Keuzegids Hbo 2019 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo Toegepaste psychologie

Goed in je vel

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Toegepaste Psychologie
  • Toegepaste psychologie in deeltijd

Een pas afgestudeerde weet niet welke kant ze op wil met haar carrière, een bedrijf wil de sfeer op de werkvloer verbeteren en een puber lukt het maar niet om op tijd te komen. Als toegepast psycholoog houd je je bezig met dit soort casussen. Je kunt aan de slag als coach of in een functie waar je universitair opgeleide psychologen ondersteunt. Want let op: met hbo toegepaste psychologie word je geen zelfstandig psycholoog.

De opleidingen

Toegepaste psychologie gaat over menselijk gedrag. Je leert op praktische wijze hoe je dat gedrag kunt meten, hoe je het kunt beïnvloeden en hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen. Je leert coachen en trainingen geven en je volgt vakken als sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. Daarnaast krijg je een aantal ondersteunende vakken, zoals statistiek en onderzoeksmethoden. Stages zijn een belangrijk deel van deze toepassingsgerichte opleidingen.

Verderop in de studie kies je een specialisatie. De meest voorkomende richtingen zijn geestelijke gezondheidszorg, arbeid en organisatie en onderwijs en ontwikkeling. Bij Saxion kun je je toeleggen op de relatie tussen mens en techniek. Amsterdam richt zich op grootstedelijke problematiek. In Leiden kun je kiezen voor een specialisatie sociaal ondernemen. De commerciële Webster University heeft in de opleiding een biologische en een psychologische hoofdrichting.

Je leert hoe je gedrag kunt meten en beïnvloeden

Aanbod & toelating

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hogescholen verspreid over Nederland: alleen Zeeuwen en Zuid-Limburgers moeten wat verder reizen. Daarnaast zijn er veel particuliere opleidingen. Het collegegeld van die opleidingen ligt in de meeste gevallen een stuk hoger.

In Leiden (Webster) is de opleiding in het Engels. Andere particulieren zijn NTI en LOI. Zij bieden overwegend afstandsonderwijs en zijn daarom goedkoper dan andere particulieren.

Om toegelaten te worden moet je een mbo-diploma op niveau 4 hebben, of minimaal een havodiploma met wiskunde. De belangstelling voor de studie is erg groot. Om de toestroom wat in te dammen hebben de HAN en de HvA een numerus fixus. Vorig jaar hadden ook de HL en de Hanze een fixus. Bij het ter perse gaan van deze gids is het nog niet bekend of dat weer zo is.

Arbeidsmarkt

Deze opleiding leidt niet op voor een specifiek beroep. Je kunt er veel kanten mee op, van loopbaanadvies of onderzoek tot voorlichting of hulpverlening. Alleen kom je op al die terreinen ook specialistisch opgeleide types tegen, met vaak meer bevoegdheden. Het kan daardoor even duren voor je werkt op niveau vindt. Veel studenten zijn niet blij met hun startpositie. Een kwart besluit dan ook door te studeren aan de universiteit.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Toegepaste psychologie
Feiten Prestaties Oordelen
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld €
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Contacturen
Inhoud
Toetsing, beoordeling
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste Psychologie
Dordrecht da Vinci Drechtsted.. dt 2805 90 + +++ o + o + + + - o 74
Groningen Hanze - 2083 157 + o + + + + + o o o 72
Leiden HL du 2083 188 + - - + + + + o o o 66
Nijmegen HAN - 2083 97 o o - o o o o o + o 60
Amsterdam HvA dt 2083 283 + o - o o + o o - o 60

Eerstejaars van bekostigde opleidingen betalen € 1.039 euro collegegeld.
Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep. Het aantal sterren geeft het eindoordeel over de opleiding weer: 0 = zwak, 1 = matig, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 = uitstekend. Opleidingen met meer dan 75 punten zijn een topopleiding en kun je herkennen aan een medaille.

De meeste bachelors toegepaste psychologie zijn in orde. Wel willen de studenten bijna overal meer contacturen. Alleen bij Drechtsteden en de Hanze zijn ze daar tevreden over. Het eerste jaar ‘overleven’ lukt overal goed. In Leiden en Deventer vinden studenten het wel lastig om zonder vertraging hun diploma te halen.

De studenten bij Da Vinci, Hanze en Hogeschool Leiden zijn tevreden. Ze vinden het programma interessant en waarderen de samenhang tussen de verschillende vakken. Ook de docenten krijgen een complimentje voor hun deskundigheid. De studenten oefenen veel met vaardigheden als het aannemen van een kritische houding en probleem­oplossend vermogen. Bij de Hanze en de HL is de toetsing goed geregeld. Kennis, inzicht en vaardigheden worden allemaal adequaat getest. Da Vinci komt op nummer één omdat heel veel studenten keurig op tijd afstuderen.

Bij Saxion en Fontys klagen de studenten dat ze niet genoeg worden voorbereid op de loopbaan na de studie. Ze willen meer contact met coaches en andere professionals in het veld. Bij Fontys is daarnaast kritiek op de faciliteiten. De ICT-voorzieningen en digitale leeromgeving moeten echt beter, vinden ze.

Psychologie in deeltijd

Alleen Fontys en toegepaste psychologie van NTI zijn beoordeeld. De studenten zijn niet erg enthousiast. In Tilburg geven de studenten een plusje voor de bibliotheek en andere faciliteiten. Bij beide opleidingen kan de voorbereiding op de loopbaan beter. Ook zijn ze niet zo tevreden over de toetsing. Die sluit niet helemaal aan op de lesstof.

Ons advies

De Hanze, HL en het particuliere Da Vinci Drechtsteden bieden goede bachelors toegepaste psychologie. De meeste studenten vinden de opleidingen niet erg intensief. Ze willen meer contacturen, maar halen meestal toch zonder vertraging de eindstreep. Als de studie je makkelijk afgaat, kun je kiezen voor een honoursprogramma of extra vakken.

Keuzegids Hbo 2019 | www.keuzegids.org