Keuzegids Hbo 2020 | keuzegids.nl

Hbo Toegepaste psychologie

Geestverwanten

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Toegepaste psychologie
  • Toegepaste psychologie in deeltijd

Ben jij geïnteresseerd in menselijk gedrag en het beïnvloeden daarvan? Bij de opleiding toegepaste psychologie bied je bijvoorbeeld hulp bij het verbeteren van de werksfeer of denk je mee over de invloed van stadsinrichting op menselijk gedrag. Let op: met hbo toegepaste psychologie word je geen zelfstandig psycholoog!

De opleidingen

Toegepaste psychologie richt zich op menselijk gedrag. Je leert tijdens de opleiding hoe je dit gedrag kunt meten en beïnvloeden, en op welke manier gedragsproblemen kunnen worden voorkomen. Na de opleiding kun je niet alleen goed coachen, maar dit ook vertalen naar trainingen voor specifieke doelgroepen. Naast hoofdvakken zoals intermenselijke relaties en ontwikkelingspsychologie is er tijdens de opleiding ook aandacht voor vaardigheden als statistiek, gespreksvoering en observeren. Stages, projecten en praktijkopdrachten zijn een belangrijk deel van de opleiding, omdat je hierbij leert om je kennis op een praktische manier toe te passen.

Later in de studie specialiseer je je. Populaire richtingen zijn geestelijke gezondheidszorg, arbeid en organisatie en onderwijs en ontwikkeling. Bij Saxion is het mogelijk je te specialiseren in de relatie tussen mensen en techniek. In Leiden kun je je verdiepen in sociaal onder­nemen, waarbij je positieve psychologie toepast om groepen en wijken op te laten bloeien en in Amsterdam is sportpsychologie een optie. Bij de particuliere opleiding van Webster University kun je kiezen tussen een biologische en een psychologische hoofdrichting.

Aanbod & toelating

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hogescholen verspreid over Nederland en daarnaast bieden veel particuliere instellingen deze studie aan. Het collegegeld van deze opleidingen ligt in de meeste gevallen een stuk hoger.

In Leiden (Webster) is de opleiding in het Engels. Andere opties zijn NTI en LOI. Zij bieden overwegend afstandsonderwijs en zijn daarom goedkoper dan andere particulieren.

Om toegelaten te worden, moet je minimaal een mbo-diploma op niveau 4 hebben of een havodiploma met wiskunde. De belangstelling voor de studie is groot. Om de toestroom in te dammen, hebben de HAN, HvA, HL en Hanze een numerus fixus.

Arbeidsmarkt

Deze opleiding leidt niet op voor een specifiek beroep en je vindt toegepast psychologen dan ook op veel verschillende plekken. Je kunt onder andere terecht bij maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Je ontwikkelt en geeft trainingen, zet een coachingstraject op of ondersteunt een wijkteam. Op al die terreinen kom je ook specialisten tegen, met vaak meer bevoegd­heden. Het kan daardoor even duren voor je werk op niveau vindt. Veel studenten zijn daarom niet blij met hun startpositie. Een kwart van de studenten besluit dan ook door te studeren aan de universiteit.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Toegepaste psychologie
Feiten Prestaties Oordelen
Ook deeltijd / duaal?
Collegegeld €
Voertaal
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 5jr
Inhoud
Toetsing, beoordeling
Docenten
Vaardigheden
Voorbereiding loopbaan
Haalbaarheid
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste psychologie
Leiden HL du 2143 nl 183 + o + + + + o + o o 72
Groningen Hanze - 2143 nl 146 o o + + + + o o o o 68
Dordrecht HBO Drechtsteden (p.. dt 3210 nl nb nb nb + + o o + o - - o 62
Nijmegen HAN - 2143 nl 142 o - o o o o o + + o 62
Amsterdam HvA dt 2143 nl 283 o + o o + o o - - o 60

Eerstejaars van bekostigde opleidingen betalen €1.072 collegegeld.
Voor de studentenoordelen zijn de gegevens van de NSE 2018 gebruikt. Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

- = ondergemiddeld, o = gemiddeld, + bovengemiddeld

De meeste bachelors toegepaste psychologie zijn in orde. Het eerste jaar doorkomen lukt overal goed, alleen bij de deeltijdvariant in Tilburg kost dit meer moeite. In Nijmegen is het lastig om zonder vertraging je diploma te halen.

De studenten bij HL en Hanze zijn het meest tevreden over hun opleiding. Ze vinden het programma interessant en waarderen de samenhang tussen de verschillende vakken. Ook de docenten krijgen een complimentje voor hun deskundigheid. De studenten leren een kritische houding aan te nemen en probleemoplossend te denken. De HL staat bovenaan vanwege de haalbaarheid en de grote hoeveelheid studenten die het eerste jaar doorkomen.

Bij Saxion en Fontys willen studenten beter voorbereid worden op een toekomstige loopbaan. Het ontbreekt vooral aan contact met de beroepspraktijk, zoals met coaches en andere professionals in het veld. Bij Fontys is daarnaast kritiek op de faciliteiten. De ICT-voorzieningen en de werkplekken voor zelfstudie kunnen volgens de studenten echt beter.

Alleen Fontys en toegepaste psychologie van NTI zijn beoordeeld. De studenten zijn niet erg enthousiast. Bij beide opleidingen kan de voorbereiding op de loopbaan beter en ze zijn ook niet zo tevreden over de toetsing. Bij Fontys zijn de studenten wel blij met de faciliteiten.

Ons advies

De studenten van Hanze en de HL zijn het meest enthousiast over toegepaste psychologie, maar ook de andere opleidingen zijn in orde. Je kunt door het hele land terecht en bijna overal haal je zonder studievertraging de eindstreep. Ook in deeltijd zijn er veel opties, al worden deze vaak aangeboden door particuliere instellingen.

Keuzegids Hbo 2020 | keuzegids.nl

 

 

Ook in boekvorm!