Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Werktuigbouwkunde

Ingenieus

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Werktuigbouwkunde
  • Engineering

Het begint met het ontwerpen van een simpel mechanisch product, bijvoorbeeld een autokrik. Maar al snel leer je meer over systemen, constructies, aandrijvingen en materialen – kennis die je kunt inzetten voor de ontwikkeling van robots, boorplatforms of auto’s op zonne-energie.  Met andere woorden: werktuigbouwkundigen ontwerpen en produceren apparaten en machines. Of ze bedenken slimme verbeteringen voor dingen die al bestaan.

Arbeidsmarkt

Met je diploma op zak kun ligt er een scala aan technische functies voor je open. Je kunt je toeleggen op research, ontwerp, ontwikkeling of beheer van apparaten. Als werkgevers kun je denken aan bedrijven voor huishoudelijke apparaten, fabrieken of havens, of de energiesector. Werkloosheid komt weinig voor, ook de komende jaren, en bijna iedereen vindt een fulltimebaan op hbo-niveau. En daar hoort ook een behoorlijk hoog salaris bij.

Locaties en toelating

Je kunt op heel wat plekken terecht voor een studie werktuigbouwkunde. Heb je een havodiploma, dan geeft het profiel N&T directe toegang, en N&G met natuurkunde of ntl. Met de profielen E&M en C&M word je niet toegelaten tot deze opleiding. Voor vwo’ers geldt dat ook het profiel E&M voldoende kan zijn, maar dan moet je daar wel natuurkunde bij hebben gekozen.

Engineering is de relatief nieuwe naam voor een paar verschillende opleidingen. HZ in Vlissingen had al een opleiding met die naam, waar energie- & procestechnologie (EPT) nu ook onder gaat vallen. Zuyd en de HvA maken er echt een brede bachelor van, door elektrotechniek, technische bedrijfskunde en werktuigbouw (in Amsterdam engineering, design & innovation (EDI)) samen te voegen. Ook in Almere wordt de naam officieel engineering, maar daar verandert inhoudelijk niets aan het programma van de ‘oude’ opleiding EDI.

De opleidingen

Werktuigbouwkunde bestaat naast wis- en natuurkunde uit theorie over regelen en meten, materialen, stroming- en warmteleer. Je leert machines te bedienen, en krijgt praktische vaardigheden als lassen en frezen. Om te kunnen ontwerpen bekwaam je je ook in tekenprogramma’s, modelvorming en simulatie. Je maakt daarmee apparaten die zijn bedoeld voor consumenten, zoals een koffiezetapparaat, of machines voor het productieproces in fabrieken. Natuurlijk oefen je ook in presenteren en communiceren, en krijg je een basis in bedrijfseconomie en/of management. Veel hogescholen werken met projecten, zodat je dat wat je geleerd hebt meteen in de praktijk kunt brengen. Bijvoorbeeld voor een concrete opdracht van een bedrijf uit de buurt. Of voor het bouwen van een bijzondere fiets, auto of boot, waarmee je met een team van medestudenten mee kunt doen aan een ontwerpwedstrijd.

De stage is bijna overal een semester in het derde jaar. Ook begin je dan meestal aan een afstudeerrichting of minor, waarmee je specialist wordt op een onderwerp. Veelvoorkomende richtingen en minoren liggen op het gebied van productie (ontwikkelen van een product, of van een productieproces), constructie, energie of duurzaamheid. Sommige hogescholen hebben ook specifiekere opties, zoals offshore aan de HR en Avans Den Bosch, kunststof in Zwolle en Emmen, medische apparaten aan de Hanze of spoor aan de HU. Maar je kunt je studie ook verbreden met een minor van een heel ander vakgebied.

De opleidingen engineering hebben wat meer aandacht voor bedrijfskunde, innovatie en/of ontwerpen. In Heerlen en Amsterdam maakt ook elektrotechniek onderdeel uit van de opleiding. Je hoeft nog niet meteen te kiezen, maar krijgt eerst een brede basis, waarna je je verder kunt specialiseren. Naast de energietechniek van EPT (met onder andere een minor nucleaire technologie) biedt Vlissingen de richtingen design en mechatronica.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Werktuigbouwkunde
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Werktuigbouwkunde
 Zwolle Windesheim - 1984 160 + + + + + + + + + o 78 ++
Groningen Hanze dt,afst 1984 148 o o + + + + o + o o 70 +
Den Bosch Avans - 1984 140 - + o + o + o + + o 68 +
Venlo Fontys dt 1984 75 + + + o o o o o o o 66 +
Alkmaar Inholland dt 1984 106 - o o + o o o + o o 62 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Besloten dat je werktuigbouw wilt studeren? Dan zit je qua onderwijs sowieso goed. Bij werktuigbouwkunde heb je meer contacturen dan gemiddeld in het hbo en het contact tussen opleiding en student wordt bijna overal goed beoordeeld. Ook de uitvalcijfers zijn op veel plekken prima: veel studenten overleven het eerste jaar en halen binnen 5 jaar een diploma. Geklaagd over de inhoud (het niveau, de werkvormen, de samenhang) wordt er nergens.

Toch zijn er natuurlijk wel verschillen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de kolom ‘voorbereiding loopbaan’: voor een studie met zoveel praktische toepassingen zijn studenten toch best vaak ontevreden over de praktijkgerichtheid. Dat is een onderdeel waarop koploper Windesheim zich weet te onderscheiden. En nog een sterk punt in Zwolle: de docenten. Die krijgen er vooral complimenten voor begeleiding en feedback. Op sommige andere plekken zijn studenten niet zo overtuigd van de didactische kwaliteiten van hun docenten.

Verbeterpunt is aan een zestal hogescholen bovendien de kwaliteit van de faciliteiten: dat kan de bieb zijn, zoals in Eindhoven, of de digitale leeromgeving, zoals in Rotterdam. Aan de NHL betreft de onvrede de werkplekken voor zelfstudie en de ict-voorzieningen. Voor de meeste andere oordelen geven de studenten een gemiddeld oordeel. De experts zijn positiever gestemd, al moet gezegd dat het alweer vier jaar geleden is dat zij de opleiding kwamen keuren.

Engineering

De bredere insteek van de opleidingen engineering lijkt de meeste studenten te bevallen en gaat in elk geval niet ten koste van een degelijk programma of praktijkgerichtheid, zoals in sommige andere vakgebieden wel eens voorkomt. De meest tevreden studenten vind je in Almere. Vlissingen scoort met goede slaagcijfers en veel aandacht voor vaardigheden. Aan de grote opleiding in Amsterdam klinkt wat gemor over faciliteiten en contact tussen opleiding en student. Ook is de eerstejaarsuitval wat hoger en het aantal studenten dat binnen vijf jaar afstudeert wat lager dan bij de anderen.

Verwante studies

Ons advies

Voor een sterke opleiding werktuigbouwkunde ga je naar Windesheim – kies Zwolle voor klassieke werktuigbouwkunde of Almere als je je ook in de commerciële kant van het vakgebied wilt bekwamen. Goede alternatieven vind je voor werktuigbouw in Groningen, Den Bosch en Venlo, die al jaren de top vijf van deze ranglijst bevolken. Voor engineering is ook Vlissingen een degelijke keuze.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org