Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Toegepaste psychologie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Communicatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste Psychologie
Groningen Hanze - 2.006 NF 162 + o o + + + o o o o 68 +
Leiden HL - 2.006 NF 189 ++ o - + + + o o o o 68 +
Deventer Saxion dt 2.006 - 256 o o - + o + - o o o 60 o
Nijmegen HAN - 2.006 NF 127 + o - - o o o - o o 56 o
Amsterdam HvA dt 2.006 NF 311 o o - o + o o - - o 56 o
Eindhoven Fontys dt 2.006 - 254 o o o o o o - o - - o 54 -
Dordrecht Da Vinci Drechtst. dt 3129 - 87 - - nb - - - o o - - - - - - - 36 - -
Leiden Webster (part.) behav. & soc. science dt 16.040 S o
psychologie in deeltijd
Tilburg Fontys dt 2.006 - 38 o o o o o + o o - o 60 o
NTI (part.) dt,afst 2.675 - 243 nb nb o o - o - - o o 54 -
NCOI (part.) dt,afst 5.371 - o
NTI Hogeschool (part.) counseling dt 2.995 - o
Zaltbommel ISBW afgebouwd 3.794 - -
Utrecht Capabel (part.) dt,du 5.438 - o
LOI (part.) dt,afst 2.571 - o
NCOI (part.) organisatiepsych. dt,du 5.371 - o

Bij kleine studentenaantallen of steekproeven zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++