Ranglijst Muziek
Feiten Prestaties Oordelen
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld €
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Contacturen
Inhoud
Toetsing, beoordeling
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Muziek
 Amsterdam AHK - 2083 169 ++ ++ o + + + o + o ++ 80
 Groningen Hanze - 2083 46 + ++ - + + ++ o + o ++ 78
 Haarlem Inholland - 2083 29 + o o + + + + + ++ o 76
Maastricht Zuyd - 2083 95 o ++ - + + ++ o o - ++ 72
Arnhem ArtEZ - 2083 50 - ++ o + o + o + ++ o 72
Tilburg Fontys - 2083 94 ++ + o + o + - + o + 72
Rotterdam Codarts - 2083 118 + + + o o + - o - + 66
Utrecht HKU - 2083 128 ++ + o o - + - o o o 64
Zwolle ArtEZ - 2083 30 + o o o o + - - - o 58
Enschede ArtEZ - 2083 44 + - - o - o - + - o 54
Den Haag HdK/KABK - 2083 98 ++ ++ ++
Docent muziek
 Maastricht Zuyd - 2083 9 + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 94
 Enschede ArtEZ - 2083 5 + ++ ++ + + ++ + ++ ++ o 88
 Amsterdam AHK - 2083 9 ++ ++ ++ ++ + ++ - ++ o + 86
 Utrecht HKU - 2083 13 ++ o + ++ + + o ++ + o 80
 Groningen Hanze - 2083 8 + nb ++ o o + - + + ++ 76
Leiden HL - 2083 6 nb nb + + + ++ - + o o 74
Tilburg Fontys - 2083 10 ++ + + o o ++ - + - o 70
Zwolle ArtEZ - 2083 16 o + + o o + - + o o 66
Rotterdam Codarts - 2083 10 ++ + ++ - - o - + - o 64
Den Haag HdK/KABK - 2083 16 ++ ++ +

Eerstejaars van bekostigde opleidingen betalen € 1.039 euro collegegeld.
Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het hbo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep. Het aantal sterren geeft het eindoordeel over de opleiding weer: 0 = zwak, 1 = matig, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 = uitstekend. Opleidingen met meer dan 75 punten zijn een topopleiding en kun je herkennen aan een medaille.