Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Regioculturen

Ben jij geïnteresseerd in de meest exotische uithoeken van onze planeet? Dan vind je je favoriet misschien wel bij Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Azië, Midden-Oosten, Russische en Euraziatische studies. Dit zijn brede studies gericht op onder meer cultuur, taal, literatuur, politiek en economie van specifieke landen of gebieden. Zoek je het wat dichter bij huis, dan kun je denken aan Europese studies die zich vooral richten op politiek, beleid, geschiedenis en economie van de Europese Unie.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Als cultuurdeskundige kun je in principe op veel verschillende plaatsen terecht, maar zoals bij de meeste alfastudies zijn de arbeidsmarktperspectieven niet om over naar huis te schrijven. Ga je voor de meer bestuurskundige kant, dan worden je kansen op de arbeidsmarkt wellicht iets groter. Desondanks zijn de prognoses voor de komende jaren matig. Bovendien zijn veel van de studies niet bepaald sterk in de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Europese studies

Zeven masters gaan in op Europa en de Europese Unie, en vier daarvan kun je volgen in Maastricht. Naast de reguliere master European studies, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de verhouding tussen Europa en globalisering, kun je in Maastricht ook kiezen voor een gelijknamige researchmaster die zich voornamelijk richt op de EU en European public affairs waarin het beleid van de EU centraal staat. Tot slot heeft European Studies on society, science & technology in Maastricht een focus op technologie en innovatie. De Groningse master heeft een wat culturelere inslag. Aan de Universiteit Twente, van oudsher een technische universiteit, verdiep je je in de relatie tussen Europa en technologie. In Amsterdam ligt de focus meer op cultuur en identiteit en in Nijmegen kun je een zogenaamde joint degree doen, waarbij je een jaar in het Duitse Münster studeert.

Het kwaliteitsverschil tussen deze masters is groot. Europese studies in Groningen heeft flink tevreden studenten en is daarmee een topopleiding. Uitstekende alternatieven zijn European public affairs en European Studies (SST) in Maastricht en de European studies in Enschede. Beduidend lager scoren de masters aan de UvA en in Nijmegen. Studenten hebben weinig positiefs te melden over deze opleidingen en vooral Nijmegen moet het ontgelden. De inhoud en de wetenschappelijke vorming zijn belabberd en ook de docenten krijgen stevige kritiek.

Zowel de research als de gewone master European studies in Maastricht is op de vingers getikt door de NVAO. Bij de researchmaster betreft die kritiek de samenhang en focus van het programma en de integratie van methodologische vakken. Bij de reguliere master betreft de kritiek het niveau van de afgestudeerden en de opleiding heeft een herstelperiode van anderhalf jaar gekregen.

Noord-Amerika studies

De opleidingen in Noord-Amerikastudies hebben duidelijke onderlinge verschillen. In Utrecht onderzoek je hoe de Amerikaan van vandaag de dag omgaat met het leven in een extreem diverse en multiculturele samenleving. In Nijmegen ligt de nadruk meer op Amerikaanse cultuur, en dan met name op literatuur. Dit is ook het geval in Leiden, waar ook de onderwerpen immigratie en etniciteit aan bod komen. Groningen biedt ten slotte een aparte track aan in (moderne) media.

Wederom biedt Groningen een topopleiding. De studenten zijn erg te spreken over de inhoud van het programma, hun docenten en de wetenschappelijke vorming. Wel vinden ze het aantal contacturen aan de lage kant. Nijmegen komt net onder het wo-gemiddelde en krijgt vooral kritiek op de praktijkgerichtheid. Utrecht heeft flink ontevreden studenten en ook hier moet de praktijkgerichtheid het ontgelden, maar over de faciliteiten zijn ze helemaal niet te spreken.

Overige regioculturen

Van de overige masters in regioculturen is de Universiteit Leiden hofleverancier. Over elk onderwerp biedt Leiden zowel een reguliere als onderzoeksmaster aan. Binnen de Latijns-Amerikastudies richten beide typen master zich op de Cariben, en voor allebei moet je de Spaanse taal beheersen. De Amsterdamse master is postinitieel, wat wil zeggen dat de opleiding in eerste instantie is bedoeld voor studenten die al een mastergraad hebben behaald. Toch mogen ook goede studenten met alleen een bachelordiploma zich aanmelden. Voorheen had Utrecht ook een master in Latijns-Amerikaanse studies, maar die is kort geleden opgeheven.

Binnen de studies naar Azië en Eurazië biedt de Universiteit Leiden vier masters aan. Drie daarvan gaan over Azië: een reguliere, eenjarige master die je laat kiezen uit de gebieden Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië, een tweejarige master waarbij je je kunt specialiseren in de landen Korea, Japan en China, en een researchmaster met alle bovenstaande regio’s als onderzoeksgebied. De vierde Leidse master is Russische en Euraziatische studies. Deze richt zich vooral op taal, cultuur en literatuur van Rusland.

Niet alleen Leiden, maar ook Groningen en Amsterdam bieden een masteropleiding Midden-Oostenstudies aan. Groningen kijkt daarbij voornamelijk naar de conflicten in het Midden-Oosten. De UvA maakt een onderscheid tussen Arabisch en Hebreeuws. In Leiden kun je bij zowel de reguliere als de researchmaster kiezen uit een groot aantal invalshoeken.

Afrikastudies ten slotte wordt alleen aangeboden in Leiden. De eenjarige master kijkt naar de geschiedenis van Afrika of naar de Afrikaanse literatuur, en de researchmaster laat je kiezen tussen de regio’s Zuid-, West- en Oost-Afrika.

De meeste van deze studies hebben zo weinig studenten dat wij geen betrouwbare oordelen kunnen geven. Maar de oordelen die we hebben zijn niet indrukwekkend. Midden-Oostenstudies in Leiden krijgt nog een aardig positieve score. Wel beklagen studenten zich over de praktijkgerichtheid. Dat kritiekpunt klinkt ook stevig door bij de Aziëstudies in Leiden. Hier klinkt ook gemopper op de inhoud van het programma en de communicatie. Bovendien beklagen de studenten van de eenjarige variant zich over een gebrek aan contacturen.

De NVAO heeft stevige kritiek geuit op de master Afrikastudies van de Universiteit Leiden. Het programma bevat onvoldoende culturele antropologie, ontwikkelingseconomie en sociologie om zichzelf een volledige opleiding Afrikastudies te noemen. Ook is er te weinig aandacht voor academische vaardigheden. Bovendien zijn de beoordelingscriteria niet helder en zijn de scripties smal waar ze multidisciplinair zouden moeten zijn. Al met al heeft de opleiding nog een hoop te verbeteren. De NVAO heeft daar twee jaar voor gegeven.

Verwante studies

Ons advies

Gezien de kansen op de arbeidsmarkt is het verstandig een degelijke inhoudelijke vergelijking te maken tussen de opleidingen. Zorg dat je weet waar je aan begint en dat dit bij je past. Neem bovendien de kwaliteit serieus en let eens extra op de praktijkgerichtheid. Groningen heeft met Europese en Noord-Amerika studies twee topopleidingen in huis. Ook European public affairs in Maastricht en Europese studies in Enschede zijn aanraders.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org