Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Voertuigentechniek

Zonder omwegen

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Automotive
  • Luchtvaart
  • Maritieme techniek
  • Management mobiliteitsbranche

Sommige jongens of meisjes hebben het van jongs af aan: een mateloze interesse in auto’s, vliegtuigen of schepen. Ga jij je technische skills gebruiken om van een passie je beroep te maken?

Arbeidsmarkt

De werkloosheid onder voertuigtechnici lijkt het afgelopen jaar wat te zijn toegenomen. Dat betekent dat ongeveer tweederde van hen anderhalf jaar na afstuderen een betaalde baan heeft. Mogelijk studeert een deel door. Als je eenmaal een baan gevonden hebt, kun je er wel van uitgaan dat het werk op hbo-niveau is en het salaris bovengemiddeld.

Locaties & toelating

Voor automotive kun je terecht bij Fontys, de HAN en de Hogeschool Rotterdam. Scheepsbouwkunde/maritieme techniek kun je volgen aan de Rotterdam Mainport University (samenwerking van HR en het Scheepsvaart en Transport College) of aan de NHL. Luchtvaarttechniek vind je in Delft, en het wat bredere aviation in Amsterdam. Het particuliere instituut IVA biedt een managementopleiding voor de mobiliteitsbranche.

Voor bijna alle opleidingen geldt: toelaatbaar ben je met N&T of N&G met natuurkunde of NLT en een E&M-profiel met natuurkunde op het vwo is ook voldoende. Aviation is soepeler: alle profielen behalve C&M geven toegang zonder vakeisen. Aan IVA kun je met elk havo- of vwo-diploma gaan studeren.

De opleiding

Bij al deze techniekstudies kun je rekenen op wiskunde, natuurkunde, constructieleer, materiaalkunde. Plus natuurlijk de meer specifieke vakken: aandacht voor schonere en zuinigere motoren bij autotechniek, hydromechanica bij scheepsbouw en vliegtuigsystemen in de luchtvaartsector.

Autotechniek bestaat aan de HAN uit vier richtingen: management, services, development en testing. De HR laat je kiezen uit een breed minoraanbod, bijvoorbeeld: management en future automotive technology. Ook Fontys is toekomstgericht, met onder meer aandacht voor hybride auto’s en smart mobility.

Binnen de luchtvaart kies je in Delft voor design and development of lightweight structures; Amsterdam is groter en ook breder van opzet, met technische richtingen, logistieke specialisaties of de optie om piloot of luchtverkeersleider te worden. Scheepsbouw in Rotterdam biedt onder meer minoren in jachtbouw, offshore en creatief ontwerp. De NHL heeft ook richtingen als ondernemen, duurzaamheid en windenergie.

Voor een klein beetje techniek, en veel bedrijfskunde, economie, communicatie en verkoop kun je terecht bij IVA.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Voertuigentechniek
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Automotive
Arnhem HAN dt 1984 244 + o + + o + o o o ++ 72 +
Eindhoven Fontys - 1984 125 + nb ++ o o o o o - o 64 o
Rotterdam HR du 1984 81 o - - + o o o - o o o 56 o
Luchtvaart
Amsterdam HvA aviation - 1984 460 - - o o - o - - - + 50 -
Delft Inholland luchtvaartechn. - 1984 174 - - o o - o o o - - o 50 -

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Of je nu voor auto-, luchtvaart- of maritieme techniek gaat: je kunt rekenen op voldoende lesuren. Het is een van de punten waar studenten binnen dit domein behoorlijk tevreden over zijn, samen met inhoud van het programma en het vaardighedenonderwijs dat daarbij hoort.

Tussen de automotive-opleidingen zijn er duidelijke verschillen. Experts en studenten zijn het meest onder de indruk van Arnhem, waar de slaagcijfers bovendien in orde zijn. Ook studenten in Eindhoven hebben overigens weinig te klagen, al noemen ze zaken als bibliotheek en ict-voorzieningen als verbeterpunt. Iets minder scoort de Hogeschool Rotterdam. Daar is minder waardering voor praktijkgerichtheid, maar vooral een fors aantal studenten dat niet binnen vijf jaar een diploma haalt.

Slaagcijfers zijn ook bij de luchtvaartstudies geen sterk punt. Studenten van beide opleidingen zijn bovendien niet erg enthousiast over de didactische kwaliteiten van hun docenten. In Rotterdam leidt de onvrede bij scheepsbouw al jaren tot een zwak eindoordeel. Studenten verwachten er veel meer van hun docenten, vinden dat het vaardighedenonderwijs beter moet en klagen over verschillende voorzieningen. De intensieve managementopleiding van IVA is zeker een aanrader, vinden studenten en experts.

Verwante studies
- hbo logistiek
- hbo werktuigbouwkunde
- hbo elektrotechniek
- wo constructiestudies

Ons advies

Dit jaar komt de HAN als beste uit de bus van automotive-studies. Beide opleidingen luchtvaart hebben wat minpuntjes. Bij maritieme techniek vind je, ondanks de vele contacturen in Rotterdam, in Leeuwarden meer tevredenheid.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org