Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Fysiotherapie & ergotherapie

Op de been houden

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Oefentherapie
  • Huidtherapie
  • Podotherapie

Een fysiotherapeut masseert, doet oefeningen en werkt met de nieuwste apparaten en technieken, alles om z’n patiënt op de been te krijgen en te houden. De ergotherapeut helpt mensen met een beperking zich zelfstandig te redden. Vrij jonge opleidingen zijn podotherapie (voor de voeten) en huidtherapie.

Arbeidsmarkt

De meeste fysiotherapeuten beginnen parttime, als waarnemer om later misschien zelf een eigen praktijk te beginnen. De prognoses zijn voor de hele gezondheidssector niet heel gunstig. Ongeveer de helft werkt op dit moment in loondienst, vaak ook bij een verpleeghuis of ziekenhuis. In opkomst is medische fitness bij sportscholen. Sommigen vergroten hun baankansen met masters gericht op longen, kinderen, ouderen, hart en vaat of kanker. Maar zo’n vervolgstudie is duur als de werkgever niet meebetaalt.

Ergotherapeuten zijn nog succesvoller op de arbeidsmarkt. Minder gunstig is de markt voor oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck) en bewegingsagogen. Zij werken zelden fulltime en verdienen gemiddeld nog geen 1500 euro per maand. Ze zijn ook minder tevreden over hun studie.

Locaties en toelating

Fysiotherapie kun je studeren op elf plaatsen. Alle opleidingen, behalve het particuliere THIM in Nieuwegein, hebben een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus), waarvoor ze de studenten selecteren, alleen Breda verloot de plaatsen. Selectie van studenten vond dit jaar ook plaats voor oefentherapie Cesar en huidtherapie aan de HU en in Den Haag. Hoe dat volgend jaar zal gaan, lees je in januari 2016 op onze website. Ergotherapie kun je op vier plaatsen studeren. Bij psychomotorische therapie moet je ook zelf veel sporten en dus fit zijn, daarom doe je eerst een sportmedische keuring voordat je meedoet aan de loting.

De opleiding

Het eerste jaar krijg je bij fysiotherapie veel theorie. Daarbij leer je onderbouwen waarom je voor een bepaalde aanpak kiest. Daarna is het oefenen geblazen op nep- en echte patiënten en loop je twee of drie stages. Ook ondernemersvakken staan op het programma, zoals onderhandelen met zorgverzekeraars. Sommige opleidingen hebben een eigen profiel. In Heerlen is dat wetenschappelijk onderzoek, Eindhoven doet veel aan zorgtechnologie. Leiden legt het accent op chronisch zieken en Amsterdam doet samen met het AMC veel aan patiëntenzorg en klinisch redeneren. Utrecht en Breda zoeken het in de breedte met een ruim aanbod aan keuzeonderwijs. Nijmegen en Utrecht hebben een topsportklas.

Cesartherapie en mensendieck lijken op fysiotherapie, maar beperken zich tot het oefengedeelte. Bij psychomotorische therapie is beter bewegen ook een middel om gedrag te verbeteren en verdiep je je ook in psychosociale problemen. Bij ergotherapie leer je met vakken als orthopedie en psychologie hoe je mensen helpt zich zelfstandig te redden. Huidtherapeuten zoeken de beste behandeling tegen huidziekten en veroudering. De student podotherapie leert alles over therapieën voor allerhande voetproblemen.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Fysiotherapie & ergotherapie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Fysiotherapie
 Nijmegen HAN - 1984 S 183 ++ ++ + ++ ++ ++ + ++ + o 90 +++
 Heerlen Zuyd - 1984 S 222 o ++ o + ++ ++ + + + + 82 ++
 Breda Avans dt 1984 S 233 + + + + + + + + + o 78 ++
 Groningen Hanze - 1984 S 285 + + + + + + o + + o 76 ++
 Nieuwegein THIM dt 9210 135 nb nb + + + + o + + o 76 ++

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Fysiotherapie

Fysiotherapie valt op door de hoge succescijfers. De studenten zijn in het algemeen gemotiveerd om hard voor hun diploma te werken. Koppel dat aan een goede begeleiding, een eigentijds en afwisselend programma en een docentenkorps dat blaakt van ambitie en enthousiasme en je hebt het recept voor topopleidingen als in Heerlen en Nijmegen. Weliswaar laat Heerlen een paar puntjes liggen, de studenten zouden bijvoorbeeld wat meer contactmomenten willen hebben, maar we hebben het hier over het verschil tussen uitstekend en excellent. Ook Breda, Groningen en Nieuwegein hebben het prima voor elkaar. Zelfs over de communicatie over roosters en studievoortgang valt geen wanklank.

Enschede en Amsterdam gooien over de hele linie bij de studenten iets minder hoge ogen, hoewel de experts de up-to-date eindkwalificaties in Amsterdam roemen. In Utrecht schieten vooral de faciliteiten tekort. Rotterdamse en Leidse studenten worden letterlijk wat minder bij de les gehouden. Er is onvrede over het aantal lesuren en de studie verloopt minder vlot dan gemiddeld. Eindhoven krijgt van de studenten de meeste verbeterpunten mee. Het vaardigheidsonderwijs, het lesgeven en de inhoud van de lessen zelf; het kan en moet er allemaal beter.

Ergotherapie

Heerlen toont zich opnieuw een paramedisch onderwijstalent: bij ergotherapie steekt het zelfs met kop en schouders boven de andere opleidingen uit. Studenten waarderen de feedback van docenten en hoe ze worden uitgedaagd om kritisch na te denken, maar eigenlijk is alles er bovengemiddeld. Dat vonden ook de experts. Nijmegen en de HvA kregen redelijke waardering, maar blinken nergens in uit. De HvA-docenten vormen een lichtpuntje: die weten duidelijk waar ze het over hebben.

In Rotterdam vertellen de studenten niet zo’n vrolijk verhaal. Ze worden weinig wijzer van hun docenten en krijgen niet de vaardigheden aangereikt die ze voor hun vak nodig hebben.

Oefentherapie

Hoewel de studenten psychomotorische, cesar- en mensendiecktherapie lang niet zo vol lof zijn over hun opleiding als fysiostudenten, vallen er weinig harde woorden. In Zwolle voelen studenten zich goed voorbereid op hun toekomstige loopbaan en de HU krijgt een extra compliment voor het zo belangrijke vaardighedenonderwijs. In Amsterdam wordt het contact met de beroepspraktijk gemist en klinken ook klachten over de informatievoorzieningen.

Huidtherapie en podotherapie

De twee jonge opleidingen huidtherapie zagen er op papier uitstekend uit. Van de experts kregen ze niets dan lof. De studenten zien dat anders: zowel in Den Haag als in Utrecht leven er duidelijk klachten over de betrokkenheid en de begeleiding van de docenten. In Den Haag mist daarbij het contact met de beroepspraktijk en in Utrecht willen toekomstig huidtherapeuten graag betere werkplekken om zelfstandig te studeren. Bij podotherapie ontlopen de programma’s van Eindhoven en Enschede elkaar weinig, hoewel aan Fontys meer studenten binnen vijf jaar een diploma weten te behalen.

Verwante studies

Ons advies

Fysiotherapie-opleidingen leiden je bijna overal met goed onderwijs snel naar een diploma. In Nijmegen en Heerlen is dat zelfs uitmuntend onderwijs. Bij ergotherapie is Heerlen de grote aanrader. De specialistische opleidingen zijn alle degelijk, maar hebben hun eigen knelpunten.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org