Keuzegids Hbo 2017 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Toegepaste psychologie

Geestverruimend

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Toegepaste Psychologie
  • psychologie in deeltijd

Is een sollicitant geschikt voor een bepaalde baan? Of wat voor therapie is het beste voor welke cliënt? Als toegepast psycholoog zoek je dit soort vraagstukken uit. Je werkt meestal onder de verantwoordelijkheid van universitair opgeleide psychologen of andere autoriteiten. Zoals een instelling zelf nadrukkelijk vermeldt: je wordt dus niet opgeleid tot klinisch psycholoog.

Arbeidsmarkt

Deze opleiding leidt niet op voor één specifiek beroep. Je kunt er veel kanten mee op, van loopbaanadvies of onderzoek tot voorlichting of hulpverlening. Alleen kom je op al die terreinen ook specialistisch opgeleide types tegen, met vaak meer bevoegdheden. Misschien verklaart dat de zwakke positie van de afgestudeerden. Het is moeilijk om betaald werk te vinden. Veel afgestudeerden besluiten dan ook door te studeren. Volgens voorspellingen zal dit komende jaren iets beter worden.

Locaties en toelating

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hogescholen verspreid over Nederland: alleen Zeeuwen en Zuid-Limburgers moeten wat verder reizen. Daarnaast zijn er veel particuliere opleidingen. Zij bieden door de overheid geaccrediteerde programma’s aan, maar krijgen meestal geen geld van het ministerie en bepalen zelf hun prijzen. Soms zijn de opleidingen daardoor duurder, zoals bij Leiden Webster, Da Vinci Drechtsteden en NCOI. Een voordeel van deze opleidingen is dat ze door hun flexibele lestijden en lesmethoden goed zijn te combineren met een baan. In Leiden (Webster) is de opleiding in het Engels. Andere particulieren zijn NTI en LOI. Zij bieden overwegend afstandsonderwijs en zijn daarom goedkoper dan andere particulieren.

Om toegelaten te worden moet je een mbo-diploma op niveau 4 hebben, of minimaal een havodiploma met wiskunde. De belangstelling voor de studie is erg groot en om de toestroom wat in te dammen hebben ze in Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Leiden (HL en Webster) een beperkt aantal plekken beschikbaar voor instromers.

Zie hier de selectie-eisen

De opleiding

Toegepaste psychologie gaat over menselijk gedrag. Je leert op praktische wijze hoe je dat gedrag kunt meten, hoe je het kunt beïnvloeden en hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen. Belangrijke vaardigheden die je leert zijn coachen en trainingen geven. Je volgt vakken als sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast krijg je een aantal ondersteunende vakken, zoals statistiek en onderzoeksmethoden. Stages zijn een belangrijk deel van deze toepassingsgerichte opleidingen.

Verderop in de studie kies je een specialisatie. De meest voorkomende richtingen zijn geestelijke gezond­heidszorg, arbeid & organisatie en jeugd & onderwijs. Nijmegen heeft een programma waar je je vooral richt op arbeid en gezondheid. In Amsterdam kun je je richten op veiligheid, omdat alle specialisaties daar bekeken worden vanuit grootstedelijke problematiek. Amsterdam en Eindhoven bieden een specialisatie aan in consumentengedrag. De commerciële Webster heeft in de opleiding een biologische en een psychologische hoofdrichting.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Toegepaste psychologie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste Psychologie
Groningen Hanze - 2.006 NF 162 + o o + + + o o o o 68 +
Leiden HL - 2.006 NF 189 ++ o - + + + o o o o 68 +
Deventer Saxion dt 2.006 - 256 o o - + o + - o o o 60 o
Nijmegen HAN - 2.006 NF 127 + o - - o o o - o o 56 o
Amsterdam HvA dt 2.006 NF 311 o o - o + o o - - o 56 o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Er zijn geen grote uitschieters naar boven of naar beneden onder de opleidingen toegepaste psychologie. De deskundigen oordelen dat alle opleidingen voldoende zijn, maar zien nergens aanleiding tot speciale complimenten. De studenten zijn niet tevreden over het lage aantal contacturen. Alleen in Eindhoven en Groningen is hierover meer tevredenheid. Daar staat tegenover dat de doorstroom naar het tweede jaar over het algemeen hoog is en in Leiden (HL) zelfs zeer hoog.

Ook zijn studenten bij de meeste opleidingen tevreden over de inhoud van de opleidingen. Met name de samenhang van het programma krijgt lof. Groningen en Leiden voeren de lijst aan met goede oordelen over inhoud, vaardigheden en docenten. Zij prijzen het niveau van de stof en vinden dat de toetsing hier goed bij aansluit. Er wordt in de toetsen bovendien een goede balans gevonden tussen het testen van kennis en vaardigheden. Studenten aan beide opleidingen noemen docenten betrokken.

Onderdelen die meer kritiek krijgen, zijn faciliteiten en communicatie. Studenten in Eindhoven vinden de werkplekken voor zelfstudie niet toereikend en storen zich daarnaast sterk aan gebrekkige ICT-mogelijkheden. En zeker ook in Dordrecht, waar studenten op veel meer onderdelen niet tevreden zijn.

Van de deeltijdopleidingen is met name Tilburg een redelijke optie. Er zijn nauwelijks klachten en voor algemene vaardigheden, zoals analytisch en kritisch denken, is veel aandacht.

Verwante studies

Ons advies

Wanneer je aan je studie begint, is de kans groot dat je door zult stromen naar het tweede jaar. Wel kies je in de meeste gevallen voor veel zelfstudie, dus dit moet je liggen. Doordat je niet voor een specifiek beroep wordt opgeleid, is het bovendien verstandig om al vroeg focus aan te brengen door bijvoorbeeld het volgen van specifieke vakken of stages.

Keuzegids Hbo 2017 | www.keuzegids.org