Keuzegids Hbo 2018 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Toegepaste psychologie

Geestverruimend

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Toegepaste Psychologie
  • Toegepaste psychologie in deeltijd

Is een sollicitant geschikt voor een bepaalde baan? Welke therapie is het beste voor welke client? Als toegepast psycholoog zoek je dit soort vraagstukken uit. Vaak kom je terecht in een functie waarbij je universitair opgeleide psychologen of andere autoriteiten ondersteunt. Zoals een ­instelling zelf nadrukkelijk vermeldt: je wordt dus niet opgeleid tot klinisch psycholoog.

Arbeidsmarkt

Deze opleiding leidt niet op voor één specifiek beroep. Je kunt er veel kanten mee op, van loopbaanadvies of onderzoek tot voorlichting of hulpverlening. Alleen kom je op al die terreinen ook specialistisch opgeleide types tegen, met vaak meer bevoegdheden. Misschien verklaart dat de zwakke positie van de afgestudeerden. Het is moeilijk om betaald werk te vinden, maar de toekomst ziet er voorzichtig positief uit. Veel afgestudeerden besluiten nu nog om door te studeren.

Locaties en toelating

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hoge­scholen verspreid over Nederland: alleen Zeeuwen en Zuid-Limburgers moeten wat verder reizen. Daarnaast zijn er veel particuliere opleidingen. Zij bieden door de overheid geaccrediteerde programma’s aan, maar krijgen meestal geen geld van het ministerie en bepalen zelf hun prijzen. Soms zijn de opleidingen daardoor duurder, zoals bij Leiden Webster, Da Vinci Drechtsteden en NCOI. Een voordeel van deze opleidingen is dat ze door hun flexibele lestijden en lesmethoden goed zijn te combineren met een baan. In Leiden (Webster) is de opleiding in het Engels. Andere particulieren zijn NTI en LOI. Zij bieden overwegend afstandsonderwijs en zijn daarom goedkoper dan andere particulieren.

Om toegelaten te worden moet je een mbo-diploma op niveau 4 hebben, of minimaal een havodiploma met wiskunde. De belangstelling voor de studie is erg groot. Om de toestroom wat in te dammen hebben ze bij de HAN en de HvA, HS Leiden en de Hanze een numerus fixus ingesteld. De HAN is het strengst: terwijl je bij de HvA alleen een toets moet maken, wil de HAN ook je cijferlijst, een motivatiebrief, capaciteitentest en psychologische test.

Zie hier de selectie-eisen

De opleiding

Toegepaste psychologie gaat over menselijk gedrag. Je leert op praktische wijze hoe je dat gedrag kunt meten, hoe je het kunt beïnvloeden en hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen. Je leert coachen en trainingen geven en je volgt vakken als sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast krijg je een aantal ondersteunende vakken, zoals statistiek en onderzoeksmethoden. Stages zijn een belangrijk deel van deze toepassingsgerichte opleidingen.

Verderop in de studie kies je een specialisatie. De meest voorkomende richtingen zijn geestelijke gezondheidszorg, arbeid & organisatie en onderwijs & ontwikkeling. Bij Saxion kun je je toeleggen op de relatie tussen mens en techniek. Je specialiseren in consumentengedrag kan in Amsterdam en Eindhoven. De commerciële Webster University heeft in de opleiding een biologische en een psychologische hoofdrichting.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Toegepaste psychologie
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Inhoud
Toetsing
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Begeleiding
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste Psychologie
Groningen Hanze - 2.060 144 o o + + o ++ o o o o 68 +
Leiden HL - 2.060 194 o o + + o + o o o o 66 +
Amsterdam HvA dt 2.060 266 o o o o + o o o - o 60 o
Dordrecht Da Vinci Drechtsteden dt 2.950 92 nb nb o o + o + o - - - o 58 o
Deventer Saxion dt 2.060 207 - o o - o + - o o o 56 o

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de verantwoording, of de methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De ranglijst van de opleidingen toegepaste psychologie kent geen hoge pieken of diepe dalen. De docenten zijn overal oké, net als het vaardighedenonderwijs, en op andere aspecten is er af en toe een verbeterpuntje te zien. Alleen de faciliteiten zijn voor sommige opleidingen echt een struikelblok.

Groningen en Leiden steken inhoudelijk wel iets boven de rest uit. De stof is op niveau, de manier van toetsen is nuttig en het programma zit goed in elkaar. Het vaardighedenonderwijs in Groningen krijgt een extra plusje: de studenten zijn blij dat ze zo goed leren kritisch denken en lezen.

De HvA, Da Vinci en Saxion doen het redelijk. Bij Saxion vinden de studenten dat de opdrachten en tentamens niet genoeg toetsen op kennis en inzicht en niet goed aansluiten bij de stof. Bij de HvA en vooral Da Vinci zijn er problemen met de faciliteiten. Dit is ook een probleem bij Fontys. Met name de ICT-voorzieningen zijn beneden peil volgens de studenten.

Psychologie in deeltijd

Alleen van NTI is er een studentenoordeel beschikbaar. Over counseling zijn de studenten redelijk positief, alleen vinden ze dat de opleiding hen niet goed voorbereidt op het werk als counseler. Psychologie krijgt een stuk minder waardering. De docenten geven niet goed les en de voorzieningen zijn toe aan een opknapbeurt.

Verwante studies

Ons advies

De opleidingen in Groningen en Leiden kennen weinig mankementen, maar met de onderwijs­kwaliteit zit het in Amsterdam en Deventer ook wel snor. Wat je uiteindelijk ook kiest, voor alle ­opleidingen geldt: breng al vroeg in je studie focus aan door een specifiek vakkenpakket samen te stellen. Met een duidelijke specialisatie vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Keuzegids Hbo 2018 | www.keuzegids.org