Amsterdam heeft de grootste opleiding. Leeuwarden en Deventer zijn het meest kleinschalig. De Haagse Hogeschool had voorheen alleen een deeltijd- en duale variant van de opleiding, maar inmiddels is er ook een voltijdse, Engelstalige opleiding Public Management.

Voor deze opleidingen heb je veel economische kennis nodig. Economie is dan ook een vereist examenvak voor alle profielen. Mbo’ers met een diploma op niveau 4 zijn ook welkom, maar bekijk van tevoren goed de voor jou geldende toelatingseisen. Kies je voor public management in Den Haag, dan is het uiteraard handig als je een aardig woordje Engels spreekt.

De opleiding

Tijdens de opleiding bestuurskunde/overheidsmanagement leer je van alles over recht, politicologie, sociologie, beleidskunde en economie. Sommige vakken richten zich op lokaal bestuur, anderen gaan over landelijke politiek of zelfs Europa en de wereld. Belangrijke vaardigheden zijn schriftelijk en mondeling rapporteren, gesprekstechnieken en het evalueren van beleid. In het derde of vierde jaar ga je op stage.

De opleidingen bieden via afstudeerrichtingen en minoren ook ruimte voor eigen keuze. Zo heeft de NHL minors veiligheidsregie en watermanagement en kun je in Den Bosch terecht voor consultancy en personeelsmanagement. Bij Saxion volg je het eerste jaar samen met studenten ruimtelijke ontwikkeling, onder de noemer urban studies. Deze opleiding richt zich erg op technologie en stedelijke ontwikkeling. De Haagse Hogeschool behandelt voornamelijk thema’s uit de peace and conflictstudies.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bestuurskunde
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Deventer Saxion - 1984 32 o - + o o - o + o + 62 o
Den Bosch Avans dt 1984 85 o o o o o o o o - + 60 o
Amsterdam HvA - 1984 140 o nb o o o o - o - - o 52 -
Den Haag Haagse public management dt,du 1984 87 - - - - o o - - - o o 46 -
Leeuwarden NHL dt 1984 40 o - - - - - o o - - - o 44 - -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Het zijn geen hoogvliegers, deze bestuurskundestudies. Het enige bovengemiddelde studentenoordeel is te vinden bij Saxion voor de communicatie vanuit de opleiding. De studiebegeleiding is van hoog niveau en de tentamenuitslagen zijn op tijd bekend. In combinatie met het positieve oordeel over het aantal contacturen komt Deventer boven aan de ranglijst te staan.

Ook Avans krijgt een gemiddeld eindoordeel op vrijwel alle punten. Alleen de faciliteiten kunnen beter volgens de studenten, wat overigens des te meer geldt voor de HvA en NHL. In Den Haag is de voorbereiding op de toekomstige loopbaan het zwakste punt. Vooral het contact met de beroepspraktijk laat te wensen over.

Verwante studies

Ons advies

Deventer en Den Bosch zijn de veiligste keuzes. Zij krijgen weinig echte kritiek van de studenten. De keuze tussen die twee instellingen kun je laten afhangen van de thema’s van de opleidingen: in Den Bosch krijg je een algemene bestuurskundeopleiding, terwijl Deventer zich meer richt op stedelijke ontwikkeling. Wil je een internationaal georiënteerde studie doen, dan is Den Haag je enige keus. Je moet dan wel door de zwakke plekken heen kunnen kijken.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org