Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Civiele techniek

Gronddoelen

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Civiele techniek
  • Built environment

Het voorkomen van overstromingen na een orkaan in de VS, of het meehelpen aan de waterzuivering in Afrikaanse landen: het zijn zomaar twee voorbeelden die aantonen hoe gewild Nederlandse civiel ingenieurs in de wereld zijn. Met civiele techniek leer je waterwerken, dijken en sluizen maken, maar je kunt ook kiezen voor wegen, viaducten en rotondes, of bruggen en andere draagconstructies.

Arbeidsmarkt

Als afgestudeerd civiel ingenieur kun je aan de slag met het tekenen, voorbereiden, plannen, berekenen, uitvoeren of managen van een civieltechnisch project. Zeker driekwart van de afgestudeerden had na anderhalf jaar een baan gevonden, mogelijk studeert nog een deel door. De overgrote meerderheid komt terecht in de richting waarvoor ze gestudeerd heeft: in een fulltimebaan, met een goed salaris.

Locaties en toelating

Voor een zelfstandige opleiding civiele techniek kun je bij tien reguliere hogescholen terecht. Voor mensen die al werken heeft het particuliere NCOI opties om in de avonduren, een dag per week of op afstand een diploma te halen.

Een havodiploma N&T geeft direct toegang, heb je N&G gedaan dan is aanvullend natuurkunde of NLT nodig. Hetzelfde geldt voor vwo’ers. Een vwo-diploma E&M plus natuurkunde voldoet overigens ook. Bij de HU, HvA, Hanze en Zuyd zit civiele techniek in het curriculum van de brede bachelor built environment.

De opleiding

Wiskunde, natuurkunde, technisch tekenen, constructieleer en allerhande kennis over verschillende materialen: dat is maar een greep van wat je op je rooster kunt verwachten bij civiele techniek. Ook zul je vakken krijgen in bouwmanagement, projectmanagement, veiligheid en milieu.

Je maakt bovendien kennis met de belangrijkste deelgebieden binnen de civiele techniek: water, wegen en constructies. Dit zijn ook de meest voorkomende richtingen voor een uitstroomprofiel, specialisatie of minor. Met waterbouw of –management, richt je je op dijken, sluizen, havens en waterwegen. Wil je verder met infrastructuur, verkeerstechniek en mobiliteit, dan wordt het bouwen van wegen en sporen jouw specialiteit. En de derde richting die veel hogescholen bieden focust op constructies of constructief ontwerp: denk aan draagconstructies van bruggen en viaducten.
De HAN, HR, Avans en NHL bieden daarnaast nog de mogelijkheid je te richten op de bedrijfskundige kant van het vakgebied.

Dat is vaak ook een optie bij built environment (BU), waarin civiele techniek met bouwkunde en bouwtechnische bedrijfskunde gecombineerd wordt – met uitzondering van de Hanze, die het op civiele techniek plus bouwkunde houdt. Utrecht breidt het juist nog verder uit met ook ruimtelijke ontwikkeling, milieukunde en geodesie. Gebouw, infrastructuur en gebied komen bij BU aan de orde, en er is aandacht voor het proces: van ontwerp tot uitvoering. Na de eerste fase kun je kiezen voor de richting civiele techniek. Ook de NHTV heeft overigens built environment, maar daar is de opleiding echt gericht op het inrichten van de ruimte, en dus niet op de bouw en constructie van viaducten of bruggen zelf.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Civiele techniek
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Civiele techniek
 Arnhem HAN dt 1984 105 + + + ++ ++ + + ++ + o 84 ++
 Zwolle Windesheim - 1984 52 ++ + + + + o + + o o 76 ++
Den Bosch Avans - 1984 68 + + o o o o o o o + 66 +
Alkmaar Inholland - 1984 25 o + o o o o o o o o 62 o
Tilburg Avans du 1984 53 + + o o o - o o - + 62 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Miskleunen zul je niet snel, als je kiest voor civiele techniek. Bijna alle opleidingen scoren op of net boven het hbo-gemiddelde. Een van de redenen daarvoor zijn de slaagcijfers. Er is weinig eerstejaarsuitval, alleen aan Saxion en de Haagse is dat een verbeterpunt. En een duidelijke meerderheid haalt binnen vijf jaar een diploma – alleen in Vlissingen en Den Haag lukt dat nog niet.

Toppers in dit vakgebied zijn Arnhem en Zwolle, net als vorig jaar. Naast een uitstekend programma vind je er veel aandacht voor je latere loopbaan, bijvoorbeeld door het opdoen van beroepsvaardigheden, vinden de studenten. Ook Avans hebben de studenten niets te klagen, maar het zijn vooral de experts die hier complimenten uitdelen, bijvoorbeeld voor het niveau van de afgestudeerden. Dit geldt overigens ook voor de vestiging in Tilburg, waar studenten wat kritischer zijn.

De Haagse sluit de rijen, met een eindscore die het gemiddelde net niet haalt. Dat heeft niets te maken met inhoudelijke aspecten als programma, vaardigheden of beroepsvoorbereiding. De onvrede slaat meer op begeleiding en feedback (deelaspecten van de kolom ‘docenten’) en betrokkenheid van docenten (deelaspect van communicatie).

Over het algemeen wordt bouwkunde minder goed beoordeeld dan civiele techniek, en dat heeft effect op de oordelen over de gecombineerde opleidingen built environment: die vallen gemiddeld ook wat lager uit. Heerlen is de uitzondering, met intensief onderwijs, tevredenheid onder studenten en zeer nette slaagcijfers.

Verwante studies

Ons advies

HAN en Windesheim zijn net als vorig jaar de beste keuzes voor een opleiding civiele techniek. Zij onderscheiden zich vooral met hun programma en aandacht voor beroepsvoorbereiding. Zoek je een bredere basis, dan is met name de opleiding in Heerlen het overwegen waard.

Keuzegids Hbo 2016 | www.keuzegids.org