Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Lerarenopleidingen

Je hebt een universitaire bachelor of master gehaald en nu wil je je kennis leren overdragen op jongeren. Dan is het tijd voor een lerarenmaster. Binnen één of maximaal twee jaar kan je les geven in alle afdelingen van het voortgezet onderwijs. Voor het zo ver is, is het soms wel even doorbijten.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Er is altijd behoefte aan leraren in het onderwijs, zeker aan ‘eerstegraads’ in de bovenbouw. Toch is de vraag naar nieuwe leraren de komende jaren beperkt. De recente crisis en de verhoging van de pensioenleeftijd maken dat er tijdelijk minder leraren vertrekken, terwijl tegelijkertijd meer mensen zich voor een lerarenmaster aanmelden. Voor leraren exacte vakken en Duits ziet het er gunstiger uit.

De opleidingen

De universitaire lerarenopleidingen zijn er in één- en tweejarige varianten. Wil je met een bachelordiploma meteen een educatieve master volgen, dan kies je voor een tweejarig programma. Grofweg bestaat dat uit een jaar vakinhoudelijke verdieping en een jaar didactische scholing. Dit kan voor veel schoolvakken in Utrecht en Groningen. Ook de technische universiteiten hebben hun educatieve masters op deze manier ingericht: binnen science education and communication kies je voor het educatieve traject en vervolgens voor het gewenste schoolvak. Leiden heeft de tweejarige bètaprogramma’s waarmee je leraar kunt worden ondergebracht bij de betreffende vakmasters.

Heb je al een master in jouw vakgebied, dan heb je die vakinhoudelijke verdieping feitelijk al achter de rug en kun je voor een eenjarige master kiezen die vooral focust op het worden van leraar. Zo’n eenjarig programma is in de talen en maatschappijvakken de meestvoorkomende route.

Bij de meeste universiteiten kan je tijdens je bachelor al een educatieve minor volgen, inclusief stage. Daarmee ben je al ‘tweedegraads’ bevoegd, voor de onderbouw van de middelbare school. Ook na een hbo-lerarenopleiding kun je soms voor een educatieve wo-master kiezen, na het afronden van een pre-master. Het hbo biedt overigens ook masters waarmee je een eerstegraads bevoegdheid kunt halen, maar die zijn grotendeels deeltijd en ingericht voor mensen die al voor de klas staan.

Kwaliteit

De universitaire lerarenmasters hebben al jaren te kampen met ontevreden studenten, en dat is dit jaar niet anders. Hoewel lang niet alle masters voldoende studenten hebben om er een betrouwbaar oordeel over te vormen, is het beeld niet best. Het niveau valt de studenten tegen en ze missen stimulerend onderwijs. De beroepsvoorbereiding is in orde, maar over het leren van algemene vaardigheden wordt geklaagd – om van de academische vorming nog maar niet te spreken.

Overweeg je toch meteen na je bachelor of master een educatieve master te volgen, dan kun je voor talen het best terecht in Groningen en voor het kunstonderwijs in Utrecht. In beide gevallen kun je rekenen op degelijke docenten –wel het minste dat je kunt verwachten bij een lerarenopleiding. De meeste onvrede is er Leiden en Nijmegen, waar studenten vinden dat het niveau echt omhoog moet, met meer aandacht voor academische vorming, zoals het kritisch lezen van en zelf uitvoeren van onderzoek.

Bij de maatschappijvakken is de situatie niet veel beter. Ook hier vallen alle eindtotalen onder het gemiddelde. Utrecht doet het iets beter dan beide Amsterdamse universiteiten, wederom vanwege goede docentkwaliteit en een praktijkgerichte aanpak. De VU kreeg lof van de experts, maar die beoordeling vond plaats in 2009 en de studenten zijn intussen veel kritischer.

De technische universiteiten maken bij de exacte vakken een betere indruk. De docenten in Eindhoven en Enschede worden geprezen en met de praktijkgerichtheid zit het hier wel snor. Delft heeft qua academische vorming een streepje voor op de UT. Ook de exacte studenten in Groningen zijn veel tevredener dan hun medestudenten bij de talenmasters. In Utrecht is dat verschil minder duidelijk. Met name de scores op inhoudelijke aspecten als programma en toetsing aan de UU steken schril af bij die van de andere exacte masters.

Verwante studies

Ons advies

Aanraders zijn er eigenlijk niet voor de educatieve talen- en maatschappijmasters – alleen masters waar de onvrede onder studenten minder is dan bij de anderen. Dat geldt voor Groningen bij de talen en voor Utrecht bij kunst en maatschappij. Zoek je een exacte lerarenmaster, dan heb je de meeste kans op een degelijke studie. Dit jaar komt Eindhoven daar als beste uit de bus.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org