Keuzegids hbo 2024 | keuzegids.nl

Toegepaste psychologie

Ben jij nieuwsgierig naar de gedachtes en gevoelens die menselijk gedrag motiveren? En zou jij anderen graag willen coachen en trainen om zichzelf te verbeteren? Bij toegepaste psychologie leer je om menselijk denken en doen te onderzoeken, begrijpen, beoordelen en positief te beïnvloeden, zodat mensen met jouw hulp het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wat ga je doen?

Bij toegepaste psychologie ligt de focus op menselijk gedrag. Je leert tijdens de opleiding hoe je dit gedrag kunt beoordelen en beïnvloeden door de juiste vragen te stellen, te observeren en te analyseren, maar ook hoe je gedragsproblemen kunt voorkomen.

In het eerste jaar werk je aan je basiskennis van de psychologie. Zo krijg je vakken over algemene, sociale en ontwikkelingspsychologie en verdiep je je in diagnostiek en psychologisch onderzoek. Ook preventie en interventie komen voorbij. Je leert trainingen ontwerpen en uitvoeren, bestudeert de menselijke cognitie en onderzoekt thema’s als gedrag en technologie en intelligentie. Daarnaast houd je je bezig met vaardigheden als rapportage, coaching, gespreksvoering en observatie. Gezamenlijke projecten en praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat je daardoor leert de theorie in de (beroeps)praktijk toe te passen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een training of maakt een plan van aanpak voor een fictieve cliënt.

In de hoofdfase kies je een specialisatie of minor: een vakkenpakket dat dan bijvoorbeeld vaak voorkomt, is arbeid en organisatie. Tijdens colleges leer je meer over bijvoorbeeld klinische psychologie, gezondheidspsychologie, persoonlijkheidsleer en psychopathologie. Ook loop je stage bij een organisatie naar keuze, bijvoorbeeld bij een re-integratiebedrijf of als loopbaanbegeleider op een hogeschool.

Verschillen tussen de instellingen

Bij Saxion kun je je bij de specialisatie gedrag en technologie verdiepen in het bedenken en inzetten van gebruiksvriendelijke techniek. In Leiden kun je de afstudeerrichting preventie van crimineel gedrag volgen en bij de HvA is er een minor sportpsychologie. Bij de Hanze kun je je specialiseren in specifieke vaardigheden, zoals gedragsveranderingscampagnes opzetten of intelligentietests afnemen.

Wil je graag aan een particuliere instelling studeren?  Bij de NCOI vind je de bachelor organisatiepsychologie, waarbij de nadruk ligt op gedrag binnen werksituaties en organisaties. Soortgelijk is de Engelstalige bachelor business psychology op Haarlem Campus: bij deze opleiding combineer je onderwerpen als finance, management en marketing met vakken als cognitieve, sociale en persoonlijkheidspsychologie. Bij HBO-Academy ten slotte kun je bij wijze van specialisatie al tijdens je bachelor de post hbo-opleiding tot praktijkondersteuner huisarts-GGZ volgen, mits je aan de instroomvoorwaarden voldoet.

AANBOD EN TOELATING 

Toegepaste psychologie vind je aan zes reguliere hogescholen verspreid over Nederland. De meeste instellingen bieden zowel een voltijd- als een deeltijdopleiding aan en in Leiden kun je ook voor een duale studie kiezen. Fontys in Tilburg biedt alleen een deeltijdvariant aan. Je kunt de studie aan een aantal particuliere instellingen ook in deeltijd of duaal volgen. Op de Haarlem Campus vind je de Engelstalige voltijdopleiding business psychology.

De belangstelling voor toegepaste psychologie is groot. Om de hoeveelheid eerstejaars behapbaar te maken, laten sommige instellingen een beperkt aantal studenten toe door middel van een numerus fixus. Het gaat om de HAN (270), HvA (420), Hogeschool Leiden (265) en de Hanze (190). Voor de selectieprocedure vul je soms alleen een vragenlijst in over je persoonlijkheid en motivatie, maar het kan ook zijn dat er een selectiedag wordt georganiseerd, waarop je opdrachten of toetsen moet maken.

Arbeidsmarkt

In de paarse cirkels in dit artikel vind je gegevens over de startpositie op de arbeidsmarkt. Het aantal bolletjes geeft aan wat de positie is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Na de opleiding toegepaste psychologie ben je niet alleen een goede coach, maar kun je je kennis en vaardigheden ook vertalen naar trainingen voor specifieke doelgroepen. Maar let op: met hbo toegepaste psychologie word je geen zelfstandig psycholoog. Wel kun je in een praktijk werken met cliënten die hulp nodig hebben bij specifieke zaken.

Je kunt op verschillende plekken en in verschillende functies aan de slag. De focus ligt meestal op ondersteuning bij gedragsvraagstukken. Je kunt onder andere terecht bij maatschappelijke
organisaties, in het bedrijfsleven of bij de overheid, bijvoorbeeld als gedragstrainer, recruiter, jobcoach of preventiemedewerker. Ook het onderwijs en de gezondheidszorg bieden mogelijkheden, bijvoorbeeld als casemanager of schooladviseur. Je ontwikkelt en geeft trainingen of zet coachingstrajecten of voorlichtingscampagnes op.

Kwaliteit

Feiten, prestaties en oordelen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Toegepaste psychologie
Feiten Prestaties Oordelen
Instroom voltijd
Instroom deeltijd
Instroom duaal
Voertaal
Collegegeld €
Doorstroom naar jaar 2
Diploma na 5 jaar
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste psychologie
Groningen Hanze 194 27 x nl 2530 + + + + + 70
Nijmegen HAN 187 x x nl 2530 - + + + 66
Tilburg Fontys x 79 x nl 2530 -- + + + 64
Leiden HL 272 x 29 nl 2530 - + + 63
Deventer Saxion 532 55 x nl 2530 - - + - 55

Voor de studentenoordelen zijn de gegevens van de NSE 2023 gebruikt. Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek.

- = ondergemiddeld, = gemiddeld, + = bovengemiddeld

Van begin tot eind

Bij de meeste opleidingen lukt het studenten prima om het eerste jaar door te komen. In Groningen lukt dit bovengemiddeld goed. Alleen in Deventer liggen de cijfers iets onder het gemiddelde en in Tilburg hebben studenten het nog wat lastiger met de doorstroom naar jaar twee. Binnen vijf jaar het diploma halen lukt in Groningen, Tilburg en Amsterdam een gemiddeld aantal studenten. Bij de andere opleidingen kost het studenten meer moeite om op tijd af te studeren.

Benieuwd wat de studenten van hun opleiding vonden tijdens de laatste kwaliteitsmeting in 2023? In de tabel zie je de oordelen over verschillende onderdelen van de opleiding.

Keuzegids hbo 2024 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!