Keuzegids Hbo 2021 | keuzegids.nl

Leeswijzer

Hoe werkt de gids?

Hogescholen laten zich op (online) open dagen, in folders en op hun website van hun beste kant zien. Dat is logisch: zij willen graag dat jij voor hen kiest. Hierdoor mist echter het overzicht en is het soms lastig een objectief oordeel over een opleiding te vellen. Wij zetten daarom alle hbo-opleidingen per vakgebied bij elkaar, zodat je ze makkelijk kunt vergelijken. Hier lees je hoe dit werkt.

Vergelijken per vakgebied

De gids is onderverdeeld in elf hoofdstukken per vakgebied en daarbinnen in artikelen. Het laatste hoofdstuk beschrijft alle Associate Degrees, tweejarige opleidingen tussen mbo 4 en hbo-bachelor. Per artikel worden de opleidingen uit hetzelfde vakgebied besproken. Zo heb je bijvoorbeeld een artikel over de pabo of hbo-rechten. In sommige artikelen bespreken we twee of meer vergelijkbare opleidingen: voeding & diëtetiek en voedingsmiddelentechnologie komen bijvoorbeeld samen in het artikel voeding te staan.

Van opleiding tot arbeidsmarkt

Onder het kopje ‘Wat ga je doen?’ lees je alles over de inhoud van de studies en eventuele verschillen tussen de instellingen. Elk artikel bevat daarnaast een lijstje met verwante studies. Bij aanbod & toelating kun je lezen waar je welke opleiding kunt volgen en wat je moet doen om toegelaten te worden.

Bij arbeidsmarkt lees je over mogelijke beroepen en de baankansen per vakgebied. Sommige opleidingen bieden nu eenmaal meer uitzicht op een baan dan andere. Laat je niet afschrikken door lage baankansen, maar zorg wel dat je op de hoogte bent van de feiten.

Onder het kopje ‘Van begin tot eind’ lees je hoe studenten van afzonderlijke opleidingen pres-teren. Overleven de meeste studenten het eerste jaar, of is er juist veel uitval? En hoe vaak lopen studenten studievertraging op? We vergelijken de prestatiecijfers van de hogescholen die eenzelfde opleiding aanbieden en lichten uitschieters, positief of negatief, uit.

Uitleg bij de tabellen

De ranglijsttabellen bevatten veel informatie. Je vindt er objectieve gegevens: of de opleiding ook in deeltijd of duaal te volgen is, wat de voertaal is, wat het collegegeld is, en hoeveel eerstejaars het afgelopen studiejaar aan de opleiding zijn begonnen. In de rest van de tabel vind je een kwaliteitsvergelijking op basis van de studentenoordelen. Een opleiding kan tussen de 20 en de 100 punten verdienen.

Eerst beoordelen we de prestatiecijfers. ‘Survival eerste jaar’ laat zien of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld zich inschrijven voor het tweede jaar van een opleiding. Onder ‘Diploma na 5 jaar’ zie je of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld binnen vijf jaar hun diploma halen – de officiële vier jaar, plus een jaar uitloop.

De opleidingen zijn ook door hun eigen studenten beoordeeld op verschillende aspecten:

  • Inhoud: Is het onderwijs uitdagend, zijn de gebruikte werkvormen effectief en heeft het programma genoeg samenhang?
  • Toetsing, beoordeling: Zijn de toetscriteria duidelijk, sluiten de toetsen aan op de stof en wordt er genoeg getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden?
  • Docenten: De mate waarin de docenten deskundig en didactisch vaardig zijn, krijgen de studenten goede feedback en begeleiding?
  • Vaardigheden: Is er genoeg aandacht voor het aanleren van kritisch denken en lezen, leren de studenten problemen oplossen en conclusies onderbouwen?
  • Voorbereiding loopbaan: Hoe praktijkgericht is de opleiding, wordt er gewerkt aan beroepsvaardigheden?
  • Haalbaarheid: Hoe ‘studeerbaar’ is de opleiding, zijn de lessen en toetsen goed verdeeld over het jaar en krijg je resultaten op tijd terug?
  • Faciliteiten: Zijn de werkruimtes en bibliotheek prettig, en is de digitale leeromgeving in orde?

De kwaliteitsoordelen zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten jaarlijks invullen. Soms hebben we niet alle gegevens, is het aantal studenten te laag voor een betrouwbaar oordeel, of doen instellingen niet mee met de NSE. Ook dat kun je in de tabel zien. Voor een toelichting van alle bronnen lees je het artikel verantwoording achter in de gids, en kun je een kijkje nemen op www.keuzegids.org/methodiek.

Plussen, minnen en sterren

De tabellen staan vol plusjes, minnetjes en o’tjes, die aangeven of een opleiding beter, slechter of gelijk aan de gemiddelde hbo-opleiding scoort. Ook zie je het eindoordeel uitgedrukt in nul tot vijf sterren. Opleidingen met een eindoordeel van 75 punten of meer krijgen het predicaat ‘topopleiding’. Dit kun je zien aan een medaille voor de tabel.

Kijk bij de tabellen niet alleen naar welke opleiding bovenaan staat, maar let ook op het verschil in kwaliteit tussen de opleidingen. Een opleiding kan als laatste eindigen en toch prima onderwijs bieden, en een studie die bovenaan staat kan gebreken hebben die voor jou de doorslag geven.

Keuzegids Hbo 2021 | keuzegids.nl

 

Ook in boekvorm!