Keuzegids hbo 2023 | keuzegids.nl

Leeswijzer

Hogescholen laten zich op open dagen, in folders en op hun website van hun beste kant zien. Dat is logisch: zij willen graag dat jij voor hen kiest. Hierdoor mist echter het overzicht en is het soms lastig een objectief oordeel over een opleiding te vellen. Wij zetten daarom alle hbo-opleidingen per vakgebied bij elkaar, zodat je ze makkelijk kunt vergelijken. Hier lees je hoe dit werkt. 

VERGELIJKEN PER VAKGEBIED

De gids is onderverdeeld in hoofdstukken per vakgebied en daarbinnen in artikelen. Het laatste hoofdstuk beschrijft alle associate degrees, tweejarige opleidingen tussen mbo niveau 4 en hbo- bachelor. Per artikel worden de opleidingen uit hetzelfde vakgebied besproken. Zo heb je bijvoorbeeld een artikel over de pabo of hbo-rechten. In sommige artikelen bespreken we twee of meer vergelijkbare opleidingen: voeding en diëtetiek en voedingsmiddelentechnologie staan bijvoorbeeld samen in het artikel voeding.

VAN OPLEIDING TOT ARBEIDSMARKT

Onder het kopje ‘Wat ga je doen?’ lees je alles over de inhoud van de studies en de verschillen tussen instellingen die dezelfde opleiding aanbieden. Elk artikel bevat daarnaast een lijstje met verwante studies. Onder ‘Aanbod en toelating’ kun je lezen welke opleidingen je waar kunt volgen. Daarnaast vind je in elk artikel het overzichtje ‘Toelating per profiel’. Daaruit kun je aflezen met welk profiel en welke vakken je je kunt aanmelden.

Onder ‘Arbeidsmarkt’ lees je welke beroepen er na afstuderen voor je in het verschiet liggen, en voor welke werkgevers je aan de slag zou kunnen. Uit de infographic kun je aflezen hoe het recent afgestudeerden vergaat op de arbeidsmarkt. Je vindt hierin onder andere informatie over het percentage werkenden, het startsalaris en het percentage dat op hbo-niveau werkt. Laat je hier niet afschrikken door lage baankansen, maar zorg wel dat je op de hoogte bent van de feiten. Je kunt immers altijd zelf bepalen hoeveel waarde je aan deze cijfers hecht.

Onder het kopje ‘Van begin tot eind’ lees je hoe de studenten van afzonderlijke opleidingen presteren. Komen de meeste studenten het eerste jaar goed door, of is er juist veel uitval? En hoe vaak lopen studenten studievertraging op? We vergelijken de prestatiecijfers van de hogescholen die eenzelfde opleiding aanbieden en lichten uitschieters, positief of negatief, uit.

UITLEG BIJ DE TABELLEN

De ranglijsttabellen bevatten veel informatie. In het eerste blok vind je de objectieve gegevens. Hier laten we zien of de opleiding ook in deeltijd of duaal te volgen is, wat de voertaal is, wat het collegegeld is en hoeveel eerstejaars het afgelopen studiejaar aan de opleiding zijn begonnen. In het tweede blok vind je een kwaliteitsvergelijking op basis van de prestatiecijfers en studentenoordelen.

Eerst beoordelen we de prestatiecijfers. ‘Doorstroom naar jaar 2’ laat zien of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld zich inschrijven voor het tweede jaar van een opleiding. Onder ‘Diploma na 5 jaar’ zie je of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld binnen vijf jaar hun diploma halen – de officiële vier jaar, plus een jaar uitloop.

De studentenoordelen zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten jaarlijks invullen. In 2022 is de enquête ingevuld door ruim 286.000 studenten. Daarbij gaven zij hun mening over de volgende onderdelen van hun opleiding:

 • Inhoud: Zijn het niveau van de opleiding, de gebruikte werkvormen en de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal op orde, en is het studieprogramma uitdagend genoeg?
 • Docenten: Zijn de docenten voldoende betrokken bij de studenten, bieden zij goede begeleiding en zijn de docenten inhoudelijk deskundig en didactisch vaardig?
 • Toetsing, beoordeling: Zijn de toetscriteria duidelijk, sluiten de toetsen aan op de stof en wordt er goed getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden?
 • Voorbereiding loopbaan: Wordt er tijdens de opleiding gewerkt aan beroepsvaardigheden en hoe is het contact met de beroepspraktijk?
 • Sfeer: Voelen studenten zich thuis op de opleiding, voelen zij zich veilig op de instelling en zijn de docenten en opleiding ontvankelijk voor feedback van studenten?

  Niet van alle opleidingen zijn de prestatiecijfers en/of studentenoordelen bekend. Soms hebben we niet alle gegevens, is het aantal studenten te laag voor een betrouwbaar oordeel of doen instellingen niet mee met de NSE. Ook dat kun je in de tabel zien. Voor een toelichting van alle bronnen lees je het artikel ‘Verantwoording’ achter in de gids. Ook kun je een kijkje nemen op www.keuzegids.org/methodiek.

  PLUSSEN, MINNEN EN STERREN

  De tabellen staan vol plusjes, minnetjes en o’tjes, die aangeven of een opleiding beter, slechter of gelijk aan de gemiddelde hbo-opleiding scoort. Die scores bepalen samen de totaalscore. Een opleiding kan tussen de 20 en de 100 punten verdienen en de gemiddelde score is 60 punten. Opleidingen met een eindoordeel van 75 punten of meer krijgen het predicaat ‘topopleiding’. Dit kun je zien aan een medaille voor de tabel. Ook zie je de totaalscore aan het eind van de tabel uitgedrukt in nul tot vijf sterren.

  Kijk bij de tabellen niet alleen naar welke opleiding bovenaan staat, maar let ook op het verschil in kwaliteit tussen de opleidingen. Een opleiding kan immers als laatste eindigen en toch prima onderwijs bieden, en een studie die bovenaan staat kan slecht beoordeeld worden op punten die voor jou heel belangrijk zijn.

Keuzegids hbo 2023 | keuzegids.nl

 

Ook in boekvorm!