Keuzegids Hbo 2020 | keuzegids.nl

Voorwoord

De keuze tussen bachelor en AD

Half oktober, vlak voor deze Keuzegids naar de drukker ging, werden de nieuwste instroomcijfers van het hbo bekendgemaakt. En wat bleek? Er zijn vrijwel evenveel eerstejaars in het hbo als vorig jaar. Maar dat is niet het hele verhaal: het aantal eerstejaars in de minder bekende associate degree-opleidingen (Ad’s) is met maar liefst 22% gestegen. Dat betekent dat het aantal eerstejaars in reguliere hbo-opleidingen is gedaald.

De term ‘associate degree’, kortweg Ad, is relatief nieuw. Een Ad-opleiding is een tweejarige hbo-opleiding, bedoeld voor afgestudeerde mbo’ers die willen doorstuderen of hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Een reguliere hbo-opleiding duurt vier jaar en leidt op tot een bachelor-graad. Een Ad geeft geen bachelor-graad, maar een, het woord zegt het al, associate degree.

De populariteit van deze Ad-opleidingen groeit dus. Was het aantal aanmeldingen in 2018-2019 nog 6.039, in 2019-2020 is dit gestegen naar 7.361: het eerder genoemde verschil van 22%. Omdat het totaal aantal inschrijvingen op het hbo vrijwel gelijk is aan vorig jaar, betekent dit een daling van de instroom op reguliere opleidingen. En inderdaad: dit jaar schreven zich daar 856 leerlingen minder in. Procentueel gezien is dit verschil klein, maar het zou de start van een trend kunnen betekenen.

Waarom kiezen meer studenten voor de kortere Ad-opleiding in plaats van de langere hbo-bachelor? De duur is natuurlijk een overweging: het is aantrekkelijk om je CV in twee jaar uit te bouwen met een extra studie. Daarnaast zijn Ad’s praktijkgericht en leiden op tot een specifiek beroep, een meerwaarde voor studenten die een duidelijk doel voor ogen hebben. De drempel lijkt dus lager: wie ontmoedigd wordt door het vooruitzicht van een vierjarige bachelor, kiest gemakkelijker voor een tweejarige Ad-opleiding.

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. De associate degree is nog relatief onbekend, waardoor de meerwaarde voor werkgevers niet altijd duidelijk is. Bovendien biedt een reguliere hbo-opleiding een brede basis, terwijl een Ad op een specifiek beroep gericht is. Tenslotte werken hbo-afgestudeerden op een hoger niveau.

In deze nieuwe editie van de Keuzegids vind je vanwege de toegenomen populariteit voor het eerst ook onafhankelijke informatie over de Ad-opleidingen. Dus of je nu een Ad overweegt of een hbo-bachelor, of twijfelt tussen beide mogelijkheden, in deze nieuwe Keuzegids vind je alles over het aanbod in 2020.

Succes bij je keuze!

Redactie Keuzegids

Keuzegids Hbo 2020 | keuzegids.nl

 

Ook in boekvorm!