Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Voeding

An apple a day

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Voeding & diŽtetiek
  • Voedingsmiddelentechnologie
  • Farmakunde en farmaceutisch consulent

Gezond en verantwoord eten is in deze maatschappij een trending topic. Werd mensen die af wilden vallen eerst nog geadviseerd lightproducten te kopen, nu is er juist veel kritiek op precies diezelfde lightproducten. Want zijn al die suiker- en vetvrije producten eigenlijk wel zoveel gezonder? Als diëtist kun je mensen adviseren over hun voedingspatroon. Voedingsmiddeltechnologen ontwikkelen en promoten nieuwe en betere voedingsmiddelen.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerde diëtist of voedingskundige kan je voor jezelf beginnen, of bij een ziekenhuis of specialistische praktijk. Die baan vinden gaat de laatste jaren niet vanzelf Wie wel betaald werk vindt, doet dat vaak parttime. Daardoor ligt ook het gemiddelde inkomen laag. De arbeidsmarktpositie en ook de prognose van voedingstechnologen is beter.

Locaties en toelating

Voeding & diëtetiek kun je studeren in Nijmegen, Den Haag, Groningen en Amsterdam. De Haagse Hogeschool en Hanze in Groningen hebben ook een deeltijdvariant. Je kunt er met alle profielen terecht, maar kennis van scheikunde en biologie komt wel van pas. Vorig jaar hebben al deze vier opleidingen hun studenten zelf geselecteerd. Hou er daarom rekening mee dat de studies ook dit jaar weer een decentrale selectie hanteren. Hierover lees je in januari 2016 alles in de update op onze website.

Voedingsmiddelentechnologie bestaat in vele varianten. Food design & innovation in Den Bosch is bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten terwijl food & business in Nijmegen meer economisch en marketinggericht is. Food commerce & technology van Inholland is eigenlijk een combinatie van die twee opleidingen. In Utrecht kun je terecht voor het aan voeding verwante farmakunde, zie het kader voor meer informatie over deze opleiding.

Voor voedingsmiddelentechnologie moet je een exact profiel of E&M met scheikunde en wiskunde hebben afgerond. Als je niet voldoende voorkennis hebt, kun je je scheikundige of wiskundige achterstand bij de meeste instellingen wegwerken met deficiëntie­cursussen. Vorig jaar hanteerde de HAS voor Food design & innovation een selectieprocedure.

Met een mbo-diploma op niveau 4 mag je ook starten met een van deze opleidingen. Maar let op: je mag binnenkort niet meer met elk mbo-diploma doorstromen naar de sector gezondheidzorg in het hbo, waar deze opleidingen onder vallen. Check dus goed welke toelatingseisen op jou van toepassing zijn.

De opleiding

Om een goede voedingsspecialist te worden heb je kennis nodig van verschillende vakgebieden. Je kunt vakken als voedings- en levensmiddelenleer verwachten, waarin je de samenstelling en eigenschappen van voedingsmiddelen verkent en leert welke processen er bij de verwerking van voedsel in het menselijk lichaam komen kijken. Verder ontwikkel je je op het gebied van communicatie en onderzoek. Om meer te leren over het gedrag van consumenten, verbreed je ook je sociaal-psychologische kennis. Er zijn grofweg drie soorten specialisaties binnen de opleiding voeding en diëtetiek: het paramedische beroep van diëtist met cliënten of in het bedrijfsleven, de promotie van een gezonde levensstijl en de marketing van gezonde producten.

De opleidingen in de categorie voedingsmiddelentechnologie houden zich bezig met de ontwikkeling en innovatie van nieuwe voedingsmiddelen. Deze oplei­dingen combineren technologie met marketing. Tijdens de opleiding leer je onder andere alles over voedselkwaliteit en -veiligheid, producttechnologie en strategische marketing. Je kunt veelal kiezen voor een afstudeerrichting gericht op voeding, of juist op consumentgedrag.

Farmakunde en Farmaceutisch consulent

De opleiding farmakunde van de HU heeft hetzelfde adviserende en analyserende karakter als de opleidingen voeding, maar dan op het gebied van geneesmiddelen. Je leert kwaliteit waarborgen en helpt patiënten met complexe medicijnen. Saxion Next heeft een opleiding tot farmaceutisch consulent, uitsluitend voor mbo-ers met een diploma apothekersassistent. Deze opleiding krijgt van de studenten meer waardering dan die in Utrecht.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Voeding
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Voeding & diŽtetiek
Groningen Hanze dt 1984 S 198 o + + o o o - o o o 62 o
Nijmegen HAN - 1984 S 167 o + o o o o - o o o 60 o
Amsterdam HvA - 1984 S 223 - + o o o o - o - o 56 o
Den Haag Haagse dt 1984 S1 387 - + o o o o - - - o o 54 -
Voedingsmiddelentechnologie
 Den Bosch HAS - 1984 122 o ++ + + o + + + o + 76 ++

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Er zitten grote kwaliteitsverschillen tussen de opleidingen voeding & diëtetiek en voedingsmiddelen-technologie. Studenten aan de diëtistenopleidingen blijven wat op de vlakte, terwijl de voedingsmiddelentechnologen veel positieve punten kunnen noemen.

Voeding & diëtetiek

Voor opleidingen waar de praktijkvoorbereiding zo belangrijk is, wordt deze opvallend negatief beoordeeld door studenten. Er is weinig contact met de beroepspraktijk, waardoor het opdoen van beroepsvaardigheden ook niet soepel verloopt. Wel hebben de meeste studenten aan alle vier de opleidingen hun diploma binnen vijf jaar op zak.

Buiten de kritiek op de loopbaanvoorbereiding noemen de studenten slechts twee verbeterpunten. In Den Haag kan de communicatie volgens de studenten beter. De Amsterdamse studenten vinden dat de onderwijsruimtes en ict-faciliteiten aan een update toe zijn.

Voedingsmiddelentechnologie

Met stip op één in deze categorie is de studie voedingsmiddelentechnologie van HAS in Den Bosch. Niet alleen haalt een hoog aantal studenten zijn diploma binnen vijf jaar, ook het studieprogramma, het vaardighedenonderwijs, de praktijkgerichtheid en de communicatie worden hoog gewaardeerd. Dat is overigens lang niet bij alle HAS-opleidingen het geval. Zo zijn de studenten bij food design & innovation juist niet tevreden over het vaardighedenonderwijs, en krijgen ook de docenten kritiek. Bij international food & agribusiness valt vooral het niveau van het studieprogramma wat tegen volgens de studenten.

Onder de Bossche opleiding voedingsmiddelentechnologie volgt een rijtje studies met overwegend positieve studentenoordelen, waarbij vooral het studieprogramma van HAS in Venlo en de faciliteiten van Fontys in het oog springen. VHL in Velp en InHolland Amsterdam eindigen onder de streep. In Velp ligt dat vooral aan het studieprogramma, dat een te laag niveau zou hebben en niet stimulerend zou zijn. Ook laat de communicatie te wensen over. In Amsterdam schieten de docenten tekort, volgens de studenten.

Verwante studies

Ons advies

Voor voeding & diëtetiek bieden de Hanzehogeschool en HAN degelijke opties. Bedenk dat je zelf initiatief zult moeten nemen om je goed voor te bereiden op je loopbaan. Een goede opleiding voedingsmiddelentechnologie vind je zonder twijfel aan de HAS in Den Bosch, maar er zijn ook enkele meer specialistische opleidingen die boven het hbo-gemiddelde scoren.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org