Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Filosofie

Waar kun je over tien jaar nog filosofie studeren? En wordt dat onderwijs aan zelfstandige faculteiten gegeven? Je kunt het je afvragen, want er gebeurt veel binnen dit vakgebied met kleine studentenaantallen. Utrecht gaat de eenjarige master vanaf 2016 anders inrichten, in Rotterdam wordt gepraat over het voortbestaan van de faculteit en aan de UvA is het erg onrustig op de faculteit Geesteswetenschappen. Maar de inhoud blijft onverminderd boeiend en actueel. En voorlopig valt er gelukkig nog genoeg te kiezen, van organisatiefilosofie tot logica en filosofie van een bepaald wetenschapsgebied.

Bekijk volledige afbeelding

   |    Kwaliteitszegel    |    Legenda
De mastervergelijker

Arbeidsmarkt

Voor afgestudeerde filosofen is het niet direct duidelijk wat de toekomst biedt. Je kunt onder meer terecht in de wetenschap, bij overheidsinstituten of in het onderwijs (zie wo lerarenopleidingen). Met een specialisatie in een bepaald vakgebied kun je je bovendien meer richten op dat specifieke gebied. Het startsalaris is afhankelijk van de sector waarin je terecht komt, maar van de filosofie zelf zul je niet snel rijk worden.

De opleidingen

Een bachelor in de wijsbegeerte is in de meeste gevallen voldoende om in te kunnen stromen in de masters. Er zijn grofweg drie hoofdrichtingen: theoretische, praktische en geschiedkundige masters. Daarnaast zijn er veel specifieke specialisaties, zoals ethiek, economie en bedrijf of antropologie. De Amsterdamse UvA biedt een aparte master logic, die meer gericht is op de exacte wetenschappen en onder meer specialiseert in wiskunde, taalwetenschap en informatica. Na afstuderen word je dan ook master of science in plaats van master of arts. Utrecht biedt een hele master over de geschiedenis en filosofie van de wetenschap, en Twente heeft een brede master gericht op techniek.

Voor studenten met een sterke interesse in onderzoek zijn er verschillende tweejarige researchmasters. Sommige masters hebben een redelijk vaststaand programma, andere bieden ruimte tot specialisatie in deelgebieden van de filosofie. In Nijmegen heb je bijvoorbeeld de keuze uit zeven richtingen, van philosophy of mind tot metafysica. De Rotterdamse master is – uiteraard- gericht op economie.

Naast de algemene masters in de filosofie bestaan er ook specialisaties in de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, waarbij je vakken uit dat gebied combineert met filosofie. Toelating kan vaak vanuit een bachelor van het wetenschapsgebied, gecombineerd met vakken filosofie, of andersom: vanuit de filosofie met extra vakken in het betreffende wetenschapsgebied. Binnen deze tweejarige opleidingen kun je je bijvoorbeeld richten op natuurwetenschap, recht, geneeskunde en economie. De VU biedt een specialisatie gericht op bioethiek en gezondheid, plus wijsbegeerte van het onderwijs.

Kwaliteit

De instroom van de meeste filosofiemasters is klein, en dus hebben we niet van iedere opleiding een oordeel. De beschikbare oordelen geven wel aan dat er iets te kiezen valt. De UvA-master logic steekt er met kop en schouders bovenuit. Zowel studenten als experts zijn erg lovend over het programma. Opvallend is ook de hoge waardering voor de praktijkgerichtheid, bepaald geen vanzelfsprekendheid bij filosofie. En extra lof is er voor de communicatie binnen de opleiding.

De reguliere filosofiemasters ontlopen elkaar weinig in kwaliteit. Ook hier scoort de UvA inhoudelijk vrij gunstig. Maar er is onvrede over praktijkgerichtheid en over zaken als communicatie en faciliteiten, zodat de totaalscore amper het wo-gemiddelde haalt. Andere filosofiemasters scoren net wat hoger. Zoals die van de VU, waar het niveau volgens deskundigen hoog is. Dat laatste geldt ook in Utrecht, maar daar zijn de studenten minder positief over het programma.

Ook bij de researchmasters zitten geen echte uitschieters. Ze krijgen wel een vrij gunstig oordeel over de wetenschappelijke vorming. In Utrechtse prijzen de studenten ook het programma en de docentkwaliteit, maar mopperen ze op het aantal contacturen en de faciliteiten. De UvA krijgt een gelijkmatiger waardering en ook een plusje voor de docenten. Maar de verschillen blijven klein, ook met de researchmaster in Rotterdam.

Hogere waarderingen zien we bij twee masters wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (Enschede en Utrecht, beide in de exacte hoek). Aan de UT zijn de studenten erg complimenteus, de UU krijgt ook van de experts een pluim voor niveau.

Verwante masters

Ons advies

Voor een inhoudelijk gewaardeerd programma zit je bij filosofie aan de UvA altijd goed. Logic is een topopleiding. De reguliere master is organisatorisch wat zwakker en verliest het op dat punt van de anderen. De kwaliteit van de researchmasters ligt dicht bij elkaar, dus kies vooral op programma, onderzoeksgroep of hoogleraar als je je wilt voorbereiden op een promotie. De masters wijsbegeerte voor exacte vakgebieden in Enschede en Utrecht zijn goede keuzes.

Keuzegids Masters 2015 Online | www.keuzegids.org