Keuzegids hbo 2023 | keuzegids.nl

Toegepaste psychologie

Ben jij nieuwsgierig naar de gedachtes en gevoelens die menselijk gedrag motiveren? En zou jij anderen graag willen coachen en trainen om zichzelf te verbeteren? Bij toegepaste psychologie leer je om menselijk denken en doen te onderzoeken, begrijpen, beoordelen en positief te beïnvloeden, zodat mensen met jouw hulp het beste uit zichzelf kunnen halen.

WAT GA JE DOEN? 

Bij toegepaste psychologie ligt de focus op menselijk gedrag. Je leert tijdens de opleiding hoe je dit gedrag in kaart kunt brengen door de juiste vragen te stellen, te observeren en te analyseren, maar ook hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen.

In het eerste jaar werk je aan je basiskennis van de psychologie. Zo krijg je vakken over persoonlijkheids- en levenslooppsychologie en verdiep je je in diagnostiek, testinstrumenten en psychopathologie. Ook preventie en interventie komen voorbij. Je leert trainingen ontwerpen en uitvoeren, bestudeert de menselijke cognitie en onderzoekt thema’s als relaties en de invloed van je ontwikkeling op je mentale gesteldheid. Denk aan stoornissen die ontstaan in je jeugd of als gevolg van de omgeving waarin je opgroeit. Daarnaast houd je je bezig met vaardigheden als rapportage, statistiek, gespreksvoering en observatie. Gezamenlijke projecten en praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat je daardoor leert de theorie in de (beroeps)praktijk toe te passen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een geheugentraining of maakt een plan van aanpak voor een fictieve cliënt.

In het tweede of derde jaar kies je een specialisatie of minor: een vakkenpakket dat dan bijvoorbeeld vaak voorkomt, is arbeid en organisatie. In het derde of vierde jaar loop je stage bij een organisatie naar keuze, bijvoorbeeld bij een re-integratiebedrijf of als loopbaanbegeleider op een hogeschool.

VERSCHILLEN TUSSEN DE INSTELLINGEN

Bij Saxion kun je je bij de specialisatie gedrag en technologie verdiepen in het bedenken en inzetten van gebruiksvriendelijke techniek. In Leiden kun je de afstudeerrichting sociale veiligheid volgen en bij de HvA is er een minor sportpsychologie. Fontys biedt bij wijze van minor een academisch programma aan, waarbij je vakken volgt aan Tilburg University die je na het behalen van je bachelor toegang geven tot de masters sociale of klinische psychologie.

Wil je graag aan een particuliere instelling studeren? Bij de NCOI vind je de bachelor organisatiepsychologie, waarbij de nadruk ligt op gedrag binnen werksituaties en organisaties. Soortgelijk is de Engelstalige bachelor business psychology op Haarlem Campus: bij deze opleiding combineer je onderwerpen als finance, management en marketing met vakken als cognitieve en sociale psychologie. Bij Drechtsteden ten slotte kun je bij wijze van specialisatie al tijdens je bachelor de post hbo-opleiding tot praktijkondersteuner huisarts-GGZ volgen, mits je aan de instroomvoorwaarden voldoet.

AANBOD EN TOELATING 

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hogescholen verspreid over Nederland. Fontys in Tilburg biedt alleen een deeltijdvariant aan. Je kunt de studie aan een aantal particuliere instellingen ook in deeltijd of duaal volgen. Op de Haarlem Campus vind je de Engelstalige opleiding business psychology.

De belangstelling voor toegepaste psychologie is groot. Om de hoeveelheid eerstejaars behapbaar te maken, laten de HAN, HvA, Hogeschool Leiden en Hanze een beperkt aantal studenten toe door middel van een numerus fixus. Ook moet je vaak deelnemen aan een selectieprocedure. Soms vul je alleen een vragenlijst in over je persoonlijkheid, maar het kan ook zijn dat er een selectiedag wordt georganiseerd, waarop je opdrachten of toetsen moet maken.

ARBEIDSMARKT 

Na de opleiding toegepaste psychologie ben je niet alleen een goede coach, maar kun je je kennis en vaardigheden ook vertalen naar trainingen voor specifieke doelgroepen. Maar let op: met hbo toegepaste psychologie word je geen zelfstandig psycholoog.

Je kunt op verschillende plekken en in verschillende functies aan de slag. De focus ligt meestal op ondersteuning bij gedragsvraagstukken. Je kunt onder andere terecht bij maatschappelijke organisaties, in het bedrijfsleven of bij de overheid, bijvoorbeeld als gedragstrainer, recruiter, jobcoach of preventiemedewerker. Je ontwikkelt en geeft trainingen of zet coachingstrajecten of voorlichtingscampagnes op.

KWALITEIT

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Toegepaste psychologie
Feiten Prestaties Oordelen
Instroom voltijd
Instroom deeltijd
Instroom duaal
Voertaal
Collegegeld €
Doorstroom naar jaar 2
Diploma na 5 jaar
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste psychologie
Groningen Hanze 146 15 x nl 2314 + + + + 71
Nijmegen HAN 160 x x nl 2314 - + ++ + + 71
Leiden HL 219 x 20 nl 2314 + + + 69
Amsterdam HvA 301 V x nl 2314 - 57
Deventer Saxion 419 46 x nl 2314 - - 54

Eerstejaars van bekostigde opleidingen betalen de helft (€ 1.157) van het collegegeld.

Voor de studentenoordelen zijn de gegevens van de NSE 2022 gebruikt. Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek.

- = ondergemiddeld, = gemiddeld, + = bovengemiddeld

VAN BEGIN TOT EIND 

Bij ruim de helft van de instellingen lukt het de eerstejaars aardig om door te stromen naar het tweede jaar. De Hanze scoort hierop zelfs bovengemiddeld, Saxion en Fontys zitten iets onder het gemiddelde. Het behalen van een diploma binnen vijf jaar is iets lastiger. Dit lukt in Groningen, Leiden, Amsterdam en Deventer een gemiddeld aantal studenten, de andere instellingen scoren ondergemiddeld op dit punt.

Benieuwd wat de studenten van hun opleiding vonden tijdens de laatste kwaliteitsmeting in 2022? In de tabel zie je de oordelen over verschillende onderdelen van de opleiding.

Keuzegids hbo 2023 | keuzegids.nl

 

Ook in boekvorm!