Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Toegepaste wiskunde

Zo blijkt uit de cijfers

Formules, kansberekeningen, modellen: hoe vaak hoor je mensen niet zuchten dat ze ‘helemaal niets’ aan wiskunde hebben? Grote onzin, weet jij. Want al dat gegoochel met cijfers staat aan de basis van heel wat handige uitvindingen, systemen, producten en diensten. Bijvoorbeeld de codes van de Random Reader, de dienstregeling van de NS of marktonderzoek van Zalando.

Locaties en toelating

Er zijn vijf hogescholen waar je toegepaste wiskunde (voorheen bedrijfswiskunde) kunt studeren. Inholland gebruikt de naam mathematical engineering en het programma is daar ook geheel Engelstalig. Met het profiel N&T of N&G, en ook E&M op het vwo, ben je toelaatbaar. Voor havisten met C&M of E&M is wiskunde B vereist, vwo’ers met C&M moeten wiskunde A of B hebben gedaan.

De opleiding

Voor je je kunt storten op de praktijk, is een basis natuurlijk noodzakelijk. Wiskunde, algebra (rekenen met formules), statistiek en analyse staan op het programma. Meteen krijg je ook een inleiding in de meest voorkomende afstudeerrichtingen. Dat noemen de opleidingen ook wel ‘toepassingsgebieden’: daar waar je straks je wiskundige kennis op los gaat laten. Ten eerste is dat de financiële wiskunde (of actuariële wiskunde), die je bijvoorbeeld bij banken en verzekeraars kunt inzetten voor het berekenen van premies of pensioenen. Behalve Inholland hebben alle hogescholen hiervoor een specialisatie of minor.

ICT is een ander te kiezen thema, waar Inholland juist wel sterk op focust. Ook Fontys en NHL bieden echter een specialisatie op het gebied van softwareontwikkeling. Een basis aan programmeren leer je sowieso, daarna kun je denken aan het maken van databases en software. Dan is er de logistiek: met wiskundige modellen kun je roosters maken, systemen om stoplichten op een verkeersplein te regelen, of de aan- en afvoer van schepen in een haven. Tot slot is er de wat algemenere optie van statistische analyse, waarmee je op veel verschillende plekken terecht kunt. Een voorbeeld is marktonderzoek voor een groot bedrijf. Fontys, NHL en HvA hebben specialisaties in statistiek en operations research (logistiek).

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Toegepaste wiskunde
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste wiskunde
Tilburg Fontys - 1984 41 o + + + + + + + o o 74 +
Amsterdam HvA - 1984 80 - + + + o o - - o o o 60 o
Delft Haagse - 1984 66 o - o + o o - + o o 60 o
Leeuwarden NHL - 1984 35 o - - + o o - o - + 56 o
Amsterdam Inholland mathem. Engineering - 1984 23 - - o - - - o o + o 52 -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Met stip op één staat toegepaste wiskunde bij Fontys. De studenten daar geven op vrijwel alle punten bovengemiddelde oordelen, waarbij de tevredenheid over de loopbaanvoorbereiding extra in het oog springt. Vooral het contact met de beroepspraktijk is volgens de studenten een pluspunt. Daar komt nog bij dat veel studenten binnen 5 jaar hun diploma op zak hebben en dat het aantal contacturen positief wordt beoordeeld.

Sowieso zijn de studenten aan de meeste instellingen tevreden over het studieprogramma. Vooral over de aansluiting van de toetsen op de studiestof zijn de studenten te spreken. Bij InHolland is er wel wat kritiek op het programma, dat met name niet samenhangend genoeg zou zijn.

In Delft en Leeuwarden, maar vooral bij de HvA, kan de voorbereiding op de toekomstige loopbaan beter. De studenten zouden bijvoorbeeld meer contact met de beroepspraktijk hebben tijdens hun studie.

Verwante studies

Ons advies

Op zoek naar de beste opleiding toegepaste wiskunde? In veel opzichten is Fontys absoluut de aanrader. De HvA, Haagse Hogeschool en NHL zijn redelijke alternatieven, al is juist op deze opleidingen de voorbereiding op de loopbaan volgens de studenten wat onder de maat. Bij InHolland is er, als je het de studenten vraagt, nog veel werk aan de winkel.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org