Ranglijst Toegepaste psychologie
Feiten Prestaties Oordelen
Instroom voltijd
Instroom deeltijd
Instroom duaal
Voertaal
Collegegeld €
Doorstroom naar jaar 2
Diploma na 5 jaar
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
TOTAALSCORE
OORDEEL
Toegepaste psychologie
Groningen Hanze 194 27 x nl 2530 + + + + + 70
Nijmegen HAN 187 x x nl 2530 - + + + 66
Tilburg Fontys x 79 x nl 2530 -- + + + 64
Leiden HL 272 x 29 nl 2530 - + + 63
Deventer Saxion 532 55 x nl 2530 - - + - 55
Amsterdam HvA 382 x x nl 2530 - 55
Dordrecht HBO Academy (part.) x nl 3975 nb nb - - - 49
Eindhoven Fontys 674 x x nl 2530 - - - 47
NCOI (part.) - organisatiepsychologie x nl 4903
NCOI (part.) x nl 4903
NTI (part.) x nl 3457
Haarlem GS4E (part.) - business psychology x x en 8750 nb nb
Capabel (part.) x nl 5698
LOI (part.) x x nl 3536

Voor de studentenoordelen zijn de gegevens van de NSE 2023 gebruikt. Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek.

- = ondergemiddeld, = gemiddeld, + = bovengemiddeld