Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Landbouw

Voeten in de aarde

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Tuin- en Akkerbouw
  • Dier- & Veehouderij
  • Plattelandsvernieuwing
  • Bedrijfskunde & Agribusiness
  • Educatie & kennismanagement groene sector

Werken in de agrarische sector betekent niet automatisch boer worden: de bedrijfstak is veel breder. Heb je groene vingers? Tijdens een opleiding in de tuin- en akkerbouw leer je alles over gewasbescherming en bemesting. Maar ook als je passie bij dieren, duurzame groene steden, bedrijfskunde of onderwijs ligt, zit je in deze sector goed.

Arbeidsmarkt

In deze tijd van crisis is een carrière in de landbouw niet de slechtste die je kan kiezen. Op alle aspecten zitten de afgestudeerden rond het gemiddelde. Niet te hoge werkloosheid, vaak een fulltime baan, netjes op hbo-niveau en voor een redelijk loon. Ook de prognoses zien er voor deze sector goed uit.

Locaties en toelating

Vilentum in Dronten, de VHL in Leeuwarden en de HAS in Den Bosch zijn hofleverancier van agrarische opleidingen. Voor dier-& veehouderij kun je ook bij deze drie instellingen terecht, maar ook Inholland in Delft heeft een dierkundige opleiding. Voor plattelandsvernieuwing kun je kiezen uit drie locaties en voor bedrijfskunde & agribusiness zelfs uit zeven. Lerarenopleidingen vind je aan Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool.

Met tuin- & akkerbouw en dier- & veehouderij mag je behalve met N&T of N&G ook starten met een E&M-profiel met scheikunde, of met biologie als je diermanagement in Leeuwarden wil doen. Aan plattelandsvernieuwing en bedrijfskunde & agribusiness mag je ook beginnen met C&M, maar met een havo-diploma heb je ook wiskunde A of B nodig. Bij de lerarenopleidingen ben je met alle profielen welkom.

De opleidingen

De opleidingen in deze sector lopen sterk uiteen in programma’s, hoewel ze bijna allemaal een bedrijfskundig tintje hebben. Bij tuin- en akkerbouw leer je alles over de verzorging, ontwikkeling en kwaliteit van gewassen. Met vakken als economie en marketing leer je daarnaast een succesvol tuinbouw- of akkerbouwbedrijf te runnen. Met dier- en veehouderij verdiep je je in de gezondheid en het functionele gebruik van dieren. Inholland richt zich op de integratie van agrarische bedrijven in de Randstad, en aan de HAS staat duurzaam ondernemen centraal. Diermanagement in Leeuwarden leidt op tot adviseur of manager bij een bedrijf of instelling dat zich bezighoudt met dieren, in de breedste zin van het woord.

Plattelandsvernieuwing is misschien wel de breedste opleiding en is meer bestuurskundig van aard: je leert je kennis van natuur, landbouw en cultuur in te zetten om te bepalen hoe de ruimte van een land effectief gebruikt kan worden. De hogescholen hanteren verschillende namen: de HAS heeft stad- & streekontwikkeling, de VHL management van de leefomgeving en Vilentum groene stedelijke ontwikkeling. Bij Inholland Delft is plattelandsvernieuwing ondergebracht bij landscape & environment management, zie het artikel milieu & ruimtelijke ontwikkeling in deze gids.

Bedrijfskunde & agribusiness richt zich op management en de zakelijke en logistieke kant van het houden van dieren en het produceren van gewassen. Verschillende hogescholen bieden majors gericht op de voedingsindustrie, maar bij VHL kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een specialisatie in internationale handel. Inholland Delft richt zich vooral op de tuinbouw.

De lerarenopleidingen zijn breed van opzet en dekken uiteenlopende vakken: van bloemschikken tot paardenhouderij en van voeding tot tuin & landschap.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Landbouw
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Tuin- en Akkerbouw
Den Bosch HAS - 1984 79 ++ o o o o + + o o o 68 +
Dronten Vilentum dt 1984 49 o + + o o o o + o + 68 +
Leeuwarden VHL - 1984 14 + o o - - o - - o + 56 o
Dier- & Veehouderij
Den Bosch HAS - 1984 91 + + o o o + o o o o 66 +
Dronten Vilentum dt 1984 225 ++ o o o o o o o o + 66 +

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De meeste ‘groene’ studenten zijn best tevreden, al hoor je hier en daar wel een kritische noot. Veel eerstejaarsuitval is er niet, en binnen vijf jaar een diploma halen is bij de meeste instellingen geen probleem.

Tuinen, akkers en dieren

De tuin- en akkerbouwopleidingen in Den Bosch en Dronten ontvangen geen kritiek van de studenten. In Den Bosch komen de meeste studenten hun eerste jaar door, terwijl ze in Dronten hun diploma weer sneller op zak hebben. In Leeuwarden zijn de studenten overwegend kritisch: de toetsing van de studiestof kan beter, en de opleiding is niet praktijkgericht genoeg.

Bij dier- & veehouderij zien we ook weinig onderlinge verschillen, al eindigen hier wel drie opleidingen onder het hbo-gemiddelde. De opleiding van VHL verhuisde deze zomer van Wageningen naar Velp - wellicht dat dat de tegenvallende resultaten op het vlak van docentkwaliteit en communicatie een opkikker kan geven.In Delft zijn de studenten minder kritisch, maar komen erg weinig studenten hun eerste jaar door. Bij diermanagement in Leeuwarden moeten vooral de studiefaciliteiten het ontgelden: volgens de studenten is de kwaliteit van de zelfstudieplekken en de bibliotheek daar onder de maat. Positieve uitschieters zijn er bij deze opleidingen trouwens nauwelijks, met alleen bovengemiddelde waarderingen voor het vaardighedenonderwijs in Den Bosch en de faciliteiten in Velp.

Plattelandsvernieuwing

De meest tevreden studenten in deze sector volgen een opleiding plattelandsvernieuwing in Leeuwarden. Het programma is stimulerend en wordt gegeven door bevlogen en deskundige docenten. Daarnaast is er veel contact met de beroepspraktijk en heeft de opleiding ook haar organisatorische zaken goed op orde. Maar ook de opleiding in Den Bosch komt aardig mee, met bovengemiddelde scores voor het vaardighedenonderwijs, de voorbereiding op de toekomstige loopbaan en de communicatie.

Agribusiness & educatief

Bij de agrarische bedrijfskundeopleidingen valt een ding meteen op: het aantal diploma’s dat binnen vijf jaar wordt behaald is erg groot. Dat is bij de HAS niet zo verwonderlijk, gezien de vele pluimen die hier worden uitgedeeld. Ook in de middenmoot zijn de succescijfers hoog, maar de studentenoordelen zijn niet altijd even positief. Studenten in Delft, Dronten en Velp (voorheen Wageningen) waarderen bijvoorbeeld hun docenten ondergemiddeld, terwijl de Leeuwardense studenten betere ict-voorzieningen willen.

De groene lerarenopleiding van Stoas Vilentum scoort op het landelijk gemiddelde. Hoewel de studenten nog wat verbeterpunten zien aan het studieprogramma en de toetsen niet zo goed aansluiten, lukt het de instelling toch om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

Verwante studies

Ons advies

In een vakgebied met zoveel specialistische opleidingen is het belangrijk dat je je goed oriënteert. HAS in Den Bosch doet het in alle vakgebieden goed. In de tuin- & akkerbouw en dier- & veehouderij is Vilentum een sterk alternatief. Wil je plattelandsvernieuwing studeren, dan is VHL in Leeuwarden de aanrader.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org