Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bestuurskunde
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Deventer Saxion - 1984 32 o - + o o - o + o + 62 o
Den Bosch Avans dt 1984 85 o o o o o o o o - + 60 o
Amsterdam HvA - 1984 140 o nb o o o o - o - - o 52 -
Den Haag Haagse public management dt,du 1984 87 - - - - o o - - - o o 46 -
Leeuwarden NHL dt 1984 40 o - - - - - o o - - - o 44 - -
NCOI (part.) dt,afst 5191 nb

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++