Keuzegids Hbo 2019 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Muziek

Fijnbesnaard

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Muziek
  • Docent muziek

Als je niets liever doet dan muziek maken, kun je op het conservatorium een heerlijke tijd hebben. Toch zal het ook niet altijd makkelijk zijn. De audities zijn pittig, maar ook daarna worden je muzikale prestaties steeds streng beoordeeld. De concurrentie met andere musici is groot. Het conservatorium is voor muzikale, fijn besnaarde types die óók tegen een stootje kunnen.

De opleidingen

Musiceren is een belangrijk onderdeel van het programma. Dit doe je zowel solo als in ensembles. Je krijgt technische vakken om bijvoorbeeld je muzikale gehoor te verbeteren en samenspeelvaardigheden. Daarnaast leg je ook een theoretische basis in onder andere muziekgeschiedenis.

Op de websites lijken de hogescholen veel verschillende opleidingen aan te bieden. Zo zegt Groningen bijvoorbeeld de bachelors dirigent, klassiek, jazz en compositie te hebben. In werkelijkheid gaat dit om verschillende richtingen binnen een bachelor. Hoewel je voor één bepaalde richting wordt toegelaten, krijg je in alle gevallen dezelfde titel. In onze tabel worden alle richtingen van een hogeschool samengevoegd tot één oordeel.

De meest aangeboden richtingen zijn klassiek, jazz en pop. In Enschede kun je daarnaast kiezen voor de specialisatie die opleidt tot muziekproducent. Utrecht heeft een richting die zich bezighoudt met elektronische muziek voor media en games. Andere specialisaties zijn kerkmuziek, muziektheater en een specialisatie tot beiaardier (bespeler van het carillon). De meest brede opleiding is popular culture in Groningen. Op deze interdisciplinaire opleiding krijg je niet alleen met muziek te maken, maar ook met vormgeving, audiovisuele media en performance art.

Bij de opleidingen tot muziekdocent krijg je een brede opleiding waarbij je kennis opdoet van allerlei verschillende soorten muziekstijlen. Je leert je ontwikkelen tot veelzijdig musicus. Daarnaast leer je deze kennis overbrengen op verschillende doelgroepen. De opleiding in Leiden is gericht op antroposofie en Vrijeschoolonderwijs. Maastricht heeft een aparte richting orthopedagogisch muziekonderwijs. Hier word je opgeleid om muziekles te geven in het speciaal onderwijs of de gezondheidszorg.

Aanbod & toelating

Er zijn in Nederland veel conservatoria. In de Randstad vind je de grootste: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast zijn er een aantal regionale conservatoria van Inholland, Hanze, Fontys en Artez. Bij de toelating is het vakkenpakket niet zo belangrijk; er wordt bij de audities vooral gekeken naar je muzikale talenten en vaardigheden. Meestal moet je voorspelen- of zingen of werk presenteren, en je kennis van muziektheorie wordt getoetst.

De conservatoria raden aan om van tevoren te beginnen met oefenen voor de audities. Sommigen bieden oefenmateriaal aan op de website. Al tijdens de middelbare school kun je worden geselecteerd voor een vooropleiding. Sommige vooropleidingen werken samen met middelbare scholen of muziekscholen.

Arbeidsmarkt

Voor veel uitvoerend muzikanten is het sappelen om rond te komen. Volgens de voorspellingen zal er in de toekomst veel werk zijn in de kunstbranche. Maar zeker is dat niet; over een paar jaar kan het er weer heel anders uitzien. Voor muziekdocenten is er meer baangarantie, maar ze kunnen meestal niet fulltime aan de slag, en verdienen daardoor ook een bescheiden salaris.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Muziek
Feiten Prestaties Oordelen
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld €
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Contacturen
Inhoud
Toetsing, beoordeling
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Muziek
 Amsterdam AHK - 2083 169 ++ ++ o + + + o + o ++ 80
 Groningen Hanze - 2083 46 + ++ - + + ++ o + o ++ 78
 Haarlem Inholland - 2083 29 + o o + + + + + ++ o 76
Maastricht Zuyd - 2083 95 o ++ - + + ++ o o - ++ 72
Arnhem ArtEZ - 2083 50 - ++ o + o + o + ++ o 72

Eerstejaars van bekostigde opleidingen betalen € 1.039 euro collegegeld.
Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep. Het aantal sterren geeft het eindoordeel over de opleiding weer: 0 = zwak, 1 = matig, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 = uitstekend. Opleidingen met meer dan 75 punten zijn een topopleiding en kun je herkennen aan een medaille.

Muziek

De studenten zijn bijna allemaal enthousiast en er klinkt vrijwel nergens een valse noot. Het studiesucces is overal hoog: de studenten komen succesvol het eerste jaar door en hebben meestal binnen de tijd hun diploma op zak. De docenten worden hoog gewaardeerd. Zij zijn deskundig en bieden goed begeleiding. Ook de experts van de NVAO zijn positief over het eindniveau.

Bij de AHK zijn de studenten het meest tevreden. Ook Hanze en Inholland mogen zich topper noemen. De studenten zijn hier blij met de manier waarop getoetst wordt. Wel zijn er op verschillende plekken wat klachten over het vaardighedenonderwijs. De studenten willen meer diepgang in het theoretische gedeelte van de opleiding. Daarnaast wordt er wat gemopperd over de werkplekken voor zelfstudie en andere faciliteiten. In Enschede zijn er meer aspecten die tot ontevredenheid leiden.

Docentenopleiding muziek

De docentenopleidingen worden nóg positiever beoordeeld dan de gewone muziekbachelors. Meer dan de helft van de opleidingen scoort dan ook top. Bij alle opleidingen zijn de studenten zeer te spreken over de beroepsvoorbereiding. Ze lopen veel stage en dat werpt zijn vruchten af. Er is veel aandacht voor het opdoen van praktijkvaardigheden en de studenten komen regelmatig in aanraking met mensen uit de beroepspraktijk.

De studenten van Zuyd zijn lyrisch over werkelijk alle aspecten van hun opleiding

De studenten van Zuyd zijn lyrisch over werkelijk alle aspecten van hun opleiding, wat zorgt voor een uitzonderlijke hoge score. Ook in Enschede en Amsterdam vind je enthousiaste studenten. De docenten krijgen een staande ovatie. Ze zijn zowel deskundig als didactisch vaardig. Het enige punt van verbetering dat bij veel scholen terugkomt, is het vaardighedenonderwijs. Bij Codarts missen studenten daarnaast samenhang tussen de lessen.

Ons advies

Het is lastig om te worden toegelaten tot een van de conservatoria. Maar als je eenmaal binnen bent, kun je vrijwel overal zeker zijn van hoge kwaliteit. Voor de algemene muziekopleiding zullen je voorgangers Amsterdam, Groningen en Haarlem van harte aanraden. Voor de docentenopleiding zit je in Maastricht gebakken en zijn Enschede en Amsterdam ook fantastische alternatieven.

Keuzegids Hbo 2019 | www.keuzegids.org