Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Hbo/wo Theologie en Religiestudies

Miljoenen mensen vinden troost en hoop in hun religie, en anderen zijn er bang voor. Normen en waarden in Nederland zijn nog altijd gebaseerd op christelijke tradities, maar de kerken kampen met een sterk teruglopend bezoekersaantal. Misschien heb je voor theologie gekozen uit vastberadenheid daar iets aan te doen, of uit pure interesse voor bovenstaande tegenstellingen. Wat je vast niet verwacht had, is dat je als theoloog straks een zeer goede baankans hebt.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

De komende jaren gaan veel huidige theologen met pensioen. Tegelijkertijd stromen er geen duizenden afgestudeerden per jaar de arbeidsmarkt op. Met andere woorden: de vooruitzichten voor als je straks een papiertje hebt, zijn ronduit goed te noemen. Nu hopen dat de salarissen, die tot nu toe niet zo hoog waren, ook wat stijgen.

Theologie & Religiewetenschappen (1- en 2-jarig)

Wil je reflecteren op de verschillende monotheïstische godsdiensten en hun invloed op de wereld? Of religie met een historische, filosofische of sociologische bril bekijken? Of zoek je juist een opleiding waarmee je heel concreet richting een beroep werkt: beleidsadviseur bij maatschappelijke instellingen, geestelijk werker in een gevangenis, predikant in een gemeente?

Binnen theologie kun je zowel voor die academische verdieping als voor zeer concrete beroepsrichtingen terecht. Bij de eenjarige masters en de tweejarige researchmasters van de reguliere universiteiten vind je veel van de puur wetenschappelijke programma’s, verdeeld in thema’s. Bijvoorbeeld religion, conflict and globalisation aan de RUG of media and religion van de VU. Vijf van de zeven bieden tevens de optie om je te specialiseren in de islam. Maar in Groningen, Nijmegen en Amsterdam (VU) kun je binnen de eenjarige master ook concreter aan de slag: dan kies je voor de track geestelijke verzorging. Die mogelijkheid bieden de confessionele universiteiten in Kampen, Groningen en Apeldoorn natuurlijk ook.

Theologie (3-jarig)

De driejarige programma’s zijn bijna allemaal beroepsopleidingen. Veel opleidingen leiden op tot predikant. De TiU biedt de specialisaties parochiepastoraat (Utrecht) en categoraal pastoraat (Tilburg). De Universiteit voor Humanistiek leidt je op tot ‘humanisticus’, waarmee je aan de slag kunt in de geestelijke begeleiding, beleidsfuncties, onderwijs of onderzoek. Zo’n bredere inslag hebben ook de driejarige programma’s in Apeldoorn en Nijmegen. Zo kies je in Nijmegen eerst een thematische specialisatie, maar later ook een beroepsrichting. In Apeldoorn wordt ongeveer de helft van de studenten uiteindelijk predikant, de rest zoekt werk in onderwijs of ander kerkelijk werk. Voor al deze masters geldt overigens dat je eerst een grondige theoretische basis legt, waarna veelal een of meerdere stages volgen.

HBO

Twee particuliere (niet door de overheid bekostigde) instituten verzorgen een master op hbo-niveau – hoewel je dat misschien niet zou verwachten in het geval van de Islamitische ‘Universiteit’. Beide programma’s duren twee jaar en zijn voltijds. Evangelical Theology is gericht op mensen die al een kerkelijke functie bekleden, maar meer verdieping zoeken. Wat studenten van deze opleidingen vinden, is niet bekend. De experts keurden de opleidingen bij de start (voor beide in 2010) goed. Maar inmiddels heeft de minister de islamitische master onder verscherpt toezicht gesteld, vanwege enkele incidenten waarbij bestuurders volgens haar ‘ondemocratische opvattingen’ hadden geuit.

Kwaliteit

De eenjarige theologiemasters moeten het niet hebben van een groot aantal contacturen: daarover zijn de studenten best kritisch. Groningen, Kampen en Tilburg compenseren dat met hoog niveau van de stof en deskundige docenten. De RUG-studenten prijzen bovendien de academische vorming. Onder VU-studenten leeft te veel onvrede. Hun kritiek betreft niet zozeer één opvallend punt, maar over de hele linie zijn ze niet positief. De experts hebben op hun beurt juist zorgen over het niveau in Tilburg. Sommige vakken haalden niet het gewenste niveau, en ze troffen ook een paar goedgekeurde scripties aan die ze onvoldoende vonden.

Dat er wat te kiezen valt, wordt ook duidelijk uit de ranglijst van beroepsgerichte masters. Hoewel inhoudelijk verschillend, hebben Apeldoorn en de Utrechtse Universiteit voor Humanistiek iets gemeen: een inhoudelijk sterk programma met goede docenten. De TUA in Apeldoorn heeft de zaken ook organisatorisch strak geregeld. Maar het zijn de humanistiekmaster en de opleiding tot gemeentepredikant in Groningen die de meeste complimenten krijgen voor praktijkgerichtheid – en dat zou je bij meer van deze masters verwachten. Helaas lukt het niet om deze kwaliteit ook bij de PThU-vestiging in Amsterdam te bewerkstelligen.

Verwante masters

Ons advies

De ranglijst van theologiemasters toont dit jaar duidelijke kwaliteitsverschillen. Aanraders voor een eenjarig, wetenschappelijk programma zijn Groningen, als je aan een reguliere universiteit wilt studeren, of Kampen, voor een master met gereformeerd-vrijgemaakte signatuur. Bij de beroepsgerichte driejarige opleidingen vind je de beste opties in Apeldoorn en Utrecht (humanistiek) – waar je terechtkunt voor verschillende beroepsrichtingen.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org