Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Chemie & Chemische technologie

Graag een reactie

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Chemie
  • Chemische technologie
  • Applied science
  • Biotechnologie
  • Forensisch onderzoek

Gekleurde, borrelende vloeistoffen in reageerbuisjes, mensen in witte jassen met een veiligheidsbril op hun neus, en hier en daar een ontploffing; veel mensen komen niet verder dan dit soort clichés over scheikunde. Een chemicus weet wel beter, en voelt zich het meest thuis in een laboratorium. Hij analyseert op atoom- of molecuulniveau bestaande producten, experimenteert, en zoekt naar verbeteringen. De chemisch technoloog vertaalt doorbraken op labniveau naar fabrieksniveau, om zo grote productieprocessen te verbeteren.

Arbeidsmarkt

Met een diploma van chemie of chemische technologie op zak, kun je straks werk zoeken in de voedingsindustrie, bij biomedische bedrijven, in de petrochemie en bij milieudiensten en -bedrijven. De laatste tijd lukte het niet alle afgestudeerden om snel zulk werk te vinden. De werkloosheid kwam daardoor boven de tien procent en ook besloot ruim een kwart door te leren voor een masterdiploma. Chemisch technologen hebben minder last van werkloosheid. Verder geldt: wie een baan vindt, doet dat vaak op hbo-niveau en voor een mooi startsalaris. Voor wie nu aan zijn studie begint, zien de vooruitzichten er wel erg goed uit.

Locaties en toelating

Chemie is een aparte opleiding aan twaalf hogescholen in dertien steden. Chemische technologie (CT) wordt ook nog eens in zeven steden aangeboden. In Den Haag heet die laatste overigens process and food technology en het onderwijs is er volledig in het Engels. Stenden had voorheen de opleidingen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek (BML) samengevoegd tot een brede opleiding life science, maar inmiddels zijn het weer aparte opleidingen. Chemie, CT en BML zijn tevens de richtingen binnen de brede bachelor applied science, gegeven aan Fontys (waar ook nog een richting voeding is) en Zuyd.

Bij alle opleidingen in dit artikel geldt dat je toelaatbaar bent als je een havo- of vwo-diploma met een profiel N&T of N&G op zak hebt. Een mbo-diploma kan toegang geven, maar de hogescholen mogen daar sinds kort ook eisen aan stellen. Om de instroom niet te groot te laten worden, stelde een zestal opleidingen chemie vorig jaar een numerus fixus met selectie in. Geen van hen had meer aanmeldingen dan plaatsen. Dat is wel het geval bij forensisch onderzoek (in Amsterdam veel sterker dan in Enschede), daar werd tot nu toe geloot. Check begin 2016 onze site voor updates.

De opleiding

Als je aan de opleiding chemie begint heb je vaak al een flinke portie scheikunde achter de rug. In je eerste jaar ga je daarop verder, met daarbij ook aandacht voor wiskunde, biologie en statistiek. Je duikt meteen het lab in en onderzoekt producten als sportdrank, wintergroenolie en aspirine. In het derde en vierde jaar heb je vaak de mogelijkheid om stage te lopen. De meeste instellingen bieden de afstudeerrichtingen organische chemie en analytische chemie aan. Avans heeft ook de richting forensisch laboratoriumonderzoek.

Bij chemische technologie studeer je in je eerste jaar vaak samen met de studenten chemie. Wel ligt er wat meer nadruk op techniek en materiaalkunde. Anders dan bij chemie lopen de afstudeerrichtingen die de instellingen aanbieden meer uiteen. Voorbeelden zijn Biobased TeCh bij Avans waarbij je je richt op technologieën die gebruik maken van levende organismen, petrochemie & offshore bij NHL waar je alles leert over de wereld van gas en olie, en food bij de Haagse hogeschool.

Applied science combineert chemie, biologie en technologie, en in Eindhoven ook voeding. Vanaf je tweede jaar specialiseer je je in een van die thema’s of een combinatie daarvan. Biotechnologie is meer gericht op onderzoek met behulp van levende organismen. Bij deze opleidingen werk je bijvoorbeeld veel met DNA. Forensisch onderzoek tenslotte zet chemie, biologie en wiskunde in om bewijsmaterialen te onderzoeken.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Chemie & chemische technologie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Chemie
 Den Bosch Avans - 1984 S 76 + + o ++ ++ ++ + ++ + o 84 ++
 Vlissingen HZ - 1984 41 + + + + o + + + + + 78 ++
Breda Avans - 1984 S 101 + + o + + + o + o o 72 +
Emmen Stenden - 1984 11 o o + + o + o o + o 68 +
Groningen Hanze - 1984 76 - o + + + + o + o o 68 +

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Als de chemiestudenten ergens kritiek op hebben, dan beperkt die zich meestal tot de studiefaciliteiten. Daarbuiten kunnen studenten nauwelijks minpunten noemen. Uitzondering daarop is Saxion, waar de studenten juist weinig goeds overhebben voor hun opleiding. Toetsen sluiten niet goed aan op de studiestof, de docenten geven niet goed les en de informatievoorziening mag een stuk beter.

Den Bosch, Vlissingen en Breda – die de top-3 vormen – hebben niet alleen veel tevreden studenten rondlopen, maar ook de prestatiecijfers zijn bovengemiddeld. Een groot aantal eerstejaars stroomt zonder problemen door naar het tweede jaar, en veel studenten hebben binnen vijf jaar hun diploma op zak. De enige andere plek waar de eerstejaars zo veel succes hebben is in Leeuwarden, bij de NHL. Andere instellingen scoren vaak op één van de twee punten, en soms op allebei, ondergemiddeld.

Bij chemische technologie zijn de prestatiecijfers een stuk beter, en in Den Haag zelfs zeer hoog. De combinatie met de tevreden studenten levert een eindscore op die ver boven het hbo-gemiddelde ligt. De tweede plaats is voor de Hanzehogeschool, waar de studenten zelfs nog tevredener zijn dan in Den Haag. Ook bij de opleidingen chemische technologie richt de kritiek van de studenten zich in het algemeen vooral op de faciliteiten, maar laat de voorbereiding op de toekomstige loopbaan soms ook wat te wensen over.

Beide opleidingen applied science zijn niet slecht, alleen geven de Eindhovense studenten hun opleiding op vrijwel alle gebieden een iets hogere score. Vooral op het gebied van communicatie met de student doet Fontys het beter dan Zuyd. Bij biotechnologie zijn de verschillen klein, alleen heb je in Leeuwarden duidelijk de grootste kans om soepel door je studie heen te komen. Wil je forensisch onderzoek studeren, dan is de keuze beperkt, maar wel duidelijk. De Amsterdamse studenten zijn tevreden, terwijl hun collega’s in Enschede vooral op de voorbereiding op de loopbaan zware kritiek hebben.

Verwante studies

Ons advies

De hbo-sector chemie laat al jaren een vrij stabiel beeld zien. Ook dit jaar zijn er geen echt verkeerde keuzes te maken. Alleen chemie in Enschede is niet echt een aanrader, zeker gezien het grote aantal goede alternatieven. Kijk goed naar de zeer uiteenlopende afstudeerrichtingen en kies voor een specialisatie die jou het meest aanspreekt.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org